פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מחלקת ביטחוןיעוד המחלקה:
ריכוז נושא הביטחון ושעת חירום ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך שבתחומה
הכנת המועצה, היישובים ומוסדות החינוך לשעת חירום
שמירת הנפש והרכוש של תושבי המועצה והבאים בשעריה והגברת תחושת הביטחון
תחומי עיסוק:
 

 • שמירה על בטחון התושבים והבאים בשערי המועצה בדגש על אבטחת מוסדות החינוך במועצה, שמירה ואבטחת הישובים.
 • מתן מענה לתרחישי חירום ( ירי טילים, רעידת אדמה ,שריפה, חומרים מסוכנים....)
 • מתן מענה מהיר ויעיל לאירועי פח"ע ואירועים פליליים.
 • חילוץ ומתן סיוע ראשוני לנפגעים , בשת"פ גורמי חירום והצלה במרחב.
 • גורם מקשר בין המועצה  לצה"ל , משטרת ישראל, מג"ב  וארגוני החירום (מד"א, כב"ה )
 • אחזקת מחסני מל"ח , מקלטים ציבוריים וציוד לשעת חירום .
 • הקמת והכשרת צח"י (צוותי חירום יישוביים).
 • הפעלת המתמי"ד והשיטור הקהילתי .
 • הפעלה ושיתוף פעולה עם הרבש"מים  (רכז ביטחון מתנדב ) ביישובים
דגשים לשנת 2015
 • הרחבת מצבת כוח אדם ביח' מתמי"ד מג"ב.
 • המשך הצטיידות בציוד חירום וביטחון ( מכשירי קשר, גנרטור.. )
 • שימור ושדרוג של נוהלי החירום של בעלי התפקידים בוועדת מל"ח .
 • הקמת יחידת ס.ע.ר (סיוע עצמי ראשוני) על בסיס מתנדבים .
 • בניה ושדרוג צח"י (צוות חירום יישובי) ביישובי המועצה.
 • המשך שדרוג ת.מ.י.ר (תכנית מיגון רשותית) .
 • הטמעת שכבות במערכת המידע הגאוגרפי G.i.s בנושא ביטחון וחירום. 

 

 

שיטור קהילתי

לפרטים נוספים >>

מידע לציבור

לפרטים נוספים >>

מידע לציבור:

במסגרת הכנת המרחב האזרחי וההתארגנות לקראת נק' מפנה 5
לפרטים נוספים >>

הרמת כוסית לשנה החדשה במתמי"ד שפיר

לטקס שנערך השנה הוזמנו בני משפחתו של המתנדב יקותיאל אשורוב ז"ל והוענקה להם תעודת הסיום שלו.
לפרטים נוספים >>

יום משטרה וקהילה

יום משטרה וקהילה באולפנת "אבן שמואל" שאירחה את התלמידים מכל מוסדות החינוך של המועצה.
לפרטים נוספים >>
יום משטרה וקהילה

הנחיה להתרחק מנפלים וטילים

לפרטים נוספים >>

יחידת סער

לפרטים נוספים >>
יחידת סער