הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

אגף תחזוקה גנים ונוף

על האגף:

מחלקת תחזוקה מבצעת אחזקה שוטפת ואחזקת שבר בתחומי האחריות שלה, שירות וסיוע לכלל מחלקות המועצה.

טיפול בקריאות מוקד רלוונטיות, תפעול ארכיב המועצה וניהול מחסני המועצה.

המועצה האזורית שפיר פועלת על מנת לשמר את השטחים הירוקים העירוניים, לשפר ולייפות את חזות הישובים ולתרום לאיכות הסביבה ואיכות חיי התושבים. המחלקה פועלת ונעזרת ביועצים מקצועיים, תוך זיהוי הצרכים ומתן פתרונות הולמים לאוכלוסיות מיוחדות כגון: ילדים, וותיקים ומוסדות חינוך וציבור.

תכנון, הקמה, פיתוח ותחזוקה של שטחים ירוקים, גנים ציבוריים חדשים, פינות ירק, איי תנועה, כיכרות ושטחים ירוקים במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור עירוניים, שיקום גנים קיימים. 

ניתן לקבל ייעוץ אישי לתושבים - בשטח, בטלפון, ובמשרדי המחלקה, בנושאי גינון צמחיה והשקיה.

 דרכי התקשרות:

מנהל המחלקה ורכז נגישות: מתי כהן

טלפון: 08-8508941

נייד: 052-9647163

דוא"ל: matic@shafi​r.org.il

תחומי אחריות:

פעילותה של המחלקה מתמקדת בתחומים הבאים:

 1. תחזוקת מבני מוסדות חינוך.
 2. תחזוקת מבני ציבור שבאחריות המועצה.
 3. תחזוקת כבישים ומדרכות.
 4. אחריות על תאורת הרחובות 
 5. אחריות על שטחי הגינון של המועצה.
 6. סיוע טכני ולוגיסטי בביצוע אירועים אזוריים.
 7. גיזום עצים ברחובות בשטחים פתוחים ובגנים.
 8. ליווי פרוייקטים חדשים המוקמים ע"י גופים שונים.
 9. תיקון מערכת ההשקיה ברחבי העיר.
 10. שמירה על ניקיון הגינון הציבורי.
 11. השלמת צמחים.
 12. טיפול במפגעים.
 13. שמירה על הבטיחות בגנים.
 14. מתן מענה לתושב וקשר עם הציבור (מענה לבעיות, מתן מידע וייעוץ מקצועי).


אגף תחזוקה גנים ונוף