פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

רשימת מקלטים שמישים

~~            מקלטים ביישובים ( שמישים במצב סביר) 2014


משואות יצחק:
7 מקלטים- כולם שמישים

מרכז שפירא
7 מקלטים- 6  שמישים
מס' 1- גן יהודה, מס' 2- ליד משפ' לוינוביץ , 3- לי מש' ורטהיימר, מס' 4- ליד מש' אביאור,
 מס' 5 – סניף בני עקיבא הישן, מס' 6- במועדון תרבות.

עין צורים
8 מקלטים- כולם שמישים.

שפיר
6- מקלטים – 3 שמישים
מס' 3- צמוד למועדון מס' 6- מול משפחת זלצר, מקלט בית הכנסת החדש.

זרחיה
8 מקלטים – 7 שמישים.
מס' 2- מול מש' אבוטבול, מס' 3- מול משפ' יוחנן, מס 4- ליד משפ' יצחק, מס' 5- ליד המכולת, מס' 6- ליד רפאלי , מס' 7 - ליד דדון , מס' 8- בבית הכנסת.

זבדיאל
6 מקלטים- 4 שמישים
מס' -1 ליד מרים חיט ,מס' 3 - ליד בית כנסת  ,מס' 4- ליד מרדכי צנעני, מס' 6- ליד מנחם משה.

אלומה
3 מקלטים – 2 שמישים , 2 מיגוניות ,
מס' 1- בית תרבות , מס' 3- ליד אשר שושן, מיגונית ליד המכולת , מיגונית במרכז הרחוב המרכזי.

קוממיות
6 מקלטים – 4 שמישים.
מס' 1- ליד פרקש, מס' 3- ליד הכיכר, מס' 4- ליד בית הרב. מס' 5- ליד ונדגר שמדרה.

רווחה
8 מקלטים , 5 שמישים
מס' – מס' 1- ליד גדליה, מס' 3 -צומת המרפאה, מס'4- ליש מש' יונה , מס' 5- רחמים שושנה, מס' 8 ליד רחמים יוסף.

עוזה
10 מקלטים , 4 שמישים
3מס' - גן מול עזיז, מס' 4- חואטי איציק, מס' 5- ליד מש' חלומה, מס'7- ליד עזיזה.

אבן שמואל
6 מקלטים – 4 שמישים
מס' 1-, גב הצרכניה , מס' 2- ליד בית תרבות, מס' 5- ליד שלום זהבי, מס' 6- אולפנה – משפ' בוחבוט,

איתן
9- מקלטים- 5 שמישים
מס'1- מול מש' קדושים מס' 2- ליד דוד כהן, מס'5- ליד משפ' כהנים, מס' 7- ליד אליהו פרגו'ן, מס' 8 ליד המזכירות.

שלווה
9 מקלטים- 4 שמישים
מס' 3- ליד שמעון גואטה, מס' 4- ליד עזר מיימון, מס'6- ליד צביה מס' 9 ליד סעיד

נועם
9 מקלטים- 5- שמישים
מס' 2- ליד מש' בטיטו, מס' 4- ליד אפטה, מס' 5 – מול דיין, מס' 6- ליד יפרח גאולה מס' 7- ליד בן מוחה,