הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

זמני פינוי אשפה

​בכל יישוב מתבצע פינוי פעמיים בשבוע על פי התוכנית הבאה:

יום א'
יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'יום ו'
איתןעוזה + תחנת דלק שלווהאיתןעוזהשלווה
נועם+ בית העלמיןזרחיה רווחהנועם+ בית עלמין קוממיותרווחה
אבן שמואל +הרחבה ומוסדות חינוךאחוזת אתרוג +שלב ב'זבדיאל + בית עלמיןאבן שמואל +הרחבה ומוסדות חינוךזרחיהזבדיאל + בית עלמין
שפיר + הרחבה תחנת דלק + משואות יצחקאלומהשפיר + הרחבהמשואות יצחק + בית עלמין אלומה
מרכז שפירא + מוסדות חינוךפנימייה צבאיתעין צורים - מפונים + עין צורים - קיבוץ +תחנת דלק  מרכז שפיראאחוזת אתרוגעין צורים - מפונים + עין צורים - קיבוץ +תחנת דלק 
אחוזת אתרוג +שלב א' + ג' עין צורים - מפעלים  אחוזת אתרוג +שלב א' + ג'אחוזת אתרוג של ב'עין צורים - מפעלים
קוממיות מתנ"ס+קב"ט+מט"ת +מכינה צבאית  מתנ"ס +קב"ט+מט"ת +מכינה צבאית
זמני פינוי אשפה