פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

חוברת שירותים לילד ולמשפחה בקהילת שפיר

תושבים יקרים‚מוגשת לכם בזאת חוברת שירותים לילד ולמשפחה בקהילת שפיר. החוברת היא פרי עבודה מאומצת
וחשובה של צוות המחלקה לשירותים חברתיים במסגרת פרוייקט פיתוח גישה קהילתית.

הרעיון של פיתוח גישה קהילתית והנגשת המידע והשירות לכלל תושבי מ.א. שפיר
הוא נדבך נוסף במערך השירות לתושב‚ הנמצא בראש סדר עדיפויותינו.

אני מברך את צוות המחלקה ומאחל לתושבינו לעשות שימוש מושכל ונכון במידע ובשירות.בברכה‚

אשר אברג'ל
ראש המועצה

 
 
 
לתושבי המועצה
ברכות .
 
אני שמח להעניק לכם חוברת זו, המאגדת שירותים שונים הניתנים בתחומי המועצה ומחוצה לה.
חוברת זו שמה דגש על שירותים לגיל הרך (0-6 ) וכן על שירותים נלווים בתחומים נוספים. זו תוצאה ברוכה של עבודת צוות עובדים סוציאלים מהמחלקה בהנחייתו של מר יוסיי אונטרמן, אשר עבדו יחד על הוצאת החוברת ועריכתה. בהזדמנות זו אני מודה לצוות, אשר עמל רבות להפקתה.
 
חוברת זו היא חלק ממערך שירותים רחב, אשר מספקת המחלקה לשירותים חברתיים לטובת תושבי המועצה.
 
אני מאמין שחוברת זו תהייה בע"ה לעזר רב לכל תושב ותושב.
 
                                                                                               
 
                                                                                                בברכה
                                                                                                אילן אביטן
                                                                                                מנהל המחלקה
 
 

 
 משפחות יקרות!
 
חוברת זו הופקה במטרה לספק מידע על השירותים הקיימים במועצה ומחוצה לה שנחוצים לכם, התושבים. מצאנו לנכון לאגד את מכלול השירותים עבורכם כחלק ממתן שירות לתושבי המועצה.
 
חוברת שירותים ייחודית זו הינה פרי עבודה מאומצת של עובדות המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית שפיר.
 
את התהליך התחלנו לפני כשנה במסגרת פרויקט פיתוח גישה קהילתית מטעם משרד הרווחה
בהנחייתו של מר יוסֱיי אונטרמן. המחשבה ביסוד הפרויקט הייתה למפות את כל השירותים הקיימים
זאת במטרה להקל עליכם במהלך שנות התפתחותם של ילדיכם.
 
בנוסף מובא בחוברת זו מידע לגבי שירותים נוספים הקיימים במועצה (כגון, מידע על קשישים,חרום וכו′).
 
אנו מודות לכל אלו שנתנו את ברכת הדרך, תמכו, סייעו ואפשרו את הוצאת חוברת זו.
בראש ובראשונה לראש המועצה, מר אשר אברג′ל, מנכ"ל המועצה, מר אלי דאובה, דוברת המועצה ומנהלת משאבי אנוש, הגב′ תמר רחמים, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, מר אילן אביטן, מנהל מחלקת החינוך, מר אליהו כהן ומנהל המתנ"ס, מר בנימין לוי.
 
ולבסוף, תודה מיוחדת ליוסֲיי אונטרמן על הליווי המקצועי והמסור ועל התמיכה שסיפק לנו לאורך כל הדרך. גישתו הייחודית, המתאפיינת בתמיכה, רגישות ואמונה בתהליך היוותה מודל בעבורנו לקידום פרויקטים קהילתיים. 
 
אנו תקווה כי חוברת זו תהייה לכם לתועלת ואנו כאן תמיד בשביל להקשיב, לעזור, לייעץ ולהושיט לכם יד.
 
                                                       בברכה,
                                                                                 עו"ס ורכזת הגיל הרך- יעל אופק,
                                                                                 עו"ס ומרכזת חוק סיעוד- ציפי בן משה, 
                                                                                 עו"ס משפחות- אמונה בן-נון,
                                                                                 עו"ס משפחות- עידית חנן,
                                                                                 עו"ס קהילתית- עדי נגר,
                                                                                 עו"ס ורכזת נכויות- מלכה שבתאי.
 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך – מסגרות חינוך
מעונות יום- בפיקוח משרד העבודה והרווחה
 
שם                                                      כתובת                                                טלפון
מעון "אמונה" אבן שמואל            אבן שמואל                                        08-6814819
מעון "אמונה" זרחיה                       מושב זרחיה                                  08-8501874
מעון "אמונה" מרכז שפירא         אחוזת אתרוג                                 08-8505536
מעונות עין צורים                          קיבוץ עין צורים                                   08-8588381               
מעונות משואות יצחק                  משואות יצחק                                     08-8607256
מעון שדות קטיף                         אתר הקראווילות                            08-8582369
מעון "אמת ואמונה" רווחה        מושב רווחה                                         08-6880221
מעון "אמת ואמונה" קוממיות   מושב קוממיות                               052-7616971
משפחתונים פרטיים                                                           פרטים במחלקה לשירותים חברתיים
 
