בקשה להכיר בעוזה כ'מוטב'

שלט כניסה לעוזה
תאריך: 04/11/2018
בפניית המועצה צוין כי נערכה בדיקה מעמיקה של הקריטריונים על מנת להכליל את תושבי 'עוזה' בין רשימת היישובים הזכאים להטבות מס
לאחרונה פנתה המועצה במכתב ליו"ר ועדת כספים של הכנסת, הרב משה גפני, בדרישה להכיר במושב 'עוזה' כיישוב 'מוטב' שתושביו זכאים להטבה בשיעור של 7% במס הכנסה. זוהי פנייה נוספת של המועצה בנושא כהשלמה למספר פניות בעל-פה. בפנייה צוין כי לאחר בדיקה מעמיקה של הקריטריונים עולה כי ניתן להכליל את תושבי 'עוזה' בין רשימת היישובים הזכאים להטבות מס וכי המצב הקיים כיום יוצר מציאות אי שיווניות בעליל, זאת כאשר יישובים סמוכים אשר אינם עונים לקריטריונים שנקבעו בחוק, מוכרים כיישובים 'מוטבים' ותושביהם מקבלים את הטבת המס השנתית, הנשללת כיום מתושבי 'עוזה'. מושב 'עוזה' עומד בכל הקריטריונים שנקבעו בחוק לקבל הטבת המס, ובכל זאת תושביו אינם נהנים מההטבה המגיעה להם על פי חוק. העובדות הללו מוכיחות באופן חד-משמעי כי מושב 'עוזה' זכאי להכרה כ'יישוב מוטב' מתוקף החוק, ולא נותר לי אלא להגדיר את המציאות הקיימת באזורנו כלא שוויונית בעליל.
המועצה ביקשה לפעול לתיקון העיוות ולפעול להכרת מושב 'עוזה' כ'יישוב מוטב' ולאפשר לתושבי המושב לקבל באופן רטרואקטיבי את זכותם להטבת מס המגיעה להם מתוקף החוק.