הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

רישום לגני ילדים


לרישום לחצו כאן


הרישום לבתי הספר ולגני הילדים ע"פ חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשפ"ב  יחל ביום חמישי א' שבט התשפ"א (14/01/2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3/2/2021).

הורים יקרים, לתשומת לבכם כחלק משיפור השירות במחלקת הרישום ומתוך מטרה לשמור על רצף חינוכי, בחלק מן הגנים ישובץ ילדכם באופן אוטומטי בגן בו הוא לומד השנה.

בכל מקרה, חובת הרישום חלה על כל הילדים!

גילאי רישום

בהתאם לחוק לימוד חובה  תיקון מס ' 32 התשע"ג -2013  שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08.07.2013 רישום תלמידים יעשה ע"פ השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך,

תלמידים שאינם ברי רישום לא ניתן יהיה לבצע רישום (גם אם מדובר בפער של יום אחד).

רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם ברי רישום.

גילאי 5:
כ' בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016 -  ב' בטבת התשע"ז – 31 בדצמבר 2016
גילאי 4: ג' בטבת התשע"ז – 1 בינואר 2017 - י"ג בטבת התשע"ח- 31 בדצמבר 2017
גילאי 3: י"ד בטבת התשע"ח- 1 בינואר 2018 - כ"ג בטבת התשע"ט  - 31 בדצמבר 2018

מוקד רישום מועצתי

מחלקת החינוך מפעילה בתקופת הרישום מוקד רישום המהווה תמיכה לתהליך הרישום ומענה לבירורים אישיים לקבלת קהל במדור גני הילדים, מנהל החינוך:
בטלפון: 050-8485082
ימים ושעות פעילות: א'-ה' השעות 11:00-14:00  ובימי ב' בין השעות  16:00-18:00

תהליך הרישום

הרישום לגני הילדים יבוצע ע"י ההורים ובאחריותם באמצעות אתר האינטרנט או במחלקת החינוך.
לתשומת לבכם! אףאם ילדכם לומד השנה בגן המועצה, עליכם לדאוג לרישום לשנה"ל תשפ"ב.

כחלק משיפור השירות במחלקת רישום ומתוך מטרה לשמור על רצף חינוכי, בחלק מהגנים ישובץ ילדכם באופן אוטומטי בגן בו הוא לומד השנה.

גני חינוך מיוחד

שיבוץ לגני הילדים שנה"ל תשפ"ב

הודעה בדבר השיבוץ תשלח להורים לכתובת המייל באמצעותה נרשמו.

תהליך הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים. הרישום אינו שיבוץ, לכן לעיתים השיבוץ שונה מהגן איליו בוצע הרישום,

כמו כן, ניתן לקבל מידע עדכני על גני הילדים במנהל החינוך באתר האינטרנט של המועצה.

קריטריונים לשיבוץ

 •       אזור רישום
 •       גיל – גילאי 3  ו- 4 ילמדו באותו גן
 •       רצף חינוכי- תלמיד הלומד בשנה הנוכחית בגן, ומבקש שיבוץ לאותו גן( עם אותו סמל גן)
 •       הטרוגניות באוכלוסייה
 •       איזון בנים ובנות- הרשות תשקול עדיפות מגדרית במידה וייווצר חוסר איזון.
 •       גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה- בסדר יורד מהמבוגר ביותר לצעיר ביותר.
 •       סיבות רפואיות חריגות של המעגל המשפחתי הקרוב (ילד, הורה ואחים) בצרוף מסמכים עדכניים.

ילד שיירשם לאחר ה- 3/2/2021 ישובץ על בסיס מקום פנוי בלבד! בכל מקרה בו לא יהיה מקום בגני הילדים בישוב יופנה התלמיד ליישוב סמוך במועצה.

הליך הישארות ילדי גן חובה שנה נוספת בגן

במהלך הלימודים בגן החובה עולה לעיתים הסוגיה של בשלות לכיתה א' . רוב הילדים מגלים בשלות רגשית ומוכנות מבחינת אבני הדרך ההתפתחות וההישגים הנדרשים , אך יתכן  שיהיו ילדים שתעלה שאלה לגבי התאמתם מבחינה רגשית או קוגניטיבית. לרוב מדובר בילדים הצעירים בשנתון.