 
מחלקת גני ילדים
כתובת: בניין המועצה מרכז שפירא
טלפון: 08-8508939/33 פקס: 08-8508913
דואר אלקטרוני: ganim@shafir.org.il
מהות השירות: הפעלת מערך גני ילדים לגילאי 3-6 ברחבי המועצה. הגנים בפיקוח משרד החינוך.
אוכלוסיית היעד: ילדי המועצה האזורית שפיר בשנתונים חובה וטרום חובה (גילאי 3-6).
סל השירותים: בגנים יום לימודים ארוך, תוכנית קרב למעורבות בחינוך, העשרה תורנית,תוכנית תרבות שנתית, העשרה שפתית, פרויקטים מיוחדים, מענים מיוחדים, הכנה לכיתה א′ וחודש לימודים נוסף, מענה של פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי.
דרך הפנייה: טלפונית, במועד הרישום יש לגשת למשרדי המחלקה לביצוע הרישום.
כתובת אינטרנט לרישום www.cityedu.co.il.
הערות: זכאות להנחה בשכר לימוד יש לברר אצל הגננות. במועצה גן אחד הנותן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים ומעוכבי התפתחות.
 
 
 
גני ילדים
 
 
שם הגן
שם הישוב
טלפון בגן
תמר
איתן
6811246
אלון
שלוה
6600440
אגוז
אבן שמואל
6887949
שקד
אבן שמואל
6884649
ניצן
אבן שמואל
6814985
גפן
רווחה
6885059
רקפת
זבדיאל
8580346
ברוש
עוזה
6812010
ארז
נועם
6811152
שוהם
זרחיה
8580407
ספיר
זרחיה
8580626
בשמים
מרכז שפירא
8580556
לולב
אחוזת אתרוג
8505478
הדס
אחוזת אתרוג
8601348
ערבה
אחוזת אתרוג
8600168
אתרוג
אחוזת אתרוג
8505477
יסמין
שפיר
8609386
הדר
שפיר
8602487
חיטה
עין צורים
8502077
שעורה
עין צורים
8582626
זית
עין צורים
8588327
צבעוני
עין צורים
8588328
רימון
משואות יצחק
8607258
דקל
משואות יצחק
8607257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מוכר שאינו רשמי
(לאוכלוסייה החרדית):
 
איש קשר: יפה בן דוד      054/7723920
 
 
 
יישוב
 
שם הגן
סמל מוסד
גיל
שם הגננת
טל′ בגן
מס′ ילדים
אלומה
בנים
243899
3-4
רבקה מונווי
6816111
29
 
בנים
 
5
יוטי גרינבלט
 
10
אלומה
בנות
246173
3-4
חפצי תורג′מן
6818325
18
 
בנות
 
5
הדסה איבגי
 
12
קוממיות
בנות
29165
3-6
גיטה יעקב
6880400
25
 
 
 
 
 
 
 
 
מעון –מעון יום שיקומי
כתובת: קריית גת, שדרות העצמאות 28
            טלפון: 08-6812368
            אשדוד, מבצע נחשון .
            טלפון: 08-8568240
            אשקלון, רח′ פלוגות 21, שכונת נווה ים
             טלפון: 0773002698
מהות השירות: מסגרת חינוכית –טיפולית לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
אוכלוסיית היעד: ילדים הלוקים בפיגור שכלי בינוני וקשה בגילאי 1-3 שנים, או ילדים שזכאים לקצבה דרך ביטוח לאומי.
סל השירותים: מעון יום עד השעה 16:00.לכל ילד נבנית תוכנית טיפול אישית על-פי צרכיו.
במעון צוות רב מקצועי, הכולל מטפלות וסייעות לחינוך מיוחד.
בין השירותים ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וקלינאית תקשורת.
דרך הפנייה: באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.
 
בריאות
 
 
טיפת חלב – מרכז לקידום בריאות הקהילה- משרד הבריאות
מהות השירות: שירותי בריאות לקהילה - מניעת מחלות זיהומיות בעזרת חיסונים, גילוי מוקדם של בעיות בריאות בעזרת בדיקות שגרתיות,  הדרכה לאורח חיים המשפר את הבריאות ומונע מחלות.
אוכלוסיית היעד: תינוקות וילדים עד גיל 6.
סל השירותים: לתינוקות ופעוטות: ביקור בית לתינוק שנולד, במידת הצורך.
*הדרכה וייעוץ להנקה מוצלחת
*מעקב תקופתי אחר גדילה והתפתחות
*בדיקות תקופתיות לגילוי מוקדם של בעיות ראיה, שמיעה ותקשורת
*מתן חיסונים על פי תוכנית החיסונים של משרד הבריאות
*ייעוץ והכוונה למסגרות אבחוניות וטיפוליות במידת הצורך
 
