הושק אתר החירום של המועצה

אתר המועצה בחירום
תאריך: 04/11/2018
האתר יופעל אוטומטית בשעת חירום ובאמצעותו יתקיים קשר רציף עם התושבים

המועצה האזורית שפיר השיקה את פלטפורמת אתר החירום שהוכנה יחד עם פיקוד העורף ותשמש תשתית להודעות לתושבים בעת חירום. האתר יופעל אוטומטית בשעת חירום ובאמצעותו יתקיים קשר רציף עם התושבים. האתר יעודכן באופן שוטף על ידי מוקד המועצה בחירום בשיתוף פיקוד העורף ויכיל מידע הרלוונטי למועצה. כגון: פרסום הנחיות התגוננות יומית, פרסום מידע לציבור בתחומי התנהגות אוכלוסייה בשעת חירום: נקודות חלוקת מים, מקלטים ציבוריים, מוקדי קליטת אוכלוסייה בחירום, חינוך, שירותים רפואיים ומתן שירותים מוניציפליים. אתר האינטרנט הנו כלי חיוני להעברת מידע אמין ורציף בשעת חירום, והוא נדרש לעמוד בתקני פיקוד העורף ורח"ל. בזמן שגרה יופיע באתר מידע כללי בנוגע להתגוננות בשעת חירום ומידע נוסף אודות נהלים והתנהגות בעת חירום. כמו-כן, ניתן למצוא באתר טלפונים חשובים, וטופס הצטרפות להתנדבות. ניתן לגשת לאתר החירום דרך אתר המועצה: לשונית חירום.