פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

דף מידע לקמפיין של פיקוד העורף - "להיות מוגן בול בזמן"

 

במחצית השנייה של חודש אפריל 2009 יעלה לאוויר מסע ההסברה השנתי של פיקוד העורף, הכולל תשדירים בטלוויזיה וברדיו, באנרים באתרי אינטרנט ומשלוח מפת מגנט לכל בית אב בישראל. כפי שאנו יודעים מניסיוננו, מצבי חירום עלולים לפקוד אותנו ללא זמן להכנה מוקדמת. ציבור אשר מתכונן מראש, יתמודד בצורה טובה ואפקטיבית עם מצבי החירום. 
 
במוקד מסע ההסברה של פיקוד העורף השנה, עומד נושא זמן ההתרעה. זמן ההתרעה הוא הזמן העומד לרשות האזרח על מנת להגיע אל המרחב המוגן, עם השמע האזעקה. פיקוד העורף שיפר את מערכות ההתרעה כך שבזמן חירום, לכל אזור בארץ יינתן זמן התרעה שונה והאזעקה תופעל רק באזור שבו קיימת סכנה של נפילת טילים, על מנת לאפשר למרב האזרחים להמשיך בקיום שגרת החיים, ככל שניתן.
 מטרת מסע ההסברה היא, כי כל אחד מאיתנו יבחר ויכין את המרחב המוגן כבר היום, על-פי זמן ההתרעה הניתן באזור מגוריו. 
 
מסע ההסברה יכלול תשדירי רדיו וטלוויזיה ובאנרים באינטרנט למשך שבועיים מיום 16 לאפריל 2009 וכן משלוח מפת מגנט לכל בית אב בישראל. מפת המגנט כוללת את מפת אזורי ההתגוננות הארצית וכן הנחיות לבחירת והכנת המרחב המוגן בהתאם לזמן ההתרעה באזור בו אנו מתגוררים.
 
פיקוד העורף, יחד עם שאר כוחות הביטחון וההצלה ערוכים לתת מענה ולסייע לציבור בעיתות חירום, יחד עם זאת, היערכות מוקדמת של האזרחים היא המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום. המשפחה הינה מסגרת חשובה ומשמעותית ולכן מומלץ שרוב העשייה תתבצע במסגרת זו.

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת www.oref.org.il ובמרכז המידע הארצי של פיקוד העורף העומד לרשותכם בטלפון  1207.