הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

ועדות המועצה

  
  
  
קישור לפרוטוקולים
ועדת מכרזיםכןיורם ישרים
ועדת תמיכותכןמירון מגידיש
ועדת ביקורתכןיובל אלימלך
ועדת כספיםכןאשר אברג'ל
ועדת מלגותכןיעקב יפרח
ועדה למאבק בסמיםכןרחמים מועלם
ועדת הנחותכןאריה שטיינמץ
ועדת איכות הסביבהכןמקסים בן כליפה
ועדת חינוךכןאשר אברג'ל
ועדות עררכן
ועדת משנה לתכנון ובנייה כן
ועדת חקלאותכןיורם ישרים
ועדת בחירות כןעו"ד יורם ישרים
ועדות המועצה