פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

יום חמישי 17.7.14 - מפגש עם ראשי הוועדים

ועדי הישובים וראשי צח"י נפגשו במרכז ההפעלה במטרה להעביר את התחושות מחדר המצב בזמן חירום..
 
 
ישיבת ועדי ישובים וראשי צח"י במרכז ההפעלה בחירום
 
משתתפים : ראש המועצה, מכלוף רחמים, אסי פליישמן, שמעון דבורקין, נתן ויינברג, יעקב לוי, יהודה קוט, בני טרבלסי, עמוס גואטה, אליהו יפרח, יעקב בן דיין, בן צבי זהבי, מוטי וגשל, שלום יפרח, עזרא חייט.
 
נוכחים : ראשי מכלולים.
 
הסבר מפי ראש המועצה על תהליך הפעלת המכלולים ופעילות חדר המצב בחירום.
המטרה היא להעביר את התחושות מחדר המצב בזמן חירום.
לשם הגברת החוסן הקהילתי ע"מ לשמור על תפקוד שגרתי ככל שניתן ולהמשיך ולתת שירות מקסימלי לתושבינו.
מדברי ראש המועצה במפגש, "עורף חזק ואיתן נותן את הכח והגיבוי לצבא הגנה לישראל לעשות את עבודתו ולהשיג את המטרות שהוגדרו לו".
 
ראשי המכלולים מפרטים את העשייה כל אחד בתחומו ואת המענים הרחבים לכלל האוכלוסיות ברשות החברים שהגיעו התעניינו, שאלו שאלות וקיבלו תשובות ומענים.
 
היקל"ר מרענן את הנחיות המיגון ומסביר בפירוט מהו המרחב המוגן ואת זמני ההגעה למרחב לפי מרחבי הצפירה וכן את חשיבות ההנחיה להישאר במרחב מוגן 10 דקות לא פחות.
 
ראש המועצה חתם את המפגש בבשורה שהביא המפכ"ל בביקורו היום במועצה והיא כי תפיסת השיטור משתנה ויהיה מענה של שוטר קהילתי לכל גוש במועצה דבר שיגביר את תחושת הביטחון ויתן מענה
נכון ובזמן אמת לכל אחד מהיישובים.