פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מילגות

קרן "אמץ לוחם"
לוחמים משוחחרים עד שנתיים מיום שחרורם
גובה המלגה
: עד 7,000 ש"ח. רק לשנה הראשונה
 
כתובת למגישים: בית החייל ,ויצמן 60, תא" 62155.
טלפון: 03-5464242.
מועדי הגשה: אוגוסט- ספטמבר
 
 
מלגת איסלר
שירות סדיר מלא ותקין בצבא הגנה לישראל ובמשמר הגבול (לפחות 28 חודשי שירות לחייל משוחחר 20 חודשי שירות לחיילות
תנאי
זכאותאישור לימודים לתואר ראשון מוכר בארץ, באחת מ-11 המכללות האזוריות הבאות :
מכ' רופין, מכ' אחווה, מכ' אשקלון, מכ' גליל מערבי, מכ' יהודה ושומרון, מכ' ספיר, מכ' עמק הירדן, מכ' עמק יזרעאל, מכ' צפת ,מכ' תל חי , מכ' בית ברל.
גובה המלגהכ-4,500 ש"ח.
 
 
 
מלגת דלק
חיילים משוחררים לאחר שירות צבאי מלא/ לאומי.
גובה המלגה: 10,000 לכל שנת הלימודים.
פעילות נדרשת בתמורה למלגה: 130 שעות התנדבות שנתיות. 65 שעות התנדבות לסמסטר.
פרטיםיחידה לחיילים משוחררים . איזור חיפה והצפון , בניין משרד הביטחון , רחוב המלך דוד 44, חיפה .
מועד הגשה: אוגוסט
קישור לאתרhttp://www.gruss.org.il/pais/delek.asp
 

מלגת נסאן

חיילים משוחררים מרקע כלכלי קשה , עדיפות ללוחמים

גובה המלגה: 10,000 לכל שנת הלימודים
פעילות נדרשת בתמורה למלגה: 100 שעות התנדבות.
פרטים נוספים: יחידה לחיילים משוחררים, 04-8301104.
מועד הגשה  : 15.9
קישור לאתר
: www.hachvana.mod.gov.il
 
קרן גרוס לתושבי הפריפריה
מועמדים אשר לומדים לפחות 12 שעות שבועיות במוסד לימודים בארץ. מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים בשלושה קורסים בסמסטר
     
 
תנאי זכאות: מועמדים אשר לומדים לפחות 12 שעות שבועיות במוסד לימודים בארץ. מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים בשלושה קורסים בסמסטר
גובה המלגה: גובה הסיוע המרבי לשנה"ל תשס"ט יעמוד על 5000 ₪
פעילות נדרשת בתמורה למלגה: 65 שעות שנתיות. חצי מלגה -35 שעות
פרטים נוספים
  
טלפון: 1-599-512-512.
  
כתובת: הצפירה 8 ירושלים .20139
מועד הגשה: החל מספטמבר ועד ה15 לדצמבר
קישור לאתר: http://www.gruss.org.il/milgot.html

מלגת "נפש יהודי"

סטודנטים המעוניינים בלימודי יהדות.

גובה המלגה : 1000$
פעילות נדרשת בתמורה למלגהארבע וחצי שעות שבועיות של לימודי יהדות .
מועד הגשהעם תחילת שנת הלימודים.
קישור לאתרwww.rishum.co.ilההרשמה באתר.