פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

הנחיות והתגוננות

                                                                                                                          

 
מחוז           דרום             6003
א    ו    כ    ל   ו    ס    י   י   ה
             סימוכין                      אוכ375
טל' אזרחי:          08-9927212
טל' מטכלי:            0756-7212
פקס אזרחי:         08-9927318
דוא"ל: amirb_d@idf.gov.il
‏‏‏‏‏ ‏יום    רביעי  ד'  טבת   תשס"ט
31           דצמבר             2008
 
 
הנדון: הנחיות התגוננות מחוז דרום 31.12.08
 
1.             כללי:
א.    מתוקף הגדרת "מצב מיוחד" בעורף, עד טווח ה-30 ק"מ, ייקבעו הנחיות המיגון למרחב מחוז דרום על ידי מפקד פיקוד העורף, לאור הערכת מצב משותפת עם פיקוד הדרום ומחוז דרום פקע"ר.
ב.    ההנחיות יופצו על ידי מחוז דרום פקע"ר, באמצעות קב"טי הרשויות, ומשרדי הממשלה האחראים לעדכון כלל הגורמים הרלוונטיים. במידת האפשר, יועברו ההנחיות גם באמצעי התקשורת הרלוונטיים באמצעות דובר צה"ל.
ג.     הנחיות אלו יופצו אחת ליום עד השעה 20:00 ויהיו תקפות עד הפצת הנחיות חדשות.
ד.    מידע נוסף במרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 1207 ובאתר האינטרנט http://www.oref.org.il . יש להמשיך ולהישמע להנחיות באמצעי התקשורת.
2.    להלן הנחיות מפקד פיקוד העורף:
א.    בזמן הישמע צפירה עולה ויורדת, "צבע אדום" או קול נפץ יש לפעול על פי ההנחיות הבאות עפ"י זמן ההתרעה:
1)   ישובים בטווח 0-4.5 ק"מ – 15 שניות התרעת "צבע אדום".
2)   ישובים בטווח 4.5-10 ק"מ – 15 שניות התרעת "צבע אדום".
3)   ישובים בטווח 10-20 ק"מ – 30 שניות צפירה עולה ויורדת.
4)   ישובים בטווח 20-30 ק"מ – 45 שניות צפירה עולה ויורדת.
5)   ישובים בטווח 30-40 ק"מ – דקת צפירה עולה ויורדת.  
ב.    כללי:
1)   ישובים בטווח 0-4.5 ק"מ:
א.    בהישמע צבע אדום/קול נפץ יש להיכנס במיידי למרחב המוגן " הכי ממוגן שיש".
ב.    שהייה רצופה במבנים, בסמוך למרחבים המוגנים.
ג.     אין התקהלויות/התכנסויות.
ד.      אין לימודים, למעט גני ילדים ממוגנים בתוך הישוב.
ה.    לא ייפתחו מרכזי קניות למעט שירותים חיוניים כדוגמת קופות חולים ומרכולים.
ו.      עבודה במפעלים חיוניים.
ז.     מותרת עבודה במקומות עבודה בהם קיים מרחב מוגן לכל העובדים.  


 

 
2)   ישובים בטווח 4.5-10 ק"מ:
א.    בהישמע צבע אדום/קול נפץ – כניסה למיגון תוך 15 שניות.
ב.    שהייה במקומות המאפשרים כניסה למיגון בתוך 15 שניות.
ג.     אין התקהלויות/התכנסויות.
ד.    אין לימודים למעט גני ילדים ממוגנים בתוך היישוב. מי שלומד מחוץ לטווח ה-30 ק"מ רשאי לצאת ללימודים.
ה.    מרכזי קניות ייפתחו במבנים קשיחים בלבד.
ו.      עבודה במפעלים חיוניים.
ז.     מותרת עבודה במפעלים שאינם חיוניים שיש בהם מרחב מוגן לכל העובדים.
3)   ישובים בטווח 10-20 ק"מ:
א.    בהישמע צבע אדום/אזעקה/קול נפץ – כניסה למיגון תוך 30 שניות לרבות אשקלון, נתיבות והסביבה.
ב.    התכנסויות והתקהלויות עד 100 איש תחת תקרה קשיחה בלבד.
ג.     אין לימודים (מי שלומד מחוץ ל-30 ק"מ יכול לצאת ללימודים).
ד.    עבודה במפעלים חיוניים.
ה.    מותרת עבודה במפעלים שאינם חיוניים שיש בהם מרחב מוגן לכל העובדים.
ו.        פתיחת מרכזי קניות- במבנים קשיחים בלבד.
4)   ישובים בטווח 20-30 ק"מ:
א.    בהישמע אזעקה/קול נפץ – כניסה למיגון תוך 45 שניות, לרבות אשדוד, קריית גת, קריית מלאכי, אופקים, רהט והסביבה.
ב.    אין לימודים.
ג.     התכנסויות והתקהלויות עד 300 איש תחת תקרה קשיחה בלבד.
5)   ישובים בטווח 30-40 ק"מ:
א.    יש לפעול לפי ההנחיות לבחירת החדר המוגן ולפי ההנחיות להתנהגות בהישמע אזעקה או קול נפץ, לרבות באר שבע, גדרה ויבנה. בעת ירי רקטות לעבר ישובים אלה תופעל אזעקה עולה ויורדת. תושבי היישובים ייכנסו למיגון בתוך 60 שניות מרגע הישמע אזעקה או קול נפץ.
ב.     הלימודים מתקיימים כרגיל למעט בבאר שבע ובקיבוץ חצרים בלבד לאור הירי לכיוון באר שבע ועל פי הנחיה של פיקוד העורף.