 
תחנות טיפת חלב במ.א. שפיר
                          
כתובת                                                   שם אחות                                                     טלפון
טיפת חלב משואות יצחק                           רבקה אביעד                                            08-8616217
טיפת חלב מרכז שפירא                             יעל מלול גונזלס                                        08-8580540
טיפת חלב שדות קטיף                               ציונה ברזילי                                             08-8609365
טיפת חלב אבן שמואל                               איריס                                                       08-6857228
טיפת חלב רווחה                                       רעיה                                                          08-6884706
טיפת חלב קוממיות                                  דבורית                                                       08-6814406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מרכז בריאות הילד והנוער 
כתובת: מרפאה א′ שדרות העצמאות 37 קרית- גת
טלפון: 086670333 פקס: 086670343
מהות השירות: מרפאה מקצועית שמטרתה לספק שירותי רפואה באמצעות   
צוות רב מקצועי, הכולל  אחיות טיפת חלב , רופאים מקצועיים מומחים , דיאטנית
ועובד סוציאלי. במרפאה מכון רנטגן , מכון פיזיותרפיה ומרפאת נשים לכלל האוכלוסייה.
אוכלוסיית היעד: ילדים ומתבגרים בגילאי 0-18 .
סל השירותים: מעקב תקופתי אחר גדילה והתפתחות.
*מתן חיסונים על פי תוכנית החיסונים
*ייעוץ והכוונה למסגרות אבחוניות וטיפוליות במידת הצורך
*חינוך לבריאות ותזונת הילד
*טיפול רופאים מקצועיים מומחים בתחומים רפואת ילדים כללית, עור ,נוירולוגיה ילדים, א.א.ג., כירורגיה ילדים, פיזיותרפיה לילדים וכן שירותי דיאטנית.
דרך הפנייה: טלפונית ישירות למרפאה בימים א′, ג′ ו-ה′ בשעות  7.30- 13.00
                                                                                                         16.00 – 19.00   
                                                                 ביום ב′ 7.30-15.00
                                                                בימים  ד′ ו- ו′   7.30-12.00
 
הפנייה בתיאום טלפוני לחברי קופת-חולים כללית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכבי שירותי בריאות
כתובת: קרית –גת העצמאות 64
             קרית –גת אדוריים 101
טלפון: 086629200 פקס: 086629230
טלפון: 086602611 פקס: 086602610  
מהות השירות: מרפאה מקצועית שמטרתה לספק שירותי רפואה באמצעות צוות רב מקצועי, הכולל אחיות טיפת חלב ורופאים מקצועיים מומחים. 
אוכלוסיית היעד: ילדים ונוער בגילאי 0-18.
סל השירותים: מעקב תקופתי אחר גדילה והתפתחות
*מתן חיסונים על פי תוכנית החיסונים
*ייעוץ והכוונה למסגרות אבחוניות וטיפוליות במידת הצורך
*חינוך לבריאות ותזונת ילדים
*טיפול רופאים מקצועיים מומחים בתחומים: רפואת ילדים כללית, נוירולוגיה ילדים ו ,פסיכיאטריה של הילד\ המתבגר
דרך הפנייה: על ידי המוקד לזימון תורים בטלפון 3555* או 1-700-50-53-53
הערה: השירות מותנה בהשתייכות לקופה.
 
סניף מכבי נוסף נמצא בקרית מלאכי רחוב מנחם בגין 1
 
טלפון: 088501460
           088501461
פקס:088501871
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קופת חולים מאוחדת
הסניף הראשי:
כתובת: רח′ מלכי ישראל 178 (ישפרו סנטר) קרית גת
טלפונים: 086625200 פקס:  08-6625202
סל השירותים: רפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואת נשים, א.א.ג, רפואת עור, אורטופדיה, אורולוגיה, קרדיולוגיה, יועץ פנימאי, כירורג ילדים, דיאטנית, שירותי אחות וסיעוד, שירותי מעבדה, מרפאת שיניים, מזכירות רפואית ומנהלה.
שעות פעילות הסניף: ימים א′ –ו′ 8:00-12:00
                                   ימים א′, ב′, ד′, ה′ 16:00-18:30
 
מוקד חירום: רח′ הרימון פינת השושן 1
 08-6882390, 1700-705-101
 
סניף הקריה החרדית:
כתובת: מרפאת הקריה, רח′ גאון הירדן 32 קרית גת
טלפון: 086889266
פקס: 086889262
 
שעות הפעילות: ימים א′-ו′ 8:00-12:00
                          ימים א′, ג′ ,ה′ 15:00-19:00
                         ימים ב′, ד′ 16:00-19:00
 
סניף קרית מלאכי:
כתובת: "בית גיל" רח′ זבוטינסקי קמ"א
טלפון: 088503225
שעות הפעילות: ימים א′-ו′ 8:00-12:00
                          ימים א′, ג′, ה′ 16:00-18:30
מהות השירות: רופאי ילדים, התמחויות בתחומי עור ואורטופדיה, דיאטנית.
במידת הצורך הפנייה לשירותי קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק.
 
