ממ"ד שפיר מתייעל אנרגטית

התייעלות אנרגטית בבית ספר שפיר
תאריך: 04/11/2018
​בית הספר היסודי ממ"ד שפיר נבחר לבצע פיילוט בנושא התייעלות אנרגטית

בית הספר היסודי ממ"ד שפיר נבחר לבצע פיילוט בנושא התייעלות אנרגטית. התכנית כוללת, בין היתר, התקנת מערכת ניטור ובקרה של מערכת החשמל בתוך בית הספר.
הנתונים ישודרו ישירות לאתר משרד האנרגיה וישמשו את צוות המורות ואת התלמידים במהלך יישום התכנית.
בית הספר קיבל ערכת הדגמה לאנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית בליווי הדרכה.
בית הספר נבחר יחד עם עוד 30 בתי ספר נוספים בארץ בלבד, והתכנית הנה חלק מההסמכה לבית ספר ירוק מתמיד