תחרות עיצוב לוגו 70 למועצה

תאריך: 17/07/2020
המועצה האזורית שפיר מבקשת לבחור לוגו לציון 70 שנה להקמתה, שישקף את מטרותיה, תפיסותיה, ויהווה לוגו משלים ללוגו המועצה הקיים.

מי יכול להגיש הצעה:

כל אחד.

תינתן עדיפות לתושבי המועצה.

הנחיות לעיצוב הלוגו:

על הלוגו המוצע לשקף את ערכי המועצה: יהדות, קהילתיות, חקלאות, משפחתיות, טבע, כפריות, מגוון רחב של אוכלוסיות, מגוון סוגי התיישבויות.

לתקנון התחרות לחצו כאן