 
 
 
 
 
קופת חולים לאומית
 
כתובת: רח′ מיכה 8 קרית גת
טלפון: 086879888
פקס: 08689877
 
קביעת תור בתיאום טלפוני.
 
המכונים להתפתחות הילד
 
כתובת: מרכז רפואי קפלן, רחובות (קופ"ח כללית)
טלפון: 08-9441030 פקס: 08-9441923
כתובת: מרכז רפואי ברזילי, אשקלון (משרד הבריאות)
טלפון: 08-6745210 פקס: 08-6745411
מהות השירות: טיפול רב מקצועי בילדים עם נכויות התפתחותיות שונות: פיגור בהתפתחות הפסיכו-מוטורית, פיגור שכלי, מומים במערכת העצבית המרכזית, אפילפסיה, קשיים בריכוז, קשיי שפה ותקשורת, תסמונות גנטיות שונות הגורמות לפיגור התפתחותי.
אוכלוסיית היעד: אבחון: תינוק בן יומו ועד גיל .6 טיפול (פרא- רפואי): תינוק בן יומו ועד גיל 3.
סל שירותים: בדיקת רופא התפתחותי, בדיקת רופא נירולוג ילדים, בדיקה וטיפול (לפי הצורך) של פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת, אבחון וטיפול של פסיכולוגית התפתחותית. פגישת ייעוץ עם עובדת סוציאלית.
דרך הפנייה: באמצעות הרופא המטפל, רופא טיפת חלב או אנשי מקצוע.
הערות: השתתפות עצמית בעת קבלת טיפול בקופ"ח על פי סל השירותים, אין עלות נוספת במכון להתפתחות הילד. מקבלים ילדים חברי כל קופות החולים עם טופס 17 מתאים, כמקובל.
 
 
 
 
 

אבחון ייעוץ וטיפול
 
מרכז לילד ולמשפחה
 
כתובת: אבן שמואל
טלפון: 08-6887949 פקס: 08-6883619, דואר אלקטרוני: mes2@netvision.net.il
מהות השירות: מרכז המשמש בית לילד ולמשפחתו ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.
השירות על רצף התפתחותי העשרתי וטיפולי.
 • טיפול בעיכובים התפתחותיים
 • צמצום פערים
 • העלאת רמת מוכנות לביה"ס
אוכלוסיית היעד: ילדים מגיל לידה עד כיתה ג′ והוריהם.
סל שירותים: טיפולים פרא- רפואיים, הדרכת הורים, הדרכת צוות חינוכי.
דרך הפנייה: צוות חינוכי, מכון להתפתחות הילד- בי"ח ברזילי, קופת חולים כללית מחוז דרום.
הערות: התשלום בהתאם לאופי השירות.
 
 
 
 
 
 
 
"מאור"- מוקד טיפולי לילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית
 
הפרויקט פועל בקרית מלאכי, מ.א. יואב, מ.א. שפיר ומ.א. באר טוביה.
 
אפשר להתקשר בכל שעה ל- 0527464545 ולהשאיר הודעה במענה קולי או ב-S.M.S
אפשר להתקשר ולשוחח בימים א′-ה′ בשעות 20:00-22:00 לטלפון 05272464545
אפשר לפנות לדוא"ל לכתובת MAOR4ME@ GMAIL.COM  
והם יחזרו אליכם.
 
הפנייה יכולה להיעשות אישית או באמצעות הורה, מורה, מדריך, גננת, יועצת, רופאה, חברה, שכנה ועו"ס.
 
הטיפול ניתן תמורת תשלום סמלי ומתבצע באזור המגורים של הפונה.
סודיות מלאה מובטחת
המחלקה לשירותים חברתיים – מ.א. שפיר
 
כתובת: מ.א. שפיר אבן שמואל
טלפון: 08-6875214
מהות השירות: שירות ציבורי להבטחת רווחת התושבים ואוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים.
אוכלוסיית היעד: משפחות וילדים במצבי מצוקה שונים ו/או עם בעיות תפקוד.
סל השירותים: מגוון שירותים על-פי צורך: טיפול וייעוץ, תווך מול מוסדות בקהילה, השמה במסגרות בקהילה ומחוץ לה ועוד.
דרך הפנייה: פניות חדשות יתקבלו באמצעות פנייה טלפונית לעובדת המושב או למזכירות המחלקה. פניות חוזרות - ישירות לעובד הסוציאלי המטפל.
הערות: השירות בתשלום על-פי כללי הזכאות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סייעת אישית לילדים עם צרכים מיוחדים – האגף לשירותים חברתיים, מ.א. שפיר
 
כתובת: מ.א שפיר,אבן שמואל
טלפון: 08-6875214
מהות השירות: סיוע יחידני על ידי מטפלות מיומנות.
אוכלוסיית יעד: ילדים בני שלושה חודשים עד שלוש שנים, המטופלים על-ידי המכונים להתפתחות הילד, שוהים במשפחתון או מעון מוכרים וזקוקים לסיוע יחידני.
סל השירותים: השירות ניתן על בסיס המלצה כתובה ומנומקת של המכון להתפתחות הילד באמצעות האגף לשירותים חברתיים.
הערות: השירות ללא תשלום בכפוף לאישור משרד הרווחה.
 
