הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט

בית ספר יסודי תתמ"ד

​על בית הספר:

בית הספר פועל החל משנת הלימודים תשע"ח ובו בנים ובנות הלומדים בהפרדה מגדרית ומקיים מערכת לימודים התואמת את הנחיות המינהל לחינוך דתי שבמשרד החינוך. ביה"ס נפתח באופן זמני ב'מרכז שפירא' עד לבניית מבנה קבע עבורו שיתאים לרוח המקום ולתקופה.

תתמ"ד מועצה אזורית 'שפיר' חורט על דגלו העמקה בלימוד התורה, התגדלות ביראת שמים ובקיום המצוות, ורכישת מידות טובות ואחריות חברתית. התתמ"ד יהווה מוסד חינוכי העמל על פיתוח ועיצוב האישיות של תלמידיו, ויעניק להם את הכלים הדרושים על-מנת לגבש את אישיותם לכדי אישיות תורנית-רוחנית, בעלת מידות טובות, ושיעור קומה, התורמים לחברה ולקהילה.

ביה"ס התתמ"ד רואה חשיבות גדולה בהנחלת שלושת האהבות: "אהבת ד', אהבת התורה ואהבת ישראל", והוא יפעל להנחלתם בלב תלמידיו. ביה"ס רואה חשיבות גדולה ביישוב ארץ ישראל בתקופה גדולה זו, בה זכה עם ישראל לחזור אל ארצו ולהקים את מדינת ישראל.

ביה"ס התתמ"ד רואה חשיבות לעמידה בכל דרישות משרד החינוך בלימוד וידיעת מקצועות הליבה והעשרה, וישאף למצוינות והשגיות בתחומם, מתוך תפיסה שלמה של החיבור בין תורה לדרך ארץ.

 הנחות יסוד:

  1. בית ספר תתמ"ד הוא מוסד מוכר ורשמי, בעל סמל מוסד, הכפוף לפיקוחו של משרד החינוך.
  2. בית הספר ישאף למצוינות בכל מקצועות הלימוד, קודש וחול.
  3. כמות נרחבת מהיקף סל שעות הלימוד יופנה ללימודי קודש.
  4. סל שעות מקצועות הליבה הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך לא יפגע.
  5. תכני מקצועות הליבה, יכילו ככל הניתן חומרים וטקסטים מעולם הקודש.
  6. בית הספר ישאף להתאים את עצמו לקדמת הטכנולוגיה ולתוכנית התקשוב.
  7. בבית הספר יהיו מורים ומלמדים מקצועיים שאושרו ע"י משרד החינוך, בעלי גישה ערכית, ציונית ותורנית, ויהיו בעלי ידע חינוכי ופדגוגי.
  8. בית הספר יעביר את מוריו ומלמדיו השתלמות ייעודית במטרה להתאים את תוכנית הלימודים לחזון בית הספר ויעדיו.
  9. הרישום לתתמ"ד פתוח לכל בני ובנות המועצה המתאימים בגילאי הכיתות הקיימות, ואשר חפצים להעמיק את ידיעותיהם התורניות בסביבת לימוד תורנית, מתוך ידיעה כי הרוח החינוכית של בית הספר היא על פי תורת ישראל ומורשת חז"ל.

דרכי התקשרות:

​שם
תפקיד​דוא"ל​טלפון​
יוסף דוידי​מנהל בית הספר​yosefd.tt@gmail.com
050-9655606
​חגית דמרי
מזכירת בית הספר​08-6891102
בית ספר יסודי תתמ"ד