פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< דצמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

נזכור את נופלי שפיר

שם משפחה
שם פרטי
הורים
שנת נפילה
חיל
בית עלמין
אבן שמואל
אליחי
אליהו
ורדה ומשה
1996
חיל חימוש
קרית גת (אזרחי)
אלמעלם
ציון
אמיליה ויהודה
1984
חיל הנדסה
הר הרצל
ז′ורנו
רונן
שמחה ושאול
1991
חטיבת גולני
קרית גת
טובול
יצחק
אסתר ויחיאל
1989
רבנות צבאית
אשדוד
סויסה
ויקטור
חביבה ומשה
1963
חיל תותחנים
קרית גת (אזרחי)
שרון
צבי
שמואל
1981
 
אין מידע
איתן
גבסי
שמואל
ביה ושאול
1991
חיל שריון
קרית גת
מרכז שפירא
נעמן עוזיה רחל ואליהו 1973 חיל התותחנים הר הרצל
צור איטה ואפרים       אין מידע
לוינוביץ יהושע   1948   הר הרצל
כפיר זאב בנימין       אין מידע
שינדלר ישראל       אין מידע
בן ישי אשר       אין מידע
ברגמן אורון       אין מידע
אלפסי שלמה       אין מידע
איובי אפרים       אין מידע
אליהו פנחס אשרי       אין מידע
גרשי
נחמיה
שרה ואברהם
2001
חיל אוויר
אשקלון
סולימן
יהודה
יפה וראובן
1971
חיל חימוש
הר הרצל
זבדיאל
צנעני אליה   2013    
גשמה
רחמים
תמניה ויוסף
1982
חיל לוגיסטיקה
זבדיאל-רווחה
לודני
דוד
נדרה ויחיא
1977
חיל כללי
זבדיאל-רווחה
משואות יצחק
אריאל תמר ענת וחנן 2014 חיל האויר משואות יצחק
איצקוביץ
חיים-משה
חסידה ואלימלך
1970
חטיבת נח"ל
משואות יצחק
ברטפלד
אמנון
יסכה ויעקב
1973
חיל שריון
משואות יצחק
נדיבי גרשון רבקה וחיים 1974 חיל לוגיסטיקה משואות יצחק
ברי
מאיר
חנה ומשה
1973
חיל שריון
הר הרצל
נדיבי  גרשון רבקה וחיים 1974 חיל לוגיסטיקה משואות יצחק
פרנקל
פרץ
משה חיים וחנה
1948
הגנה
הר הרצל
נועם
פרץ
יצחק
עליזה ומכלוף
1974
חיל שריון
הר הרצל
עוזה
           
אליהו צופיה יערית שושנה ועמוס     אין מידע
אליהו יעקב אברהם צופיה ואופיר     אין מידע
דמתי יאיר       אין מידע
גואטה יוסף הרב פרג'אלה     אין מידע
מגידיש חיים עזיזי     אין מידע
גואטה
רחמים
סופיה וחואתי
1973
חיל שריון
הר הרצל
מגידש
ניסים
מחבובה ועמרם
1994
 
אין מידע
עין צורים
זינגר
אלכסנדר
סוזן ומקס
1987
חטיבת גבעתי
הר הרצל
קלמן
דניאל
רוז ומשה
2009
משמר הגבול
כפר עציון
שטרן
מאיר
צ′רנה ומשה
1948
חיל רגלים
הר הרצל
רווחה
דוד
נפתלי
שמחה ויצחק
1973
חיל שריון
זבדיאל-רווחה
כהן
אלעזר
סביחה ואהרון
1987
חיל שריון
זבדיאל-רווחה
לוי
עופר
אסתר ויוסף
1983
חיל חינוך
זבדיאל-רווחה
מזרחי
יוסף
צלחה ויונה
1973
חטיבת צנחים
הר הרצל
שלווה
זאנה
אברהם
רבקה ויצחק
1964
חיל רגלים
קרית גת
מגידיש
יואל
תורכיה וכמוס
1994
 
קרית גת (אזרחי)
גואטה רמי רחל ושמעון - חיל האויר קרית גת
מימון
אליעז
פורטונה וחואטו
1994
משטרת ישראל
קרית גת
עשוש
יורם
כרמלה ומערבי
1980
חטיבת גולני
קרית גת
שפיר
קליין
אלמוג
פרננד ומרדכי
1994
חטיבת גבעתי
משואות יצחק