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה בוא תהליך ולא אירוע חד פעמי. בתהליך זה שותפים, ההורים, הגננת, פסיכולוגית הגן ואנשי מקצוע נוספים המכירים את הילד.

בגן החובה, פסיכולוגית מטעם השירות הפסיכולוגי – חינוכי במועצה מלווה באופן קבוע את הגן.

הפסיכולוגית מייעצת לגננת ולהורים בסוגיות התפתחותיות מגוונות כולל נושא ההתאמה לכיתה א'. ליווי ומעקב מוקדמים אחר התפתחות ילדכם יאפשרו קידום והכנה לכיתה א' במועד.

לגבי ילדים שעניין ההתאמה לכיתה א' דורש המשך התייחסות, תתקיים פגישת היוועצות עם ההורים בשיתוף הגננת ופסיכולוגית הגן.

עבור ילדים שיש לגביהם שאלה של התאמה לכיתה א', יישמר מקום בגן חובה ובכיתה א' עד לקבלת החלטות סופיות.

על ההורים ליידע את הגננת אם ברצונם לשמור מקום בגן וכן לבצע את הרישום לכיתה א' גם אם עולה סוגיה של השארות שנה נוספת בגן.

המלצות והחלטות סופיות יינתנו להורים בכתב ע"י פסיכולוגית הגן.

באחריות ההורים  להעביר את ההמלצה למרכז הרישום במחלקת החינוך עד לתאריך 14.1.2021

חשוב לשקול כל מקרה לגופו, לבחון מענה מתאים לצרכי כל ילד ולראות בהישארות שנה נוספת בגן חובה פתרון אחד מיני רבים.
לתשומת לב, כל זמן שלא התקבלה החלטה על השארות בגן חובה יש לבצע רישום לכיתה א' על פי גיל הילד.

הגשת ערערור

באם ההורה מבקש שיבוץ בגן חלופי, ימלא טופס ערעור.
בקשת הערעור תתאפשר בעת קבלת הודעת שיבוץ, בהעברת טופס מקוון למנהל החינוך.
אנא וודאו קבלת אסמכתא מקוונת במייל לבקשת הערעור.

קריטריונים להגשת ערעור:

 • סיבות אישיות/ רפואיות חריגות- בצירוף מסמכים עדכניים.
 • זרם חינוכי
 • גיל ילד
 • קירבה גאוגרפית
ניתן להגיש ערעור אחד בלבד. חוות דעת של הגננת לא תתקבלנה.
הרשות רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים למעט מקרים המפורטים לעיל.

מועד בקשת ההעברה: עד שבוע מיום קבלת הודעת השיבוץ.
הרשות תעשה כל מאמץ לשבץ את התלמיד בהתאם לבקשת ההורה בכפוף לשיקול דעת מקצועי ועל בסיס מקום פנוי בגן המבוקש יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו לגן המבוקש.

ימים ראשונים בפתיחת שנת לימודים בגני ילדים

 1. בגני חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון. הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.
 2. בגנים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים כדלהלן:
  ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות 08:00-10:00
  ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 08:00-11:00
  מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.
 3. על אף הנאמר בסעיף 2, ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד השעה 14:00. הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת.
 4. בגני יוח"א יסתיימו הלימודים ביום הראשון והשני בשעה 14:00, מהיום השלישי כסדרם.

שחרור מוקדם של הילדים

הורים שסבורים כי ילדם מתקשה להסתגל לשעות הפעילות, יוכלו להוציא את ילדם מהגן בשעה 13:30 , במטרה לאפשר להם הדרגתיות בתהליך ההסתגלות.

הוראה זו תכלול גם את הילדים הלומדים בגני יוח"א ואת הילדים היוצאים לצהרונים ( למשך כל שנת הלימודים) בקשות ליציאה מוקדמת בשעה 13:30, יועברו למפקחת על גני הילדים באמצעות הגננת.

