פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

יום שלישי - 15/7/14 ביקורים וסיורים:

נצ"מ אשר לוי‚ מפקד מחוז דרום מג"ב הגיע לביקור בחמ"ל המועצה
אל"מ רועי בארי, מפקד מחוז דרום בפיקוד העורף הגיע לביקור.
מפגש ראש המועצה עם הנהגות המושבים זרחיה וזבדיאל לאחר נפילה בשטחי הישוב.
ממ"ר דרום הגיע לביקור בחמ"ל המועצה האזורית שפיר, הממ"ר תיאר את המצב בו נמצאת
מדינת ישראל עם דגש על אזור הדרום וזום על אזור שפיר בפרט.
ראש המועצה סקר בפניו את כל הפעולות הנעשות בחירום ואת חשיבות
עבודת המתמידים המסייעת להגברת תחושת הביטחון בקרב התושבים.אל"מ רועי וצוותו הגיעו לביקור בחמ"ל המועצה והצטרפו לישיבת הערכת מצב, הפעם הראשונה בה פגש רועי את ראש המועצה והמנכ"ל הייתה בערב פתיחת המבצע, רועי הגיע לעדכן בתמונת המצב ובהתפתחויות.
ראש המועצה וראשי המכלולים סקרו בפני אל"מ רועי את הפעילות הנעשית בשעת חירום במועצה.
אל"מ רועי נתן דגשים מיוחדים באשר ללחימה בדרום וכן רענן את ההנחיות ואת חשיבות הציות להוראות פקע"ר.
אל"מ רועי הודה לראש המועצה  והצוות על החוסן הניכר בהתנהלות בשעת חירום.


ראש המועצה, הקב"ט ויובל מנהל המתנ"ס נפגשו עם הנהגות הישובים בהם נפלו טילים הבוקר בזבדיאל ובזרחיה.
ראש המועצה סקר בפניהם את כל הפעולות בהן נוקטת המועצה להגברת חוסן הישובים ובטחון התושבים,
יובל מנהל המתנ"ס פירט את כל פעילויות ההפגה הנעשות ע"י המתנ"ס הן בתוך הישובים, במקלטים כתומים והן מחוץ לישובים בנסיעות להתאווררות מחוץ לטווח הטילים.
בפגישות השתתפו יו"ר הועד, חברי הועד, רב הישוב וכל הרלוונטיים
ההנהגות הפגינו חוסן ושיבחו את המועצה על פעולותיה הרבות בכל התחומים. כמו כן הדגישו החברים כי ניכר כי כל צוותי המועצה פועלים בשטח ללא לאות למען מתן שירות מקסימלי ומענה לחירום ולשוטף. 
הנהגת זרחיה:


הנהגת זבדיאל: