הנחיות קורונה מעודכנות

הנחיות קורונה
תאריך: 10/06/2020
להלן קישור לאתר משרד הבריאות עם הנחיות המעתדכנות מעת לעת