פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

הודעות המועצה האזורית שפיר

יקיר המועצה תשע"ב – 2012

"הַאֲדָרַת נשים במועצה אזורית שפיר"
לפרטים נוספים >>

ראש המועצה מר אשר אברג'ל‚

מזמין את כל היזמים, התיירנים ובעלי העסקים הקטנים במועצה האזורית שפיר, להשתמש בשירות חממת התיירות.
לפרטים נוספים >>

הנחיות לפיזור זבל אורגני על פני קרקע חקלאית

לפרטים נוספים >>

דף הבית בשעת חירום

כל המידע והעדכונים החשובים ביותר עבור תושבי המועצה מוקד חירום: 08-8508973/4.
לפרטים נוספים >>
דף הבית בשעת חירום

הודעה בדבר תוצאות הבחירות - ועדים מקומיים

לפרטים נוספים >>

מפגש ראש המועצה עם הטייסים תושבי המועצה

לפרטים נוספים >>

"צורים- תרבות וכנסים"

לפרטים נוספים >>

הצגת העתק תכנית החדרה

לפרטים נוספים >>

תושבים יקרים‚

לידיעתכם, חלו שינויים בקווי מטרופולין..
לפרטים נוספים >>

הודעה לציבור

הזמנה לקבלנים/ספקים להגיש בקשות לצירופם לספר הקבלנים לשנים 2014-2016 מועד הרישום בספר הקבלנים הוארך עד לתאריך 30.4.2014
לפרטים נוספים >>

חידון הציונות הראשון למשפחות - תשע"ד

לפרטים נוספים >>
חידון הציונות הראשון למשפחות - תשע"ד

שירות חדש לתושבי קוממיות: קו אוטובוס מקוממיות לרחובות

בזכות מאמציו הגדולים של ראש המועצה אשר אברג'ל ובתיאום עם מנהל מחלקת החינוך אליהו כהן, חברת מטרופולין משיקה קו חדש לשירות התושבים, מס' 74.
לפרטים נוספים >>

יום המעשים הטובים במועצה אזורית שפיר

לפרטים נוספים >>
יום המעשים הטובים במועצה אזורית שפיר

רשימת כוננים

לפרטים נוספים >>

הפניניג בשלולית החורף

מאות תושבים התכנסו בשלולית החורף לאירוע קהילתי צבעוני ומרנין שאורגן בשיתוף פעולה של המתנ"ס, חטיבה שפיר, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע וקק"ל. לקול ניגונים של הרכב "הזמן החדש" חלפו ההורים והילדים בין תחנות חקר שהכירו להם את ייחוד החי והצומח שבבריכה, תחנות יצירה, משחק, ציור ויצירת חץ וקשת, ונהנו מתה צמחים וכיבוד שלא הותיר אחריו שום פסולת שאינה ברת מיחזור. יישר כח ליובל לביא, מנהל המתנ"ס, עקיבא גואטה רכז התרבות הנמרץ, תמר כרמי רכזת חינוך סביבתי, לטלילה ליבשיץ מקק"ל, לשרה אוקרה מהחברה להגנת הטבע, למנהל החטיבה עופר טוויל, לצוותי העובדים ואחרונות חביבות - בנות השירות תלמידות החטיבה שהנחו חלק ניכר מהתחנות במרץ, במקצועיות ובטוב טעם. לצפיה בגלרית התמונות לחצו כאן.
לפרטים נוספים >>
הפניניג בשלולית החורף

הרחבת אלומה

מועצה אזורית שפיר מעודדת התיישבות. לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטל': 08-8508904.
לפרטים נוספים >>
הרחבת אלומה

צו ארנונה 2015

לפרטים נוספים >>

תכנית לפיתוח מנהיגות נשים בנגב

לפרטים נוספים >>

חוברת מידע לציבור - רפורמת התעריפים של משרד התחבורה

לפרטים נוספים >>

נזכור את נופלי שפיר

להלן שמות חללי מערכות ישראל תושבי המועצה האזורית שפיר:
לפרטים נוספים >>
נזכור את נופלי שפיר