הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

מל"ח - משק לשעת חירום

על המחלקה

הרשות המקומית מופקדת על הספקת שירותים לאוכלוסייה המקומית בזמן רגיעה ותמשיך להיות אחראית לאותם השירותים גם במצבי חירום באמצעות מטה החירום שלה.
הרשות המקומית נדרשת  להרחיב את תחום טיפולה גם לתחומים בהם אינה עוסקת בשגרה והינם ייחודים לשעת חרום, כגון: קליטת מפונים מחוסרי קורת גג, טיפול בחללים בהיקפים גדולים וכד'.

ועדת מל"ח

לצורך כך קיימת בכל רשות מקומית וועדת מל"ח שבראשה עומד ראש הרשות וחברים בה בעלי תפקידים ועובדי הרשות הממונים על נושאים בתחומים שונים הנדרשים לשעת חירום.

תפקיד הועדה:

  • לדאוג למוכנותה וכוננותה של הרשות המקומית למתן מענה בתחום אחריותה ואירועי חירום שיתרחשו בשטח שיפוטה בזמן רגיעה ובשעת חירום
  • לקבוע קדימויות טיפול בעת אירוע, ליזום פרסום מידע לציבור בתיאום עם משטרת ישראל
  • לטפל באוכלוסייה במצוקה, לטפל בתשתיות שניזוקו
  • כולל גיבוש דרישות סיוע מצה"ל וגורמי מל"ח מחוזיים בשעת חירום

ועדה זו מונחת ע"י רמ"ט ועדה המל"ח המחוזית , ביצוע הנחיה מקצועית בתחומי החירום, ביצוע תרגילים למצבי החירום השונים וביצוע ביקורות תקופתיות.

רשימת ועדת מל"ח (יוני 2017):

שם משפחה 
תפקידטלפון בעבודה טלפון בית 
אדיר נעמןראש המועצה יו"ר ועדת מל"ח08-8508901 
אלי דאובהמנכ"ל, רמ"ט08-8508993, 050-753357508-8588218
יעקב אסוליןמרכז הוועדה, קב"ט המועצה08-8502503, 050-8854116077-5601169
יהודית אמירגזברית08-8502503, 050-885414208-8654994
בת-אל אינגידאו מידע לציבור08-8508965 
מעיין כהןמנהלת מתנ"ס, מס' 2 - חינוך08-6812777, 054-5655840                      
אלי כהן חינוך08-8508910, 050-885411908-8508911
שמעון אוזילבסקי ממונה תשתיות ולוגיסטיקה08-8508904, 050-881115808-9952629
עטיה גבריאלמים וביוב8854115 – 05008-6871276
אלי תורגמןאיכות הסביבה, תברואה חקלאות08-8508918, 052-312776308-9942540
גואטה אבנרתחבורה ודלק08-8508948, 050-569115308-6814376
מתי כהןמזון + משק כללי ואחזקה052-364716308-8601505
צפי בן משהבריאות08-8600129 , 08-6875217, 052-6111560077-7100236
שאלתיאל משה פינוי, סעד, חללים , פס"ח ,מס'2 - פס"ח 08-6814911, 050-447933108-8501585
רפאל גולדמיץ542138770 
שלומית בן ישיאוכלוסייה08-6875215, 050-885413808-8671265
שרית הרץפסיכולוגיה08-8600149, 054-491575508-6517288
מלכי בן שושןממונה כוח אדם050-8854139, 08-850893008-8584402
שירן יעקברכזת מתנדבים052-6843778 
ניר רייס יקל"ר050-620809208-9350511
דימרי יוסףמפקד שיטור קהילתי050-6273389077-7833373
דודו אמסלםמנהל מרכז הפעלה050-434371208-8503323

 

מל"ח - משק לשעת חירום