 
 
היחידה לטיפול בנוער – האגף לשירותים חברתיים, מ.א. שפיר
 
כתובת: מ.א. שפיר אבן שמואל
טלפון: 08-6875214
מהות השירות: יעוץ לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה.
אוכלוסיית היעד:בני נוער בגילאי 12-21 בקשת רחבה של בעיות בגיל ההתבגרות.
סל השירותים: טיפול פרטני ופרויקטים קהילתיים.
דרך הפנייה: טלפונית
הערות: השירות ללא תשלום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה לשיקום ונכויות – האגף לשירותים חברתיים, מ.א. שפיר
 
כתובת: מ.א. שפיר אבן שמואל
טלפון: 08-6875214
מהות השירות: טיפול באנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם באופן פרטני וכן גם פיתוח שירותי הקהילה.
אוכלוסיית היעד: אנשים עם פיגור שכלי, עיוורים וכבדי ראייה, אנשים עם נכויות פיזיות, אוטיזם, ליקויי למידה ותפקוד והסתגלות.
סל השירותים: מערך דיור מוגן, שירותי שיקום תעסוקתי ושירותי חינוך מיוחד.
דרך הפנייה: טלפונית
הערות: השירות בתשלום על פי כללי הזכאות.
 
 
 
 
 
 
 
כוננות פקידי סעד – מוקד המועצה 109
 
טלפון: מוקד 109, 24 שעות ביממה
מהות השירות: מתן מענה לתושבי המועצה במצבי דחק אישיים וחברתיים מחוץ לשעות העבודה במחלקה לשירותים חברתיים.
אוכלוסיית היעד: כלל תושבי המועצה שנקלעו למצבים בלתי-צפויים ונפגעי אלימות במשפחה הזקוקים להתערבות פסיכו-סוציאלית מיידית.
סל השירותים: התערבות חירום,תמיכה, יעוץ וטיפול בהתאם לצורך.
דרך הפנייה: באמצעות מוקד המועצה 109, אשר מקבל את הפנייה ומעביר אותה לעובד הסוציאלי התורן.
הערות: השירות ללא תשלום.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה לילד ולמתבגר
 
כתובת: בית-חולים ברזילי רח′ ההסתדרות 2, אשקלון
מנהלת היחידה ד"ר אילנה בסון    מזכירות מרים גואטה
טלפון: 08-6745510 פקס: 08-6745531
אוכלוסיית היעד: ילדים ונוער בגילאי 5-18 עם קשיים רגשיים והתנהגותיים.
סל השירותים: איבחונים פסיכיאטריים, טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים משפחתיים, טיפול באמנות, טיפול בדרמה, בדיקות "טובה" לאבחון הפרעת קשב וריכוז (בתשלום של 350 ש"ח)
הגורם המפנה: רופאים, עובדים סוציאליים, גורמים טיפוליים בקהילה (פסיכולוג ביה"ס, יועצת, וכו′.
עלויות – חינם.
 
 
 
 
 
 
מרכז ילדים והורים – "יד רחל"
 
מרכז ילדים והורים מופעל ע"י עמותת "יד רחל" בשיתוף המשרד לשירותים חברתיים וארגון אשלים. המרכז נותן מענה למועצות האזוריות שפיר, לכיש ויואב.
המרכז הינו מסגרת טיפולית כוללת רב תחומית ורב מקצועית, אשר רואה את הילד ומשפחתו בראייה כוללנית (הוליסטית).
כתובת: מרכז שפירא, מול ביה"ס שפיר
טלפון: 08-8609926
מנהלת המרכז: יעל סברייגו, עו"ס ומנחה בתחום הורות ומשפחה.
אוכלוסיית היעד: ילדים בגילאי 5-12 בעלי קשיים התנהגותיים או רגשיים.
*הורים אשר זקוקים להדרכה וליווי בתחום ההורות. (תקשורת מיטיבה, סמכות וגבולות, יחסי אחים, אווירה במשפחה, זוגיות ועוד).
*משפחות אשר קיים צורך לחזק ולשפר את הקשרים בתוכן.
סל השירותים: הדרכה הורית, טיפולים רגשיים פרטניים, טיפולים משפחתיים, טיפולים דיאדיים – אם-ילד/אב-ילד, טיפולים קבוצתיים.
לכל משפחה נבנית תוכנית טיפולית המותאמת לצרכיה הייחודיים.
משך הטיפול הינו שנה עד שנה וחצי.
קריטריונים לקבלה: משפחות שיש להן תיק במחלקה לשירותים חברתיים. ההפניה למרכז ע"י עו"ס המשפחה.
עלויות: הרווחה מממנת את הטיפול באמצעות הוועדות. המשפחה אינה משתתפת בהוצאות הטיפול.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה לקידום נוער
 
