הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

נזכור את נופלי שפיר

לזכרם של בנינומועצה אזורית שפיר מתייחדת וזוכרת את נופליה

  
  
  
  
  
  
כווץ ישוב : אבן שמואל ‏(6)
אליחיאליהוורדה ומשה1996חיל חימושקרית גת (אזרחי)
אלמעלםציוןאמיליה ויהודה1984חיל הנדסההר הרצל
ז′ורנורונןשמחה ושאול1991חטיבת גולניקרית גת
טובוליצחקאסתר ויחיאל1989רבנות צבאיתאשדוד
סויסהויקטורחביבה ומשה1963חיל תותחניםקרית גת (אזרחי)
שרוןצבישמואל1981אין מידע
כווץ ישוב : איתן ‏(1)
גבסישמואלביה ושאול1991חיל שריוןקרית גת
כווץ ישוב : זבדיאל ‏(3)
צנעניאליה2013
גשמהרחמיםתמניה ויוסף1982חיל לוגיסטיקהזבדיאל-רווחה
לודנידודנדרה ויחיא1977חיל כלליזבדיאל-רווחה
כווץ ישוב : מרכז שפירא ‏(12)
נעמןעוזיהרחל ואליהו1973חיל התותחניםהר הרצל
צוראיטה ואפריםאין מידע
לוינוביץיהושע1948הר הרצל
כפירזאב בנימיןאין מידע
שינדלרישראלאין מידע
בן ישיאשראין מידע
ברגמןאורוןאין מידע
אלפסישלמהאין מידע
איוביאפריםאין מידע
אליהופנחס אשריאין מידע
גרשינחמיהשרה ואברהם2001חיל אוויראשקלון
סולימןיהודהיפה וראובן1971חיל חימושהר הרצל
כווץ ישוב : משואות יצחק ‏(7)
אריאלתמרענת וחנן2014חיל האוירמשואות יצחק
איצקוביץחיים-משהחסידה ואלימלך1970חטיבת נח"למשואות יצחק
ברטפלדאמנוןיסכה ויעקב1973חיל שריוןמשואות יצחק
נדיביגרשוןרבקה וחיים1974חיל לוגיסטיקהמשואות יצחק
ברימאירחנה ומשה1973חיל שריוןהר הרצל
נדיביגרשוןרבקה וחיים1974חיל לוגיסטיקהמשואות יצחק
פרנקלפרץמשה חיים וחנה1948הגנההר הרצל
כווץ ישוב : נועם ‏(1)
פרץיצחקעליזה ומכלוף1974חיל שריוןהר הרצל
כווץ ישוב : עוזה ‏(7)
אליהוצופיה יעריתשושנה ועמוסאין מידע
אליהויעקב אברהםצופיה ואופיראין מידע
דמתייאיראין מידע
גואטהיוסףהרב פרג'אלהאין מידע
מגידישחייםעזיזיאין מידע
גואטהרחמיםסופיה וחואתי1973חיל שריוןהר הרצל
מגידשניסיםמחבובה ועמרם1994אין מידע
כווץ ישוב : עין צורים ‏(3)
זינגראלכסנדרסוזן ומקס1987חטיבת גבעתיהר הרצל
קלמןדניאלרוז ומשה2009משמר הגבולכפר עציון
שטרןמאירצ′רנה ומשה1948חיל רגליםהר הרצל
כווץ ישוב : רווחה ‏(4)
דודנפתלישמחה ויצחק1973חיל שריוןזבדיאל-רווחה
כהןאלעזרסביחה ואהרון1987חיל שריוןזבדיאל-רווחה
לויעופראסתר ויוסף1983חיל חינוךזבדיאל-רווחה
מזרחייוסףצלחה ויונה1973חטיבת צנחיםהר הרצל
כווץ ישוב : שלווה ‏(5)
זאנהאברהםרבקה ויצחק1964חיל רגליםקרית גת
מגידישיואלתורכיה וכמוס1994קרית גת (אזרחי)
גואטהרמירחל ושמעון-חיל האוירקרית גת
מימוןאליעזפורטונה וחואטו1994משטרת ישראלקרית גת
עשושיורםכרמלה ומערבי1980חטיבת גולניקרית גת
כווץ ישוב : שפיר ‏(1)
קלייןאלמוגפרננד ומרדכי1994חטיבת גבעתימשואות יצחק
נזכור את נופלי שפיר