במקרים חריגים משעה זו (כמפורט בחוזה מנכ"ל), תופנה הבקשה למנהל המחוז או מי מטעמו. במקרים אלו תוגש בקשה למפקחת באמצעות הגננת, על ההורים לכתוב מכתב מנומק לבקשה.

שגרה- שעות הפעילות של הגן


גן הילדים היא מסגרת לימודית – חינוכית המאורגנת בסדר יום מתוכנן העונה על צרכי כל ילד כפרט ועל צרכי קבוצת הילדים ככלל. הוצאתך הילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים עלולה לשבש את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות השגרתית. כל הוצאה מהגן לפני תום סיום הלימודים, חייבת להיות מתואמת עם הגננת. לשחרור מוקדם באופן קבוע, יש להגיש בקשה מנומקת למפקחת באמצעות הגננת.

יום הלימודים מתחיל בשעה 07:30 בדיוק. השער ייסגר ב-08:15  ויפתח כל רבע שעה, עד לשעה 09:00.

סל תרבות

בגני הילדים תתקיים תכנית סל תרבות האחראית על חשיפת ילדי הגן לתרבות ואומנות כחלק בלתי נפרד מהמערכת הפורמלית.

סל תרבות כולל:

 • 2 הצגות מרכזיות ומופע (בהתאם להנחיות משרד הבריאות)
 • 2 חוגי העשרה קרן קרב ביניהם:
  חוג תנועה/ ריתמיקה לילדי הגן/ חוג מוסיקה/ שחמט/ וחוג נוסף לבחירת הגננת- חוג תוכנת גוגלה/ תוכנה חדשנית/ קונצרט

עלות שנתית של חוג העשרה: 252 ₪ התשלום יהיה באתר המועצה בעת הרישום לגן.

*בשנת 2021 המועצה דורגה בדירוג סוציאוקנומי 5 - יתכן שיהיה עדכון בתעריף שיגבה.

הזנת בוקר

לבחירת הגננת וועד ההורים בהיוועצות משותפת במודל של ארוחת בוקר משותפת/ יחידנית.

הזנת צהריים

בגני יוח"א- גני חובה וגנים רב גילאים הזנה מסובסדת. השתתפות ההורים: 680 ₪ .

*בשנת 2021 המועצה דורגה בדירוג סוציאוקנומי 5 - יתכן שיהיה עדכון בתעריף שיגבה.

גני חינוך מיוחד

במועצה האזורית שפיר פועלים כיום שלושה גני חינוך מיוחד,  שני גני עיכוב התפתחותי  וגן תקשורת. ילדים בגילאי 3-6 בעלי צרכים מיוחדים ולקויות שונות משובצים לגנים הללו. בכל כיתת גן 6-14 ילדים על פי גילם וסוג לקותם. בגנים אלו, גננות מומחיות לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. קיים סיוע מוגבר, צוות פרא רפואי ופסיכולוגית, המלווים את הגנים באופן עקבי ושוטף.

זכאות לחינוך מיוחד ניתנת ע"י ועדת אפיון וזכאות אליה מופנים הילדים דרך: הגננת, יחד עם השירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה.

תהליך ההפניה של תלמידי גן לוועדת אפיון וזכאות:

 1. הורים הסבורים כי לילדיהם ישנו קושי בתחום התפתחותי כלשהו: שפתי, מוטורי, תקשורתי, רגשי וכד', יפנו לאבחון דרך השרות הפסיכולוגי החינוכי/ המכון להתפתחות הילד.
 2. הפניה תתבצע ע"י צוות הגן או באופן עצמאי על ידי ההורה.

יש להביא מסמך קביל – מסמך אבחוני, המתאר את הקשיים של הילד.
על ההורים לפנות למנהל החינוך ולהעביר את כל המסמכים הרלוונטיים. באם קיימות בדיקות שמיעה וראיה  יש להביאם בנוסף.

