פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

שירותי בריאות לכלל התושבים

עדכון 13/7/14
 
 
בהתאם להחלטת הרשות העליונה לאשפוז בשעת חירום, בראשות מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' ארנון אפק, הוחלט כי,

כלל המרפאות של קופות החולים יתנו מענה לכלל המבוטחים, בטווח 0-40 ק"מ.

 
כל מבוטח בטווח זה שמרפאתו נסגרה, יכול לגשת לקופת החולים ולבית מרקחת הקרובים למקום מגוריו לקבלת שירות רפואי
(גם אם אינו מבוטח בקופה זו).

 
בהתאם להחלטת הרשות, לא יחוייבו החולים עבור התרופות ותהיה התחשבנות בין-קופתית בסיום המבצע.
לרשות הציבור עומד מוקד המידע הטלפוני של משרד הבריאות "קול הבריאות" 5400*
 
והמוקדים הטלפוניים של  קופות החולים :
 
כללית שרותי בריאות 2700*
מכבי
מאוחדת  3833*
לאומית 


להלן רשימת המרפאות  באזור שהונחו לתת שירות לתושבי המועצה:

מרפאת במרכז שפירא          - 08-8580540

מרפאת אזורית אבן שמואל   – 08-6875222

מרפאת עין צורים קיבוץ         – 08-8588444

מרפאת משואות יצחק            – 08-8607314