 

 
ג.     לשוהים במבנה
1)   להיכנס מיד לממ"ד (מרחב מוגן דירתי) ולסגור את חלון הפלדה והדלת.
2)   במבנה ללא ממ"ד, יש לפעול עפ"י סדר הפעולות הבא:
א.   להיכנס לחדר פנימי. עדיף שלחדר יהיו מינימום קירות חיצוניים, חלונות             ופתחים, באין חדר כזה יש לצאת לחדר המדרגות.
ב.    בחדר הנבחר לסגור את הדלת ואת החלונות, לשבת על הרצפה (מתחת              לגובה קו החלון), בצמוד לקיר פנימי ולא מול חלון.
ג.     דיירי הקומה העליונה במבנה ללא ממ"ד, נדרשים לצאת לחדר מדרגות             ולרדת קומה אחת.
ד.    השוהים במבנה מבנייה קלה שאין ברשותם ממ"ד יכנסו לחדר הפנימי              וישכבו על הרצפה.
ד.    לשוהים מחוץ למבנה
1)   בשטח בנוי- במידת האפשר, כניסה למבנה הסמוך ביותר עפ"י זמן  ההתרעה      ולפעול עפ"י ההנחיות לשוהים במבנה.
2)   בשטח פתוח ללא מבנה זמין- ניצול תנאי שטח, שכיבה על הקרקע ולהגן על       הראש בידיים.
ה.    לנוסעים ברכב
1)   במידת האפשר, יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או           למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להביע למבנה או למחסה עפ"י זמן ההתרעה,      יש לעצור בזהירות בצד הדרך, לצאת מהרכב ולשכב על הארץ.
 
ו.      מדיניות שחרור ממיגון
1)   לאחר האירוע- ניתן לצאת ממיגון תוך 5 דקות, באם לא ניתנה הוראה אחרת.
2)   יש להימנע מהתקהלות ה\באתרי נפילות הרקטות. חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה כזה יש להודיע למשטרה.
ז.     מדיניות מיגון משלימה:
1)   עבודה בשטח פתוח:
א.    ישובים בטווח 0-10 ק"מ – פעילות חיונית בלבד. תנועה עם ציוד מגן אישי. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה. לשכב על האדמה ולהגן על הראש בידיים.
ב.    ישובים בטווח 10-20 ק"מ – פעילות חיונית בלבד. תנועה עם ציוד מגן אישי. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה. לשכב על האדמה ולהגן על הראש בידיים.
ג.     ישובים בטווח 20-30 ק"מ – ציוד מגן אישי בהישג יד. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה. לשכב על האדמה ולהגן על הראש בידיים.
ד.    ישובים בטווח 30-40 ק"מ – ציוד מגן אישי בהישג יד. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה. לשכב על האדמה ולהגן על הראש בידיים.


 

