הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

מדור רישוי עסקים

דרכי התקשרות

מנהל: אלי תורג'מן
טל: 08-8508908
פקס: 088508913
דוא"ל: elit@shafir.org.il
ימי קבלה: א', ב′, ג′, ד' בין השעות: 16:00 - 14:15

תחומי אחריות

מחלקת רישוי העסקים במועצה מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עינייה את בית העסק במרכז - המטרה לקדם את העסקים בשפיר בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים במתן הסברים והדרכה מחד, ואכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.
קבלת רישיון העסק הוא תהליך, שנועד לשמור על טובת הציבור ועל עניינו של בעל העסק.
מדור רישוי עסקים מסייע לבעלי עסקים חדשים בהסברה וליווי צמוד עד הנפקת הרישיון.

הליך הוצאת הרישיון

הליך הוצאת הרישיון מורכב מכמה שלבים:

 1. בדיקת התאמת הייעוד לעסק המבוקש.
 2. פתיחת תיק רישוי עסק.
 3. העברת בקשה לגורמי חוץ (כיבוי אש, משטרה וכו').
 4. עמידה בדרישות גורמי חוץ.
 5. אישור ראש הרשות - קבלת רישיון.

מטרת חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968, הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה, שנועד להביא למימוש המטרות הבאות:

 • משטרת ישראל - מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • איכות הסביבה - הבטחת איכות נאותה של הסביבה, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
 • משרד התמ"ת - בטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
 • משרד החקלאות -  מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות המים, בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
 • משרד הבריאות -  הבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • באחריות הרשות המקומית -  קיום כל הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ושירותי הכבאות.
מדור רישוי עסקים