הרחבה על התהליך ניתן לקרוא בחוזר מנכ"ל, רפורמת החינוך המיוחד, באתר משרד החינוך - למעבר לעמוד לחצו כאן

לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי של המועצה, טל: 08-8600149

בחודשים מרץ- מאי תתקיימנה ועדת אפיון וזכאות לתלמידים שהוגשו עד הראשון במרץ של אותה שנה.
הוועדה מתקיימת במנהל החינוך ומשתתפים בה: יו"ר ועדת אפיון וזכאות, נציג הרשות, נציג השירות הפסיכולוגי ונציגי הפיקוח על החינוך המיוחד. כמו כן, מוזמנים אליה ההורים, והצוות החינוכי.

תפקיד הוועדה לתת לילדים זכאות לסל השרותים  של החינוך המיוחד הן במסגרת גן חינוך מיוחד והן במסגרת החינוך הרגיל. אין להחלטות הוועדה שיקול בשיבוץ הילדים. החלטת השיבוץ תשלח במועד מאוחר יותר באמצעות הדואר האלקטרוני.

החלטות הוועדה - זכאים

באם ועדת אפיון וזכאות נתנה זכאות לסל של החינוך המיוחד וההורים מעוניינים לשיבוץ בגן חינוך מיוחד,  הם משובצים בגן לחינוך מיוחד בהתאם לגילם וללקותם. ההורים מקבלים הודעה בכתב כל הזכאות (השיבוץ נעשה בסוף חודש יולי).

ההחלטה על מסגרת הגן מתקבלת בוועדת שיבוץ המתקיימת בסוף חודש יולי.

בתום וועדת השיבוץ ההורים מקבלים מכתב ובו פרטי הגן ומגיעים למחלקת רישום להירשם בהתאם.

החלטות הוועדה - אינם זכאים

במקרים בהם ועדת אפיון וזכאות מחליטה כי הילדים  אינם זקוקים לסל של החינוך המיוחד בין אם במסגרת גן מיוחד או גן רגיל, הנושא מועבר לדיון בוועדת שילוב  על מנת לקבל סיוע בגן רגיל מסל השילוב של החינוך המיוחד והם נרשמים לגן רגיל.

במידה וההורים מתנגדים להחלטת הוועדה, זכותם לגשת לוועדת ערר תוך 21 יום מקבלת ההחלטה.

הסעות לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד

נושא הסדרת  זכאות להסעה לילדי החינוך המיוחד יבוצע מול מחלקת תחבורה, בטלפון 08-8508952

זכאות להסעה הינה ע"פ קריטריונים של משרד החינוך (סוג לקות, גיל, מרחק גאוגרפי) ובהתאם לשיבוץ במסגרות החינוך המיוחד.

הודעה בגין זכאות התלמיד להסעה תשלח בדואר ו/או במייל  (במידה וכתובת  הדוא"ל מעודכנת במחלקת החינוך).

שימו לב, הזכאות להסעות נקבעת על פי כתובת המגורים כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים! הסעות יבוצעו לזכאים בלבד ע"פ תבחינים של משרד החינוך.

בקשה לסייעת רפואית – המחלקה לטיפול בפרט

הורים המבקשים  סייעת צמודה לילד/ה הזקוק/ה להשגחה צמודה , בגני המועצה בחינוך הרגיל בלבד. מתבקשים להמציא  מסמך רפואי מרופא מומחה (תוקף המסמך 6 חודשים), את המסמך יש להעביר למדור גנים במועצה במייל: shirih@shafir.org.il , לצורך בדיקת זכאותו על-ידי משרד הבריאות אשר לו סמכות לדון בבקשה.

הורים שכבר אושרה לילד/ה סייעת רשות משנה קודמת מתבקשים להמציא מסמך מרופא מומחה בתוקף, כמו כן לעדכן על כל שינוי בפרטים אישיים/ או כל שינוי במוסד בו ילמד הילד/ה בשנת הלימודים התשפ"ב.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר מחלקת החינוך באמצעות כניסה לקישור הבא: ביטול רישום  יש להצטייד בקבצים  שמורים  של צילומי ת.ז  של שני ההורים אותם תתבקשו לטעון למערכת המקוונת.

