קורס דיירקטוריות

תאריך: 22/08/2019
הקורס ייתן כלים להשתלבות בתפקידים בעלי השפעה בחברות עסקיות, ארגונים ובקהילה שיקום שכונות-האגף למעמד האישה-המחלקה לשירותים חברתיים מועצה אזורית שפיר. פרטים נוספים 08-8508910