הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

בחירות

למועמדים שלום,

הבחירות לראשות המועצה, למועצה ולוועד המקומי של היישוב, יתקיימו ביום שלישי,
כ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018 ).

 המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה או לוועד המקומי יוגשו למנהל
הבחירות במועדים כלהלן:
  •  יום רביעי, י"ז בתשרי התשע"ט(26 בספטמבר 2018) , בין השעות 9:00 בבוקר עד
11:00 לפהנ"צ;
  • יום חמישי, י"ח בתשרי התשע"ט ( 27 בספטמבר 2018 ) בין השעות 15:00 אחה"צ
עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה בכתובת במשרדי המועצה האזורית
שפיר.

למודעות בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות אזוריות לחצו כאןכללים להצבת שלטי תעמולה ברחבי המועצה האזורית שפיר

למודעות ישובי המועצה בדבר המודד הכללי לחצו כאן

למודעות ישובי המועצה בדבר ועד נפרד/ נציגות/ זהות ועדים 

לחוזר המפקחת הארצית על הבחירות לחצו כאן

ללוח זמנים לבחירות במועצות האזוריות לחצו כאן

לפרטי מנהל בחירות מטעם משר הפנים במועצה אזורית שפיר לחצו כאן


בחירות