כתובת: אבן שמואל
מנהל היחידה: מקסי זייטונה
טלפון: 08-6875230
          050-8854108
אוכלוסיית היעד: נערים בגילאי 14-18 המתגוררים במועצה שנפלטו ממסגרות נורמטיביות או מתקשים לתפקד בהן.
סל השירותים: תהליך העבודה ביחידה מורכב מחמישה תחומים עיקרים שהם: טיפול וליווי פרטני, השלמת השכלה ל-10 ו-12 שנות לימוד, השתתפות בקורסים מקצועיים, סמינרים, לימודים ותוכנית להכנה לצה"ל.
דרך הפנייה: קיימות מספר דרכים באמצעותן בני הנוער יכולים להגיע ליחידה :
 • הפניה מערכתית על ידי היחידה לביקור סדיר שלא הצליחה להביא את הנער למסגרת לימודית נורמטיבית ומכריזה על הנער כמנותק.
 • פנייה ישירה של הורים ונערים ליחידה.
 • פנייה על ידי המחלקה לשירותים חברתיים שברשות. 
מורים אשר סבורים כי בכיתתם נער הזקוק לעזרת היחידה לקידום נוער, יכולים לפנות לוועדת ביה"ס אשר תשקול הפנייתו לטיפול בקידום נוער תוך תיאום עם היחידה לביקור סדיר. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שירות פסיכולוגי חינוכי
במועצה אזורית שפיר
 
כתובת: מתחם בתי ספר שפיר
כתובת למשלוח דואר: מ.א. שפיר – שירות פסיכולוגי – מרכז שפירא , מיקוד 79411
מנהלת השירות: תמי סמט    050-8854114
מזכירה: שמחה שבתאי
 טלפון: 08-8600149
שעות פתיחה: ימים: א′-ה′ שעות: 8.30 עד 15.00
מייל:  Shefi shafir@walla.com
אוכלוסיית היעד: ילדים בגנים מגיל 3 וילדים בכיתות א′-יב′ הנמצאים במסגרות חינוך של המועצה האזורית שפיר.
סל השירותים: איתור ילדים בעלי קשיים לימודיים והתנהגותיים, בניית תוכניות טיפוליות, אבחון והפניה לטיפולים, התערבות במצבי חרום, עבודה מערכתית עם צוותי מורים וצוות הנהלה
*קיים מרכז אבחון לילדים שאינם זכאים לו על פי קריטריונים , אך זקוקים לו. השירות ניתן בתשלום ומסובסד לתושבי המועצה.
דרך הפנייה: מסגרות חינוכיות (בתי ספר וגנים), פניות הורים
עלויות: חינם, פרט לשירות מרכז אבחון לאלה שאינם עונים על הקריטריונים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מרפאת נעורים
כתובת: קופת חולים א′, קרית-מלאכי (מול בנק הפועלים) רח′ הנגב 1, הכניסה מהשער האחורי ליד מגן דוד אדום.
טלפון: 08-8582255, 08-8585133.
שעות פתיחה: יום חמישי בן השעות 13:30 – 15:30, ( פרט לחופשות חג וקיץ כמתפרסם במקום)
צוות מטפל:
רופאת נשים: ד"ר אתי רום
אחיות:מרגו נבו, מרים פרידלר
פסיכולוגית: ורד גפני
דיאטנית : גלי לוי
עובדת סוציאליות, מדריכות הסברה ועוד מתנדבות.
במרפאה ספריית הסברה.
אוכלוסיית היעד:  ילדים ונוער עד גיל גיוס (18-0)
סל השירותים: אפשר לקבל הסברה, ייעוץ וטיפול בנושאים הבאים:
 • הפרעות בגדילה והתפתחות (איחור בגדילה, גדילה מוקדמת)
 • שיעור יתר פצעי בגרות
 • ייעוץ פיזיולוגי
 • אי סדירות במחזור הווסת                   
 • הרטבת לילה
 • השמנת יתר
 • אנורקסיה תזונתית והתעמלותית
 • אמצעי מניעה
 • הריונות לא רצויים                                       
 • זיהומים באברי המין
 • כאבי בטן
 • גידולים גינקולוגיים
 • יעוץ גניקולוגי מיני
ועוד ועוד...
 
