הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

מחלקת גבייה וארנונה

על המחלקה:

​מחלקת הגביה מבצעת גבייה של ארנונה, מס ועד, אגרות והיטלים, וכמו כן תשלומים בגין שירותים נוספים.

דרכי תשלום:

ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים, מוקד טלפוני, הוראת קבע, כרטיס אשראי או בפנייה ישירה למחלקת הגביה.

מוקד טלפוני: 073-2100152 – זמין 24 שעות

אתר תשלומים:

להורדת טופס הוראת קבע - למשלמים בהוראת קבע תינתן הנחה בסך 2% מהארנונה, הסכום נגבה בשני תשלומים שווים ללא ריבית.
להורדת טופס להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי - התשלום ניתן לביצוע גם באמצעות הטלפון: 08-8508954/994/95
הנחות על הארנונה:

 ביום 25 לפברואר 1993 פורסמו לראשונה בקובץ תקנות 5503. תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה). התשנ"ג - 1993 (להלן התקנות הותקנו על ידי שר הפנים בתוקף סכמות לפי סעיף 12 (ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג 1992, ובאו במקום סעיף 280 לפקודת העיריות. מטרת התקנות היא להסדיר את נושא מתן ההנחות בארנונה לקבוצות אוכלוסייה שונות ולקבוע את שיעור ההנחה המרבי שרשות רשאית להעניק בכל שנה, שר הפנים משתמש בסמכותו מעדכן את התקנות בהתאם למדיניות הממשלתית.

תנאים ראשוניים לקבלת הנחה על תשלום הארנונה:

 1. מבקש ההנחה רשום בספרי המועצה כמחזיק בנכס.
 2. כתובת המגורים שרשומה בתעודת זהות של מבקש ההנחה, הינה באחד מיישובי המועצה.
 3. התושב יהיה זכאי להנחה עבור נכס אחד בלבד.
 4. התושב יהיה זכאי להנחה אחת בלבד.
 5. דיון בבקשה להנחה יתקיים לאחר הצגת כל המסמכים הדרושים.
 6. עבור הנחת ועדה - מבקש ההנחה יידרש לחתום על תצהיר ויתור סודיות עבורו ועבור בת זוגו.

הנחה על פי מבחן הכנסה:

 הנחה זו מחושבת על פי ממוצע ההכנסות מכל מקור שהוא,  לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של השנה הקודמת  לשנה הנוכחית.
בחישוב הכנסה לצורך בחינת זכאות להנחה עפ"י מבחן הכנסה, לא יכללו קצבאות ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.
טבלת ההכנסות מפרטת את הכנסה החודשית  הממוצעת לפי מספר הנפשות לצורך חישוב ההנחה לחץ כאן

ועדת הנחות

ועדת הנחות מוסמכת לתת הנחה למחזיק בנכס הנכלל בהגדרה כ"נזקק" לעניין זה "נזקק" הוא מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:

 • טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
 • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

מסמכים לקבלת הנחת 'נזקק':

יש למלא טופס לבקשת הנחה להורדת הטופס

 1. הכנסות מכל מקור שהוא עבור חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של השנה הקודמת לשנת הנוכחית (ניתן להמציא טופס 106 במקום תלושי שכר).
 2. תדפיסי בנק מכל בנק בו מתנהל חשבון על שם מגיש הבקשה.
 3. טופס שומה אחרון לעצמאיים.
 4. במידה ואין הכנסות יש להעביר אישור מביטוח לאומי: מבוטחייך ומעסיקייך, אישור מעמד לא עובד ואי קבלת גמלה .
 5. צילום תעודת זהות וספח מעודכן של המבקש ושל הילדים מעל גיל 18 המתגוררים עמו.
 6. קבלות ואישורים עבור הוצאות חריגות.
 7. מכתב לוועדה.

הכנסה -הינה הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא, לרבות קצבאות, שכר דירה, רנטה, תשלומים מחו"ל וכיוצ"ב.

הודעות כלליות:

לצפייה במידע אודות אגרות והיטלי ביוב לחצו כאן

להורדת טופס הצהרה על תיקון נזילת מים סמויה לחצו כאן

לצפייה בחוברת המפרטת את כלל השירותים הניתנים לחצו כאן

צו ארנונה 2018

דרכי התקשרות:


​שם
תפקיד​טלפון​דוא"ל​
לימור בן שטריתמנהלת המחלקה08-8508992arnona@shafir.org.il
אוקסנה ברייטל 08-8508994oksana@shafir.org.il
אלינה ארונוב08-8508954elina@shafir.org.il
יפה ביתן
08-8508954yaffa@shafir.org.il

קבלת קהל: 

ראשון - רביעי 08:00 - 15:30

שני 08:00 - 17:30

חמישי: אין קבלת קהל

פקס: 08-8508950     
מחלקת גבייה וארנונה