פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מתקני משחקים

שדרוג מתקני משחקים במועצה
בימים אלו נשלמה העבודה בכל גני השעשועים בכל ישובי המועצה.
כל הגנים עברו בדיקה, המתקנים שופצו, נוספו מתקנים  ספסלים ואשפתונים .
כל המתקנים עומדים בתקן הישראלי והם בעלי תעודת תו תקן, תקן זה מבטיח לתושבים רמה גבוהה של בטיחות, באמצעות הבקרה של מכון התקנים על מקצועיותו של הגורם האחראי לתחזוקת המתקנים ולרמת השירות שלו.
החל מחודש אוגוסט, מידי חודש בחודשו יעבור צוות מקצועי ויבדוק את המתקנים ויתקן תקלות שנוצרו במהלך החודש.
בכל גן מותקן שלט ובו מצוינים נתוני ההיתר שם הקבלן המתחזק וכן מספר הטלפון של צוות תחזוקת המתקנים ,כל תושב שמגלה ליקוי מתבקש להתקשר למספר הטלפון של ,מוקד התקלות, ולהתריע על כך.
מכון התקנים הישראלי מעניק לרשויות מקומיות תו תקן עבור תחזוקת מתקני משחקים העומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 7 (תקן מחייב). על הרשות המקומית מוטלת חובה להבטיח כי מתקני המשחקים מתאימים לתקן, על הרשות לתחזק את מתקני המשחקים ולקבל ממכון התקנים הישראלי אישור תו תקן לכך.
ראש המועצה והצוות שכלל מנכ"ל, מהנדס וועדי הישובים ערכו סיור ברחבי המועצה, המטרה בחינת שדרוג מתקני המשחקים.
ראש המועצה החליט לשים דגש על טיפוח המתקנים מתוך ראיית טובת ילדי הגיל הרך והענקת פינת חמד ישובית לילדים ולהוריהם.
החברה שזכתה במכרז תלווה את הפרוייקטים במהלך שלוש שנים תוך תיקון והתאמת המתקנים לתו תקן של מכון התקנים, אנו מצפים כי הנהגות הישובים יאמצו פרוייקט זה ויקחו עליו אחריות מתוך הבנות חשיבות הנושא.
מדברי ראש המועצה במהלך הסיור: "כל גני המשחקים בשטחים הפתוחים קיבלו תו תקן של מכון התקנים והינם בטוחים לקהל המשתמש בו. ועומדים בדרישות התקן. הם גם מתוחזקים על פי תו תקן ונבדקים אחת לחודש על ידי החברה שהיא בעלת היתר לתחזוקה, ופעם בשנה על ידי מעבדה מוסמכת על ידי המכון מדובר בבדיקה הנדסית.


לצפיה בדו"ח תחזוקה נובמבר 2011