הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי בר קיימא

התכנית האסטרטגית לפיתוח כלכלי ובר קיימא מציבה את המסגרת הכוללת ואת הכלים לקדם פיתוח כלכלי לתועלת היישובים והתושבים.

החקלאות ואת הנוף החקלאי ,לפתח את התיירות הכפרית והחקלאית, לטפח את השטחים הפתוחים חיים של תושבי המועצה ולמשוך אוכלוסייה חדשה ואיכותית לשפר את איכות השירות.

המועצה האזורית מחויבת לקידום התפיסה והתכנית ברמה הערכית והמעשית. הביטוי לכך הנו במעשים ולא בדיבורים. הליך התכנון קדמה המועצה פעילויות רבות לטיפוח השטחים הפתוחים, לשיפור חזות היישובים, לשדרוג מערך מוסדות ושירותי הציבור ולהרחבת היישובים.

המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם יישוביה ותושביה, עם רשויות שכנות ועם מוסדות ממשלתיים וציבוריים, ורואה את עצמה כ'סוכן שינוי' להעמקת והנחלת תפיסת פיתוח בר קיימא  ליישוביה ותושביה ולרשויות השכנות.

​לתכנית אב לפיתוח כלכלי בר קיימא, לחץ כאן

תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי בר קיימא