גביית תשלומים

הגבייה תיעשה באשראי במועד הרישום

שימו לב,

 • אין חשיבות / עדיפות ליום הרישום, השיבוץ למוסדות החינוך יבוצע רק בתום  תקופת הרישום
 • שיבוץ יתבצע ע"י מנהל  החינוך לאחר תכלול הבקשות  ובהתאם לאפשרויות.
 • מנהל החינוך יעשה כל שניתן כדי להיענות  לבקשתכם . יחד עם זאת אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדכם  למסגרת המבוקשת.
 • בהתאם לנתוני הרישום ייתכן ויפתחו/ יסגרו מוסדות חינוך.


צהרונים לגנים ולכיתות א'- ב'

צהרוני נבון

בגניםי ובכיתות א'-ב'

הרישום לצהרוני 'ניצנים' יתקיים במעמד הרישום למוסדות החינוך באינטרנט בלבד באמצעות כרטיס אשראי.

למעבר לאתר 'נבון' ולרישום לצהרון - לחצו כאן

הצהרונים בגני חובה ובגני קדם חובה יפעלו 5 ימים בשבוע:

בימים א'-ה' בין השעות 14:00-16:00

הרישום לצהרון מותנה בהסדרת התשלום לעמותת 'נבון'. במידה ולא יבוצע רישום ותשלום לעמותת נבון , יבוטל הרישום  וייתכן שהשיבוץ ישתנה לגן ללא צהרון.

רשימת גנים לשנה"ל תשפ"ב

*שיבוץ הגננות לשנת הלימודים תשפ"ב תלויה בשיבוצי משרד החינוך.

מס"דישובשם הגןשם גננת  סמל גןמגמהטלפוןגיל רישום
1.אבן שמואלפקאןנדיה פרחי467845ממ"ד68846493-4
2.אבן שמואלחרוברוויה כהן627117ממ"ד97628873-4
3.אבן שמואלאגוזשושי עובדיה342238ממ"ד93988963-4
4.אבן שמואלערמוןאביטל בן נון418533ממ"ד93988955-6
5.אבן שמואל שקדמלכה חדד604298ממ"ד92489665-6
6.איתןתמרשרה שמילה604512ממ"ד68112463-6
7.שלוהאלוןכרמית אבהר604496ממ"ד65291013-6
8.נועםארזרותי ארליך604322ממ"ד64507123-6
9.עוזה ברושפנינה אלפסי604397ממ"ד85371783-6
10.רווחה גפןליאת וועקנין604413ממ"ד68850593-6
11.זבדיאלרקפתמירה עמירה604454ממ"ד69982945-6
12.זבדיאל תלתןלאה עשוש637611ממ"ד66214883
13.אלומהעומראורית ירמיהו621201ממ"ד64158113-4
14.אלומהדובדבןנעימה רחמים637603ממ"ד66563135-6
15.אלומהתותאביטל ווסרמן637595ממ"ד66549393-4
16.אלומהמעייןשרית שלום575506ממ"ד64116843-5
17.אחוזת אתרוגלולברחל מדינה637587ממ"ד66562443-6
18.אחוזת אתרוגניצןאושרת ענקי266965ממ"ד85027733-6
19.אחוזת אתרוגאתרוגרוני צבאן127142ממ"ד85054773
20.אחוזת אתרוגערבהסיגלית יפרח148908ממ"ד86001684
21.אחוזת אתרוג הבשמיםיהודית חממי604439ממ"ד85805565-6
22.אחוזת אתרוגהדסאפרת יצחק127159ממ"ד86013485-6
23.זרחיה שוהםאוריה חיים604470ממ"ד85804075-6
24.זרחיהספירשירן היימן247809ממ"ד85806263
25.שפירהדררחלי מרום247791ממ"ד86093863
26.שפירלילךטליה עובדיה 450189ממ"ד63392715-6
27.עין צוריםשעורהמיכל בן לולו240515ממ"ד85020773-5
28.עין צוריםזיתמרב וגשל148874ממ"ד85883273-4
29.עין צורים צבעונימירי נתיב604348ממ"ד85883285-6
30.משואות יצחקרימוןלאה כהן604538ממ"ד86072583-4
31.משואות יצחקדקלרויטל גואטה604462ממ"ד86072575-6
רישום לגני ילדים