פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מועצה אזורית שפיר בשיתוף קרן מלגות ע"ש חיים וגרשון נדיבי ז"ל

מעניקים מלגות לימודים לסטודנטים תושבי המועצה.

 

 מלגת מועצה אזורית שפיר בשיתוף קרן נדיבי

 ‎‎‎‎‎סטודנטים יקרים!

 

במסגרת המאמצים לעידוד השכלה גבוהה במ.א. שפיר,

אנו במועצה מעניקים מלגות לימודים לסטודנטים תושבי המועצה.

 חשיבות רכישת השכלה גבוהה בקרב צעירים וצעירות תושבי המועצה

היא גבוהה לאין שיעור למען השתלבות נכונה במעגל התעסוקה מתוך ציפייה

 כי הבוגרים ישובו למועצה ויתרמו להעצמת האזור בפרט ולמדינתנו בכלל.

 

במסגרת גיוס הכספים להענקת מלגות, מ.א. שפיר חברה אל קרן נדיבי

שהוקמה לזכר הבן גרשון ז"ל שנהרג במהלך טיול בחג החנוכה באזור עין-גדי,     

והוא בן 19 במותו וכן לזכר האב חיים נדיבי ז"ל שהיה דמות מופת באזורנו.

 

מלגת מ.א. שפיר בשיתוף קרן נדיבי היא ע"ס 1,200 ₪ ובצידה מעורבות חברתית,

כלומר הסטודנטים הזכאים למלגה מתחייבים לתרום 20 שעות למען קהילת שפיר

עפ"י מיפוי צרכים שנערך במועצה.

 

סטודנטים יקרים, אנא מלאו את הטופס כנדרש והגישו אותו בצירוף כל האישורים הנדרשים,

באבן שמואל למרגלית רייז ובמרכז שפירא למלכה איובי.

 

לטופס בקשה למלגה לחץ כאן.