פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מחלקת הנדסה והוועדה לתכנון ובנייה

מחלקת הנדסה וועדה מקומית

 

מחלקת הנדסה

מנהל:                            אינג' שמעון אוזילבסקי

טלפון:                           08-8508909

מזכירת המחלקה:           אביבית אלון

דוא"ל:                           shimon@shafir.org.il

מזכירת המחלקה:           אביבית אלון

דוא"ל:                           handasa@shafir.org.il

טלפון משרד:                  08-8508904

פקס:                             08-8605737

קבלת קהל:                    א'-ה' 08:00-16:00

 

 

הוועדה לתכנון ובנייה

מנהלת הוועדה:                          דגנית זקרי

טלפון משרד:                              08-8508945

דוא"ל:                                       dganit@shafir.org.il

 

בודקות:

מור חיון:                        08-8508946

דוא"ל:                           bodeket1@shafir.org.il

אמראל שלום:                 08-8508936              

דוא"ל:                                                     bodeket2@shafir.org.il

 

מפקחי בנייה:

רפאל גולן:                                          08-8508937

דוא"ל:                           pikuach1@shafir.org.il

שחר שמואל:                  08-8508926

דוא"ל:                                                 pikuach2@shafir.org.il

      

 

קבלת קהל:                               ב', ד' 08:30-12:30

 

כתובת:            

בנין הוועדה לתכנון ובנייה, מרכז שפירא

 

 

מחלקת ההנדסה

הינה גוף האמון על כל נושאי התכנון, הבינוי והתחזוקה בתחומי המועצה.

 

תחומי אחריות:

גיבוש מדיניות וביצוע תשתיות כגון תאורה, תנועה ותמרור, כבישים ומדרכות, ביוב, מים וניקוז.

פרוייקטים של בינוי ציבורי: תכנון, שיפוץ, הסבה, שיקום, שחזור והקמה של מוסדות ציבור ובהם בתי ספר, גני ילדים, מתנ"סים, אולמות ספורט, בתי כנסת, גינות ציבוריות, מתקני משחקים וכו'.

פיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים: תיאום בין רשויות התשתיות השונות החוצות את שטחה הסטטוטורי של המועצה ומניעת פגיעה בתשתיות הקיימות.

 

 

 

 

הוועדה מקומית לתכנון ובנייה

פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה על תקנותיו.

צוות עובדי הוועדה עומד לרשות הציבור ולמתן שירות למגוון הפונים, ביניהם תושבי המועצה, אנשי מקצוע מטעם תושבים, כגון: אדריכלים, מהנדסים, עורכי דין ושמאים, על מנת לסייע במתן מידע, סיוע וטיפול בהליכים שונים בהם עוסקת הוועדה המקומית.

 

תחומי אחריות:

 

1.      אישור תכניות בנין עיר - קידום סטטוטורי מול מוסדות התכנון השונים.

2.      אישור תכניות בינוי ופיתוח.

3.      דיון וטיפול בבקשות להיתרי בנייה ו/או שימוש במקרקעין.

4.      פיקוח על הבנייה: פיקוח שוטף וביקורת לצורך מתן טופס 4 (חיבור לתשתיות).

5.      הגשת כתבי אישום כנגד עבירות בנייה.

6.      תביעות פיצויים.

7.      הפקעת קרקע לצורכי הציבור.

8.      קביעת חבות בהיטלי השבחה.

9.      מתן מידע תכנוני אודות זכויות בנייה.

10.  הפקת אישורים לרישום נכסים בטאבו והעברת זכויות.

11.  מעורבות בגיבוש מסמכי מדיניות ובתכנון תכניות מתאר מחוזיות וארציות, ככל שהן גובלות ו\או נוגעות לגבולות המועצה.

12.  תיקי מידע

 

באתר האינטרנט של הוועדה המקומית - נמצא האתר ההנדסי של הוועדה המקומית בו ניתן למצוא מידע נוסף.

 

לינק לאתר הוועדה: http://sfr.bartech-net.co.il/SearchPermitApplication.aspx