הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

המועצה הדתית

על המחלקה:

המועצות הדתיות אחראיות למתן שירותי הדת היהודיים ברשויות המקומיות שהן פועלות בהן באחריות המשרד לשירותי דת ובפיקוחו. כיום המועצות הדתיות פועלות על-פי חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-5995, התקנות שהותקנו לפיו וחוזרי מנכ"ל המשרד לשירותי דת. המועצות הדתיות אחראיות בעיקר להיבטים המנהליים והתקציביים במתן שירותי הדת, והן פועלות לצד הרבנות הראשית לישראל והרבנות המקומית, אשר משמשות סמכות הלכתית דתית.

דרכי התקשרות:

יו"ר המועצה הדתית: משה שאלתיאל

טלפון: 08-6814911

נייד: 050-4479331

דוא"ל: shaltial@gmail.com

מזכירה: רבקה רחמים

טלפון: 08-6888255

נייד: 050-4872229

דוא"ל: shafirdat@walla.com

 אחראי חברה קדישא: עזר מגידיש

נייד: 050-4872228

תחומי אחריות:

להלן תחומי הפעילות העיקריים של המועצות כפי שהמשרד לשירותי דת מציג אותם כיום:

  1. רישום לנישואין - המועצה הדתית אחראית לפתיחת תיק נישואין לזוגות יהודיים, להדרכה לפני החתונה, להקצאת רב לעריכת טקס הנישואין מקרב רבני המועצה ולמתן כתובה ואישור נישואין לזוג.
  2. כשרות ושחיטה - המועצות הדתיות מפקחות על תחום הכשרות לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1411, וחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1413. מחלקות הכשרות במועצות הדתיות אחראיות להיבטים המינהליים הכרוכים בהוצאת תעודת כשרות, ובכלל זה גביית אגרות, הכשרת משגיחי כשרות ומינוים ופיקוח שוטף על בעלי העסק שקיבלו תעודה.
  3. שירותי קבורה - במועצה הדתית קיימת מחלקת קבורה שאחראית להיבטים המינהליים ובסידורי קבורת הנפטר, כגון קביעת מועד להלוויה, הקצאת חלקת קבר וטיפול בגופת הנקבר. המועצה מעניקה סיוע ותמיכה למשפחות, החל בקבלת ציוד וכלה בתמיכה הנוגעת לענייני ההלכה.
  4. מתיחת עירובין ותחזוקתם - המועצות הדתיות אחראיות להקמה, להרחבה ולתחזוקה של קווי עירוב.
  5. הפעלת מקוואות - המועצות הדתיות אחראיות לתחזוקה ולתפעול של המקוואות ביישובים ברשות ומעסיקה בלניות שהן עובדות המועצה הדתית.
  6. איסוף גניזה - המועצה הדתית שפיר, דואגת לאיסוף הגניזה ופינויה אל מקומות מיועדים.
  7. תרבות תורנית - המועצה הדתית מעודדת ומפעילה מרכזי לימוד תורניים בחלק מיישובי המועצה, על פי תוכנית שנתית המתקיימת בשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי - מתנ"ס שפיר.
  8. שיפוצים -  המועצה הדתית פועלת לגיוס כספים למטרות שיפוץ מקוואות ובתי עלמין, ודואגת לביצוע העבודה ופיקוח בהתאם לחוק.
נוסף על תפקידים אלו, שהם עיקר פעילותה של המועצה, המועצה פועלת בתחומים אחרים לפי דרישות הקהילה, אופייה וצרכיה ולפי תקציבה.

רבני היישובים:

משרדי המועצה הדתית האזורית שפיר

 

רבני הישובים

מזכירות

טל' 6814911 -08

6888255  -08

פקס- 08-6817190

 

 

יו"ר המועצה הדתית

שאלתיאל משה

   050-4479331

הרב גלעד משה 0504113636

רב אזורי ורב מושב זבדיאל

 

מזכירה

רבקה רחמים

 050-4872229

הרב אשר יעקב אבידן 0556649089

רב מושב זרחיה

מנהל חברא קדישא

עזר מגידיש

050-4872228

הרב דוד זנו  0545792842

רב מושב שלווה

 

הרב מרדכי כהן 0509158221

רב מושב נועם

 

הרב מאיר נהוראי 0505910855

רב משואות יצחק

 

הרב משה מנדלזון 0527646835

רב מושב קוממיות

 

הרב אחימאיר קלה 0584158580

רב מושב שפיר

 

הרב ליאור שילאן 0504084910

רב קיבוץ עין צורים

 

הרב  שמעון גואטה 0502201786

רב מושב עוזה

רשימת בלניות במועצה דתית אזורית שפיר:

פלאפוןטל' בבית מיקודמושבשם ומשפחה
050-9907914 08-681518779585אבן שמואלאליס יפרח 
052-4893295 08-681516679580איתןשולמית יפרח
052-8580799 79550זבדיאלרחל יעיש
050-5478813      

08-8584634

79520זרחיהחנה משיח
052-764320508-688815079545אלומהמזל אוחיון
במקווה08-860742579410משואות יצחקלידור חורש
8445401 -05008-681463979590נועםאליס יפרח
050-411985808-681467979575עוזהורדי גואטה
 08-858833879510עין צוריםנאוה ישרים
050-541088908-688650179548קוממיותאולגה פרלמן
050-322241408-850664279415שפירדינה איובי
 050-6891770   79593שלוהימית מימון
  79411מרכז שפירא 
052-940621808-858052179411אחוזת אתרוגשרה בן שטרית
052-6999471 08-858780379411אחוזת אתרוגג'ואל אטיאס
054-222005008-688866279353רווחהשרה רחמיםהמועצה הדתית