הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

מל"ח - משק לשעת חירום

על המחלקה:

הרשות המקומית מופקדת על הספקת שירותים לאוכלוסייה המקומית בזמן רגיעה ותמשיך להיות אחראית לאותם השירותים גם במצבי חירום באמצעות מטה החירום שלה.

הרשות המקומית נדרשת  להרחיב את תחום טיפולה גם לתחומים בהם אינה עוסקת בשגרה והינם ייחודים לשעת חרום, כגון: קליטת מפונים מחוסרי קורת גג, טיפול בחללים בהיקפים גדולים וכד'.

לצורך כך קיימת בכל רשות מקומית וועדת מל"ח שבראשה עומד ראש הרשות וחברים בה בעלי תפקידים ועובדי הרשות הממונים על נושאים בתחומים שונים הנדרשים לשעת חירום.

תפקיד הועדה: לדאוג למוכנותה וכוננותה של הרשות המקומית למתן מענה בתחום אחריותה ואירועי חירום שיתרחשו בשטח שיפוטה בזמן רגיעה ובשעת חירום, לקבוע קדימויות טיפול בעת אירוע, ליזום פרסום מידע לציבור בתיאום עם משטרת ישראל, לטפל באוכלוסייה במצוקה, לטפל בתשתיות שניזוקו , כולל גיבוש דרישות סיוע מצה"ל וגורמי מל"ח מחוזיים בשעת חירום.

ועדה זו מונחת ע"י רמ"ט ועדה המל"ח המחוזית , ביצוע הנחיה מקצועית בתחומי החירום, ביצוע תרגילים למצבי החירום השונים וביצוע ביקורות תקופתיות.

 

רשימת ועדת מל"ח (יוני 2017):

מס'שם משפחה תפקידטלפון בעבודה טלפון בית
1.אשר אברג'ל ראש המועצה יו"ר ו.מל"ח

8508901 – 08

7888331 - 050

8504795 - 08
2.אלי דאובה

מנכ"ל

רמ"ט

8508993 – 08

7533575 – 050

8588218 - 08
3. יעקב אסולין

מרכז הוועדה

קב"ט המועצה

8502503– 08

8854116 – 050

5601169 - 077
4.יהודית אמיר גזברית

8508960– 08

8854142 - 050

8654994 - 08
5.תמי רחמים  מידע לציבור

8508906 – 08

8854122- 050

8506853- 08
6.מעיין כהן

מ. מתנ"ס

מס' 2 - חינוך

6812777 – 08

054-5655840

                      
7.אלי כהן  חינוך

8854119 – 050

08-8508910

8508911 - 08
8.שמעון אוזילבסקי ממונה תשתיות ולוגיסטיקה

8508904 – 08

8811158 - 050

9952629 - 08
9.עטיה גבריאלמים וביוב 8854115 – 050 6871276 - 08

.10

 

אלי תורגמן

איכות הסביבה

תברואה חקלאות

8508918 – 08

3127763 - 052

9942540 - 08

 

11.גואטה אבנר תחבורה ודלק

5691153 – 050

8508948 - 08

6814376 - 08
12.מתי כהן

מזון + משק כללי

ואחזקה

3647163 - 0528601505 - 08
13.צפי בן משה בריאות

6111560 – 052

8600129 – 08

6875217 – 08

7100236 – 077

 

 

14.

שאלתיאל משה

 

 פס"ח 

פינוי,סעד, חללים

מס'2 - פס"ח

6814911 – 08

4479331 050

8501585 - 08
רפאל גולדמיץ0542138770 

15.

 

שלומית בן ישי

 

אוכלוסייה

8854138 – 050

6875215 - 08

 8671265 –08
16.שרית הרץפסיכולוגיה

8600149 – 08

4915755 - 054

6517288 - 08
17.מלכי בן שושןממונה כוח אדם

050-8854139

8508930 - 08

8584402 - 08
18.עדינה ורהפטיג רכזת מתנדבים054-7799252-----
19.ניר רייס  יקל"ר 6208092 – 050 9350511 - 08
20.דימרי יוסף מפקד שיטור קהילתי6273389 – 050077-7833373
21.דודו אמסלםמנהל מרכז הפעלה
4343712- 050
8503323 - 08


מל"ח - משק לשעת חירום