הנחיות לתפילות בחגי תשרי

תאריך: 04/09/2020
ריח הסתיו נישא באוויר. השנה נחגוג את חגי תשרי במתכונת הנחיות הקורונה. אנא הקפידו על ההנחיות כדי שנוכל להתפפל יחדיו גם השנה

הנחיות החל מה-6.9.2020 -

תפילות בשטח פתוח - לימי הסליחות הימים הנוראים וחגי תשרי התשפ"א, עד לתאריך 11.10.2020, אושר מתווה המאפשר קיום תפילות בשטח פתוח (גם ביישוב אדום, כתום, צהוב וירוק) בתנאים הבאים:
• התקהלות מותרת עד 250 אנשים בחלוקה למתחמים. ניתן לקיים. אירועי סליחות ותפילות מעבר למגבלה זו באישור הרשות המקומית ולשכת הבריאות.
• חלוקה למתחמים - כל מתחם יכיל עד 20 איש. אנשים הגרים יחד יוכלו לשבת יחדיו, אנשים שאינם גרים יחד יישמר ביניהם מרחק של כסא. בין כל מתחם יישמר מרחק של 2 מטרים ושטח כל מתחם יסומן באמצעות סימון פיזי (חבל, סרט או כל דבר אחר).
• נוכחות סדרנים - סדרנים יושיבו את האנשים על פי כיסאות מסומנים ויוודאו אי מעבר בין המתחמים.

תפילות בבתי תפילה - לימי הסליחות הימים הנוראים וחגי תשרי התשפ"א, עד לתאריך 11.10.2020, אושר מתווה המאפשר קיום תפילות בבתי תפילה בתנאים הבאים:
• בתי תפילה במבנים מעל 80 מ"ר (בתי תפילה הקטנים מכך, תותר התקהלות במבנה לפי סיווג וצבע היישוב).
• התקהלות המותרת לשם קיום סליחות לא תעלה על 250 איש. ניתן לקיים אירועי סליחות ותפילות מעבר למגבלה זו באישור הרשות המקומית ולשכת הבריאות (ולא יותר מ-1,000 איש).

• חלוקה למתחמים - כמות האנשים בכל מתחם תוגדר לפי מגבלת ההתקהלות במבנה בהתאם לסיווג וצבע היישוב, וכמות המתחמים המותרת תוגדר לפי מספר הפתחים למבנה (כניסות/ יציאות). עבור כל פתח יותרו 2 מתחמים.
• יישוב צהוב - ניתן לקיים 2 מתחמים של 50 איש לכל פתח, ובכל מקרה לא יותר מ-1:4 מ"ר לאדם.
• יישוב ירוק - ניתן לקיים 2 מתחמים של 100 איש לכל פתח, ובכל מקרה לא יותר מ-1:4 מ"ר לאדם.
הנחיות נוספות - אין להעביר שופר מאדם אחד לשני. התפילה תנוהל על ידי חזן ובעל תוקע מרכזיים, שיעמדו על בימה. ניתן להציב מחיצות בגובה של לפחות 1.80 מטרים סביב הבימה על מנת לאפשר לחזן או בעל התוקע להוריד מסכה. בזמן ששניהם יימצאו על הבימה, האחד יידרש לעטות מסכה בזמן שהשני אינו עוטה. אין לאפשר שהייה של מתפללים במרחק 2 מטרים מהחזן.