פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

משאבי אנוש

מנהלת המחלקה הגב' תמר רחמים

מחלקת משאבי אנוש

טלפון 08-8508906, 050-8854122
E-mail tammy@shafir.org.il
מזכירת המחלקה הגב' דפנה גואטה
טלפון 08-8508907
פקס 15388508906
E-mail mankal@shafir.org.il
חשבת שכר הגב' רותי בן חמו
טלפון 08-8508932
E-mail Hana@shafir.org.i


 

תחומי הטיפול של המחלקה:
מנהל משאבי אנוש
 
תחומי אחריות:
ü      מיון גיוס והשמת עובדים
ü      קליטת עובדים
ü      חוזים והסכמי שכר
ü      העברות ושיבוצים בהתאמה לעובד.
ü      רווחת העובד
ü      תנאי שירות ושכר
ü      פרישת עובדים
ü      מדור שכר
ü      עבודה מול גורמי השלטון המקומי ומשרד הפנים.
 
תחומי אחריות כלליים:
 
ü      ריכוז ועדת מכרזים
ü      ריכוז מלגות המועצה
ü      מעקב אתר אינטרנט מועצתי
ü      מענה לפניות הציבור דרך אתר האינטרנט
ü      דוברות
 
 
בתפקידי במועצה אני רואה לנגד עיני מס′ מטרות עיקריות:
 
ü      שיפור השירות לתושב.
ü      שיפור ההון האנושי תוך מתן יחס הולם לכלל העובדים.
ü      שיפור עבודת המועצה תוך שיפור השירות והתייעלות.
ü      יצירת מערכת יחסים טובה בין העובדים להנהלה.
ü      יצירת אמון בין התושב למועצה.