 
 
דרך הפנייה:הפונים והפונות יקבלו עזרה גם אם לא ירצו להזדהות
   אין צורך בתשלום או הפניה.
    שומרים על סודיות מקצועית!
עלויות: חינם
 
 
 
האגודה למען הקשיש
במ.א שפיר
כתובת: אבן שמואל- מתן שירות בכל יישובי המועצה ובסביבה הקרובה
כתובת למשלוח דואר:האגודה למען הקשיש במ.א שפיר, מרכז שפירא, 79411,
                                    האגודה למען הקשיש במ.א שפיר, ת.ד 997 קריית גת
מייל:  azshafir@zahav.net.il
מנהל השירות:עומר אונגר
טלפון: משרד        08-6814542
            נייד עומר   050-5331407
 
מרכז יום אבן שמואל
אוכלוסיית היעד:גברים מעל גיל 67, נשים מעל גיל 62
סל השירותים:
*שירותים אישיים: ארוחות, מקלחות, כביסה, פדיקור
*שעורי התעמלות, מלאכה, אקטואליה, קידום בריאות ועוד
*שיעורי תורה
*מסיבות ימי הולדת, ציון חגים במשותף
*טיולים, נופשים
דרך הפנייה:הקשיש עצמו
       בני משפחה
                     עובדת סוציאלית / אחות המושב
עלויות:
שעות גמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי
מימון משרד הרווחה (לזכאים)
פרטי
 
 
 
שירותי סיעוד
אוכלוסיית היעד:
קשישים
משפחות
אנשים בודדים
סל השירותים:
*עזרה בניהול משק הבית
*טיפול סיעודי: מקלחת, החלפת מוצרי ספיגה, מתן תרופות וכו′.
*טיפול כללי: ניקיון הבית, כביסה, בישול וקניות.
דרך הפנייה:
הקשיש
בני משפחה
עו"ס / אחות
עלויות: ע"ח שעות הסיעוד של הביטוח הלאומי לזכאים
             פרטי
 
קהילה כפרית תומכת
אוכלוסיית היעד: גברים מעל 65, נשים מעל גיל 62 (מספיק שאחד מבני הזוג עבר את הגיל הקובע)
סל השירותים:
*לחצן מצוקה המחובר למוקד מאויש 24 שעות
*שירותים רפואיים: הזמנת רופא לביקור בית, אמבולנס וכו′
*אב בית – לתיקונים קלים בבית
*אם בית – לביקורי בית, שיחות טלפון, הפעלת מתנדבים
*פעילות חברתית
דרך הפנייה: הקשיש, בני משפחה
עלויות:
בהתאם לזכאות (קיים סבסוד של משרד הרווחה ושל הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פיתוח ההון האנושי-מרכז תעסוקה-שיקום שכונות
כתובת: המחלקה לשירותים חברתיים אבן שמואל
טלפון: 08-6875204,050-8854133
שעות פתיחה: מידי יום בין השעות 10.00-13.00 ולפי תיאום טלפוני.
מנהלת היחידה: מרגלית רייז - 050-8854133
אוכלוסיית היעד: דורשי עבודה, חיילים משוחררים ושירות לאומי
סל השירותים:
 *אבחון מקצועי
 *הפניה להשלמת השכלה
 *קורות חיים
 *הכנה לראיון עבודה
 *מידע עדכני לגבי משרות פנויות
 *הכשרות וקורסים על פי דרישה
 *פיתוח וליווי יזמויות
 
 
 
 
 
 
בתנופת פיתוח אתרים ומסלולים הצפויים לנו במשך השנה – זאת ההזדמנות לכל מתלבט בתחום התיירות לפתח את היזמות במגוון נושאים: אוכל, הדרכת טיולים, לינה, מתנות וכו′.
 
קבוצות המעוניינות ליזום פעילות בתחום של שיקום אתרים, שבילים חדשים, שיקום מזבלה או נחל ובדומה מוזמנות לפנות ולקבל עזרה בתכנון ולהשגת תקציבים.
מושקו רום:רכז תיירות אזורי  050-6696585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עסקים קטנים
 
 
 
