פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

פרס חינוך ישובי ארצי

      פרס חינוך ישובי 
ארצי
הוענק למ.א. שפיר

 

שר החינוך ח"כ גדעון סער הודיע אישית לראש המועצה אשר אברג′ל על זכיית המועצה בפרס חינוך ישובי ארצי-  פרס אשר מוענק למ.א. שפיר על הישגים, השקעה ומצויינות בחינוך.

ועדת הפרס שסיירה במועצה התרשמה עמוקות מהעשיה הברוכה של המועצה על כל גורמיה בתחום החינוך.

 

ועדת הפרס הורכבה מסמנכ"לים בכירים ומאנשי מקצוע ממשרד החינוך ובראשותה עמד

הסמנכ"ל הבכיר מר גד אביקסיס.

 בדברי הסיכום של סיור ועדת הפרס נאמרו הדברים הבאים:

" החתירה למצויינות המסירות המקצועיות והאהבה לתלמידים הם הערכים המביאים

  להצלחה המוכחת בבתי הספר ובכל מוסדות החינוך במועצה, העבודה החינוכית

  ניכרת וראויה לכל שבח, עצם העובדה כי הומלצתם לפרס חינוך ארצי כבר מהווה

  פרס עבורכם".

 

כאמור הוועדה הגישה המלצותיה ונבחרנו לקבל את פרס החינוך היישובי ארצי .

הקריטריונים שהובילו לבחירה הם:

 

v     מידת המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות בנושאי חינוך ותרבות.

v     השקעה בתשתיות של מוסדות החינוך הפורמאליים והבלתי פורמאליים לרבות נושאי הבטיחות.

v     ביצוע תוכניות עבור אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים.

v     ביצוע תכנית לצמצום פערים, למניעת נשירה, שיקום נוער בסיכון וטיפול במוקדי אלימות.

 

במ.א. שפיר כ- 2700  תלמידים במסגרות החינוך השונות החל מהגיל הרך ועד העל יסודיים.

 

הגב′ עמירה חיים מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך בברכותיה ציינה כי מ.א. שפיר היא מועצה חינוכית בזכות שילוב של 
הישגים וערכים חינוכיים הניכרים לעיני כל. היא אף פנתה לראש

הרשות והודתה לו אישית על הובלתו את החינוך במועצה למחוזות אותם לא חוותה הרשות קודם.

עם קבלת ההודעה המשמחת הוציא ראש הרשות מכתב אישי לכל מנהלי המוסדות ובו הודה להם על שיתוף הפעולה המלא 
ועל העשייה הברוכה שהובילה לשינוי החינוכי בשנים האחרונות במועצה.