פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מילגות

חיילים יקרים,

מצורף לינק לאתר, המרכז את זכויות חיילים משוחררים על מנת שתוכלו להשתמש במושכל ובזמן בכל ההיצע העומד לרשותכם.

http://lapam.pas-rahav.com/meshuhrarim1205/site.html 

וכן מצ"ב פרסום למלגות. המלגות מיועדות לחיילים משוחררים מצורף לינק לריכוז המלגות

http://d77875.u53.atp.co.il/young-center/files/milga.pdf

מלגות דרך מרכז תנופה

http://www.tnufaqg.co.il/Default.aspx?tabid=112


מלגות לייעוץ ולהכוון תעסוקתי לחיילים וחיילות  משוחררים

מצ"ב חומר ממשרד הביטחון – הרחבת האפשרויות והמענים לחיילים משוחררים בנושא יעוץ והכוון תעסוקתי:
      

מלגה לייעוץ ואבחון תעסוקתי
 הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, שמחות להציע  אבחון וייעוץ תעסוקתי במחירים מיוחדים לחיילים וחיילות משוחררים *. תהליך הייעוץ משלב כלים אבחוניים מקצועיים ושיחות אישיות אשר יכולים לסייע לך לפתח מודעות ליכולותיך השונות, לזהות אמונות ומכשולים הבולמים החלטה וכן מאפשר להתקדם אל עבר השגת יעדיך בעולם הלימודים והתעסוקה . *עד 5 שנים מתום שירות חובה  
 
מוצעים שני תהליכי ייעוץ, לבחירתך :
 ייעוץ ואבחון תעסוקתי-  עלות תהליך ייעוץ ואבחון תעסוקתי לכלל המשוחררים: 750 ₪  
                                 עלות תהליך ייעוץ ואבחון תעסוקתי למי שיימצאו זכאים לקבלת מימון (ע"פ עמידה בתנאים הנהוגים בקרן וביחידה): 50 ₪  התייעצות חד פעמית- עלות שיחת ההתייעצות לכלל המשוחררים: 250 ₪ 
                                עלות שיחת ההתייעצות למי שיימצאו זכאים לקבלת מימון (ע"פ עמידה בתנאים הנהוגים בקרן וביחידה) 25 ₪
 

תהליך ייעוץ ואבחון תעסוקתי כולל:
   •שיחה מקדימה (אינטייק) –  שיחה שמטרתה הכרות אתך וקבלת מידע על הרקע הלימודי והמקצועי שלך, צפיותיך מהייעוץ, מהות הלבטים ומקורות הקושי בקבלת החלטה. במסגרת שיחה זו יינתן הסבר על תהליך הייעוץ ובעקבותיה יוחלט על מבנה מערכת האבחון המתאימה לצרכיך.
 
• מערכת אבחון- מערכת מבחנים ושאלונים אשר נמשכת מספר שעות וכוללת: מבחני יכולת, שאלוני נטיות מקצועיות ומבחני אישיות.
 
• שיחת עיבוד הצבת יעדים וסיכום- בשיחה בשיחה זו יוצגו בפניך ממצאי האבחון ומשמעויותיהם יבחנו יחדיו הן בהתייחס לדילמות ולמשאלות שלך והן בהתייחס לאילוצים והאפשרויות הקיימים בעולם הלימודים והעבודה. יסומנו כיוונים למחשבה ובדיקה שלך לחקירה עצמאית מול ספריית מקצועות ומקורות מידע אחרים.  בנוסף, יגובשו כיוונים להתפתחותך בעולם הלימודים ו/או העבודה, ינותחו חלופות לצורך התמקדות והחלטה, יוצבו יעדים להמשך ואבני דרך למימוש. השיחה תכלול גם סיכום של התהליך הייעוצי ובמידת הצורך סיוע בהכוונה למומחים נוספים. 
  
התייעצות חד פעמית כוללת:
  מפגש עם פסיכולוג תעסוקתי לשיחת ייעוץ אחת או שתיים ללא מבחנים. סוג ייעוץ זה מיועד לאלו אשר ההתלבטות שלהם יותר ממוקדת. במסגרת השיחה יינתן סיוע לארגן את המידע על המועמד ועל התלבטויותיו  ויצביע על האפשרויות הלימודיות והמקצועיות הפתוחות בפניו. במידה ובסיום הפגישה הראשונה עולה הצורך בהמשך התהליך, ניתן לקבוע פגישה נוספת (ללא עלות) או להמשיך במבנה של תהליך ייעוץ מלא, כפי שפורט לעיל.
 

 לבדיקת זכאותך לקבלת מלגת מימון לתהליכי הייעוץ המוצעים, ראה תנאי הסף ואופן הגשת הבקשה לפני מילוי הפרטים יש להתקשר 
אל דנה קרית גת 08-6811871  על מנת לצמצם נסיעות ארוכות.
בהצלחה
cvmkj