הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

נוהל תמיכות

בחוברות המצ"ב תמצאו נוהלי הגשת הבקשות וכמו כן את נוהלי תשלום התמיכה.
אנא מלאו את הפרטים וצרפו את המסמכים הנדרשים במלואם.
את המסמכים יש להגיש עד ט' באדר תש"פ - 05/03/2020, במשרד הגזברות
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כל חומר נוסף או הבהרות נוספות על מנת לשמור על נוהל תקין במתן התמיכות כפי שהיא מחויבת להם על פי חוזר מנכ"ל 4/2006.

ניתן לעיין בחוזר זה באתר משרד הפנים

אישור תמיכות לשנת 2019נוהל תמיכות