<< אוקטובר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


מלגת מועצה/נדיבי לסטודנטים לשנת תשע"ח

מלגת המועצה/נדיבי לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח
לפרטים נוספים >>

זמני פינוי אשפה‚ גזם וטיאוט

תושבים יקרים לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, המועצה הגבירה את מערך פינוי האשפה והגזם. שתהה לכולנו שנה טובה ומבורכת
לפרטים נוספים >>

אישור תושבות

נוהל מתן אישור תושבות לצורך הטבת מס: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה, ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב, צילום תעודת זהות וצילום חשבון מים. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. נוהל מתן אישור תושבות למטרת שינוי כתובת במשרד הפנים תושב המבקש לספק לו אישור תושבות כאמור לעיל, עליו להמציא: 1 . צילום ת.ז של שני בני הזוג, ת.ז. וכתובת. 2 . אישור ממחלקת הגביה כי בני הזוג אכן רשומים בכתובתם במועצה. 3 . במידה ואינם רשומים במחלקת הגביה יש לבקש מהם לגשת למלא את פרטיהם בגביה ולהביא לנו על כך אישור או להמציא אישור כי בעל הנכס משלם עבור היחידה בה הם מתגוררים. 4 . אישור מוועד היישוב על מגורי המשפחה בישוב. 5 . במידה ובני הזוג מצהירים כי מתגוררים בבית ההורים באופן זמני/קבוע, עליהם להביא תצהיר חתום ומאושר בפני עו"ד. 6 . רווקים/ות לאחר צבא או שירות לאומי המתגוררים בבית ההורים, ימציאו תצהיר על מגורים בבית ההורים חתום ומאושר בפני עו"ד. 7 . נא לפעול על פי ההנחיות. שימו לב, תושבים המבקשים לקבל אישור תושבות למטרת הטבת מס )תושבי היישובים: אבן שמואל, איתן, נועם ושלווה( מתבקשים לפעול ע"פ הנוהל המפורסם באתר המועצה http://www.shaffir.org.il / בברכה, תמר רחמים
לפרטים נוספים >>

צו ארנונה כללית 2018

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו, החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 (לתקופה שבין 01/01/2018 ועד 31/12/2018) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק המדינה (2.18%)
לפרטים נוספים >>
מוכנים בשגרה מוגנים בחירום

מוכנים בשגרה מוגנים בחירום

לפרטים נוספים >>
תגבור פינוי גזם‚ אשפה וטיאוט לקראת החגים תושבים יקרים לקראת החגים הבאים עלינו לטובה‚ המועצה הגבירה את מערך פינו האשפה והגזם. שתהה לכולנו שנה טובה ומבורכת 15/09/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 בפעם השנייה השנה חולקו מלגות ל-50 סטודנטים נוספים תושבי המועצה האזורית 'שפיר' 11/01/2017 דרוש מזכיר לישוב הקהילתי דתי מרכז שפירא המונה כ- 430 בתי אב דרוש מזכיר לניהול ענייני הוועד המקומי 21/12/2016 תחנה חדשה בישוב קוממיות לתשומת ליבכם,
 
החל מ- 13.11.16, התווספה תחנה חדשה בישוב קוממיות.
שם התחנה: צרכנייה (מק"ט תחנה: 15909).
 
מודיעין האתר מעודכן.
מטרופולין
מוקד 5900*
14/11/2016 להלן חלוקת תמיכות מאושרת לשנת 2016 10/07/2016 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 פירוט הנחות וזכאות בתחבורה הציבורית - מטרופולין 02/12/2015 צו ארנונה לשנת תשע"ו - 2016 15/11/2015 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 הודעה חשובה לתושבי נועם בנושא שדרוג וטיפוח מרכז היישוב: אנו שמחים לבשר לכם על כך שבימים אלה מתחילה המועצה בביצוע פרוייקט גדול ורחב היקף לשדרוג פני מרכז המושב בכמה מישורים 03/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
תחנה חדשה בישוב קוממיות
This text will be replaced
"מועצה אזורית שפיר מעודדת התיישבות"