 
2)   תחבורה ציבורית:
א.    ישובים בטווח 0-10 ק"מ – כמות הנוסעים באוטובוס לא תעלה על 20 אנשים. צמצום מספר הקווים הפועלים למספר המינימאלי ההכרחי. תנועה עם ציוד מיגון אישי. צמצום פעילות שאיננה חיונית (בהתאם להגדרת משרד התמ"ת). כניסה למרחב המוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ב.    ישובים בטווח 10-20 ק"מ – כמות הנוסעים באוטובוס לא תעלה על 20 אנשים. ציוד מגן אישי בהישג יד. כניסה למרחב המוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ג.     ישובים בטווח 20-30 ק"מ – כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה (במידת האפשר, יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להגיע למבנה או למחסה עפ"י זמן ההתרעה, יש לעצור בזהירות בצד הדרך, לצאת מהרכב ולשכב על הארץ.
ד.    ישובים בטווח 30-40 ק"מ – כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה (במידת האפשר, יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להגיע למבנה או למחסה עפ"י זמן ההתרעה, יש לעצור בזהירות בצד הדרך, לצאת מהרכב ולשכב על הארץ.
3)   מוסדות בריאות:
א.    ישובים בטווח 0-10 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים/מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני. המתנת קהל במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים/מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני. עבודה במתכונת מצומצמת (עפ"י הנחיות משרד הבריאות).
ב.    ישובים בטווח 10-20 ק"מ – כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ג.     ישובים בטווח 20-30 ק"מ - כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ד.    ישובים בטווח 30-40 ק"מ – כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.  
4)   מסחר ושירות חיוני:
א.    ישובים בטווח 0-10 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני. המתנת קהל במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני.עבודה במתכונת חירום.
ב.    ישובים בטווח 10-20 ק"מ – איסור פעילות בחדרים הפונים לכיוון האיום ובקומה העליונה. המתנת קהל בחדרים שאינם פונים לכיוון האיום. קיום פעילות בסמוך למרחבים מוגנים. כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן התרעה.
ג.     ישובים בטווח 20-30 ק"מ – איסור פעילות בחדרים הפונים לכיוון האיום ובקומה העליונה. המתנת קהל בחדרים שאינם פונים לכיוון האיום. קיום פעילות בסמוך למרחבים מוגנים. כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן התרעה.
ד.    ישובים בטווח 30-40 ק"מ – כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.  
5)   מוסדות חינוך – מוסדות חינוך מיוחדים בתנאי פנימייה:
א.    ישובים בטווח 0-10 ק"מ – לימודים בתוך מקלטים ומרחבים מוגנים מוסדיים. קיום הפסקות בתוך המבנים או במיגון בלבד.
ב.    ישובים בטווח 10-20 ק"מ – לימודים בתוך מקלטים ומרחבים מוגנים מוסדיים. קיום הפסקות בתוך המבנים או במיגון בלבד.
ג.     ישובים בטווח 20-30 ק"מ – איסור הלימודים במבנים יבילים ןבכיתות עם גגות קלים.
ד.    ישובים בטווח 30-40 ק"מ – איסור לימוד קבוצות מעל 50 תלמידים במבנים קלים (קרוואנים) או בכיתות עם גגות קלים. לימודים בסמוך למיגון. כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה (במרחב מוגן, מקלט זמין, מרחב פנימי מוגן).   
6)   מפעלים חיוניים קיומיים:
א.    ישובים בטווח 0-10 ק"מ – תנועה עם ציוד מיגון אישי. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה. צמצום ריכוזי עובדים במתקני המפעל.
ב.    ישובים בטווח 10-20 ק"מ – ציוד מיגון אישי בהישג יד. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ג.     ישובים בטווח 20-30 ק"מ – הרחקת חומרים מסוכנים או דליקים מאזור המחסות. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ד.    ישובים בטווח 30-40 ק"מ – הרחקת חומרים מסוכנים או דליקים מאזור המחסות. כניסה למרחב מוגן עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.  


 

 
7)   מוסדות רווחה:
א.    ישובים בטווח 0-10 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני. המתנת קהל במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני. עבודה במתכונת חירום.
ב.    ישובים בטווח 10-20 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת לתקרת בטון. המתנת קהל בחדרים פנימיים. קיום פעילות בסמוך למרחבים מוגנים. כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ג.     ישובים בטווח 20-30 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת לתקרת בטון. המתנת קהל בחדרים פנימיים. קיום פעילות בסמוך למרחבים מוגנים. כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ד.    ישובים בטווח 30-40 ק"מ – כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.  
8)   מוסדות רווחה – בתנאי פנימייה:
א.         ישובים בטווח 0-10 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני. המתנת קהל במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת ל-2 תקרות בטון והרחק מקיר חיצוני. עבודה במתכונת חירום.
ב.         ישובים בטווח 10-20 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת לתקרת בטון. קיום פעילות בסמוך למרחבים מוגנים. כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ג.          ישובים בטווח 20-30 ק"מ – קיום פעילות במקלטים ובמרחבים מוגנים מוסדיים / מתחת לתקרת בטון. קיום פעילות בסמוך למרחבים מוגנים. כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.
ד.         ישובים בטווח 30-40 ק"מ – כניסה למיגון עפ"י המודל "הכי מוגן שיש" עפ"י זמן ההתרעה.  
9)   חומ"ס:
               א. יינתנו צווים והנחיות ע"י ובאחריות פקע"ר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איתן יצחק,    אל"מ                                                                     
מפקד   מחוז   דרום