הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

בקשת תווי מזון

טופס בקשה מקוון (יש למלא רק לאחר בדיקה שלא דווחת כזכאי)

לבדיקה האם כבר דווחת כזכאי לתווי מזון

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

פרטים אישיים
יש להקדיל תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורת
יש למלא לפי הדוגמא הבאה: 03-1234567

יש למלא לפי הדוגמא הבאה: 052-1234567

יש למלא תאריך לפי הדוגמא הבאה: 01/01/2000
לכתובת זו תישלח העתק לבקשה

פרטים לבדיקת זכאות


הצהרות ומסמכים

שכיר-נא לצרף תלושמי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020. או ינואר עד דצמבר 2019 או 2020. לעצמאי- שומת מס אחרונה שיש בידו. למי שאינו עובד- דיווח מעסיקים, מעמד לא עובד ואישור זכאות גימלה. סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא

בקשת תווי מזון