שם
יישוב
עסוק
טלפון
רבקה משגב
אחוזת אתרוג
תכשיטים
054-4850016
אילה שמרון
עין צורים
משי
050-7440396
נעמי יוגב
עין צורים
תכשיטי פימו+קוסמטיקה
08-8588234
אביבה עצמון
עין צורים
תכשיטי כסף
08-8588260
בת חן חביבאן
שפיר
סדנאות בעבודות יד
052-2717373
יעל דאובה
מ.שפירא
קרמיקה
08-8506972
עליזה דיין
מ.שפירא
תכשיטנות +ציור
08-8506744
אביעד רכט
עין צורים
מתקני עץ
050-8916675
צביה גואטה
שלווה
ציור
052-3357533
אילה עזרן
עין צורים קרוילות
מוזאיקה
054-5684214
ללי אלכסנדר
עין צורים
תרפיה באומנות
08-8588209
לוני חלמיש
מ.שפירא
מופע שירה
050-6587705
אורלי אפלוביץ
מ.שפירא
תכשיטי פימו
054-7771551
אברהם ברבי
עין צורים
תמצית שמנים
054-5634743
שולמית ארז
מ.שפירא
יצירה
08-8504503
חמי ראם
עין צורים
משחקי מחשב
054-4998744
נפלאות במשואות
משואות יצחק
יצירה  
050-7962091
שמואל שבתאי
עין צורים
משתלה אורגנית
050-4466430
עץ הבקבוקים
עין צורים
מתנות מקוריות
08-8588350
תיקי אברהמי
שפיר
קוסמטיקה
08-8582334
רזיאל מלכה
עין צורים
משקאות
050-9940501
שושנה גאלדור
עין צורים
פרחים
050-7575218
מרדכי קליין
שפיר
משקאות מרימונים
054-4287265
לאה גרינשטיין
עין צורים
עוגות כלה
08-8588216
פנינה מסיקה
כפר ורבורג
גרנולה ביתית
052-3283356
פנינה זנדני
מ.שפירא
כובעים ותכשיטים
054-7724622
נעמי דדון
שפיר
קוסמטיקה ומסג′
050-7231024
רעות רייז
עין צורים
רפואה סינית,לנשים בלבד
050-4205880
שושי שמחי
שפיר
אוכל אתני-פרסי
 
רזיאל מלכה
עין צורים
משקאות- ליקרים
050-9940501
לאה גרינשטיין
עין צורים
עוגות כלה ועוגות מיוחדות
08-8588216
רות דגורקר
שפיר
רפואה סינית/עיסוי
050-5726797
אילנה יוסף
רווחה
אוכל אתני+קייטרינג
052-4640234
משה גבסי
איתן
אוכל אתני+סיפורים וסיור
052-8977761
דיאן ברוג
עין צורים
ספרות+טיפול באבנים ועוד
050-7577871
נירה
שפיר
קייטרינג חלבי /בשרי
052-4078585
יעקוב יפרח
איתן
יקב
052-4895478
משה קליין
שפיר
תמציות מרימונים
 
 
 
 
 
(כל הכתוב למטה יש לערכו בצורת גלויה שאפשר לתלוש אותה על מנת שהתושבים יוכלו להחזיר אותה)
 
לכל המתנדבים באשר אתם,
תודה על התנדבותכם הברוכה שתהיה לכם שנה מלאה בסיפוק והערכה.
כל מי שעדיין לא הצטרף לשורותינו - זה הזמן לעזור לזולת.
אתם מוזמנים להצטרף לפעילות התנדבותית בתחומי המועצה.
מלאו את הפרטים האישיים בכתב ברור ושלחו אלינו בדואר המועצה.
אנו ביחידה להתנדבות נתאים לכם משימה התנדבותית שתהיה קרובה אליכם ולליבכם.
 
שם פרטי________________    שם משפחה____________________
 
ת. לידה________________      מין_________________________
 
 
טלפון___________________ נייד______________________________
 
יישוב______________________ מייל__________________________
 
 
אני מעוניין להתנדב ב: (סמן) מועדון ייחודי לילדים מועדון הגיל השלישי מרכז הפעלה בחירום פרויקטים מיוחדים צח"י- צוות חירום יישובי סיוע לקשישים בביתם שעורי עזר לילדים ליווי נכים  מתמיד שי"ל-שירות ייעוץ לאזרח קייטנת איל"ן
אפשר להוסיף התנדבויות נוספות: _____________________________________________ .
 
מרגלית רייז- רכזת היחידה להתנדבות במחלקה לשירותים חברתיים - 050-8854133
 
 
 
 
 
 
 
המחלקות במועצה
 
לשכת ראש המועצה
 
08-8508901/902
מנכ"ל המועצה
08-8508907/993
משאבי אנוש ודוברות
08-8508907/906
גזברות
08-8508905/903
הנהלת חשבונות
08-8508914/5/6/7/8
מדור שכר
08-8508932
מחלקת הגבייה
08-8508954/312
מחלקת החינוך
08-8508910/911
הסעות / לימודי חוץ
08-8508952
מדור גנים
08-8508939
קב"סית מרכז שפירא
08-8508930
קב"סית אבן שמואל
08-6875208
שירות פסיכולוגי
08-8608149
המחלקה לשירותים חברתיים
08-6875214/231
תברואה / איכות הסביבה
08-8508908/521
תכנון אסטרטגי
08-8505921
הנדסה
08-8508904
תחבורה
08-6875211/212
קצין ביטחון
08-8502503
ספרייה מרכז שפירא
08-8508934
ספרייה אבן שמואל
08-6885036
האגודה לקשיש
08-6814542
מתנ"ס
08-8612777
 
 
 
מוקד 109 (מכל טלפון נייח)
מטלפון נייד     08-8600733 
 
 
 
קווי חירום במועצה
 
בטחון- יעקב אסולין
050-8854116
רווחה- אילן אביטן
050-8854138
מים וביוב- גבי עטיה
050-8854115