פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מקום קסום ומופלא שני צעדים מהבית שלכם...

מושלם לעשות בו פיקניק ביום העצמאות..

"שלולית חורף (בריכת חורף, בריכה עונתית, שטח הצפה) היא מערכת אקולוגית עונתית וייחודית הנוצרת מהיקוות של נגר עילי בכל מקום בו מצויים בקרקע שקעים, טבעיים או מעשה ידי אדם, בעקבות ירידת גשמים באגן הניקוז של המערכת. בית גידול לח מסוג שלולית חורף אפיין את מישור החוף וכיום הולך ונעלם מן הנוף עד כדי הכחדה בשל הפיתוח והעיור המואצים. הכחדת שלולית החורף מביאה בעקבותיה הכחדתם של דו-חיים התלויים בה"

בתכנית המתאר הראשונה של המועצה משנות ה – 50 שנחתמה ע"י השר מ.ח. שפירא ז"ל מופיעה לראשונה שלולית החורף באופן סטטוטורי.

שלולית/בריכת החורף הינה מקווה מים עונתי בעל חשיבות בינלאומית.
מתוך הכרה בחשיבות השמירה על המגוון הביולוגי בכלל ועל עופות מים בפרט, החליט ראש המועצה אשר אברג'ל לאמץ את השלולית ולקדם את נושא תכנון פארק השלולית וגיוס משאבים לטובת העניין.

התוצר הסופי הוא פארק שישתרע על פני כ- 10 דונם ובמרכזו השלולית, סביבו פינות ישיבה, פינות חמד, שבילי הליכה שיתחברו אל נחל לכיש, פינות משחקים, פינות פיקניק אמפי וחניה מסודרת.
העבודות מתבצעות ע"פ ההנחיות לתכנון סביבתי ירוק, להם יתרונות סביבתיים, בריאותיים וכלכליים רבים. תכנון סביבתי ירוק מקיים סביבה בריאה לאדם: בניית מרחבים ציבוריים רב שימושיים ושמירה על שטחים פתוחים ורצף ריאות ירוקות במרקם העירוני מפחיתה את זיהום האוויר, המים והקרקע ומעודדת תרבות פנאי ונופש; תוך הנחיה מובילה להשתמש בחומרים ממוחזרים ככל שאפשר.

כל תושבי המועצה והאזור מוזמנים ליהנות מפינת חמד ירוקה.
ונדגיש נא לשמור על הנקיון למען הסביבה.

לכתבת קק"ל על שלולית החורף לחץ כאן

לאתרי תיירות כפרית נוספים בשפיר לחץ כאן