צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 טופס רישום תלמוד תורה הורים המבקשים לרשום את בנם/בתם לבית הספר התתמ"ד  מתבקשים למלא את הטופס הרצ"ב ולשלוח למחלקת החינוך בפקס מס'                08-8508913  או למייל : elli@shafir.org.il 12/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 בפעם השנייה השנה חולקו מלגות ל-50 סטודנטים נוספים תושבי המועצה האזורית 'שפיר' 11/01/2017 דרוש מזכיר לישוב הקהילתי דתי מרכז שפירא המונה כ- 430 בתי אב דרוש מזכיר לניהול ענייני הוועד המקומי 21/12/2016 תחנה חדשה בישוב קוממיות לתשומת ליבכם,
 
החל מ- 13.11.16, התווספה תחנה חדשה בישוב קוממיות.
שם התחנה: צרכנייה (מק"ט תחנה: 15909).
 
מודיעין האתר מעודכן.
מטרופולין
מוקד 5900*
14/11/2016 להלן חלוקת תמיכות מאושרת לשנת 2016 10/07/2016 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 פירוט הנחות וזכאות בתחבורה הציבורית - מטרופולין 02/12/2015 צו ארנונה לשנת תשע"ו - 2016 15/11/2015 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 הודעה חשובה לתושבי נועם בנושא שדרוג וטיפוח מרכז היישוב: אנו שמחים לבשר לכם על כך שבימים אלה מתחילה המועצה בביצוע פרוייקט גדול ורחב היקף לשדרוג פני מרכז המושב בכמה מישורים 03/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
תחנה חדשה בישוב קוממיות
<< אוגוסט 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

פתיחת בית ספר תלמוד תורה ממ"ד

הורים המבקשים לרשום את בנם/בתם לבית הספר התתמ"ד  מתבקשים למלא את הטופס הרצ"ב ולשלוח למחלקת החינוך בפקס מס'                08-8508913  או למייל :
elli@shafir.org.il

להורדת טופס רישום

בשעה טובה ומוצלחת החליט משרד החינוך על פתיחת בית ספר תלמוד תורה ממ"ד (תתמ"ד)במועצה אזורית שפיר לשנה"ל תשע"ח הבעל"ט.

החלטת משרד החינוך קבלה את אישור ועדת החינוך ומליאת המועצה האזורית.

בית הספר יקלוט תלמידים לכיתות א' – ב' ויצמח בע"ה לבית ספר שש שנתי א' – ו'.

 

בית הספר יקלוט בנים ובנות שילמדו בהפרדה מגדרית ויקיים מערכת לימודים התואמת את הנחיות המינהל לחינוך דתי שבמשרד החינוך.

 

ביה"ס יפתח באופן זמני במרכז שפירא עד לבניית מבנה קבע עבורו שיתאים לרוח המקום ולתקופה.

 

הורים המבקשים לרשום את בנם/בתם לבית הספר התתמ"ד  מתבקשים למלא את הטופס הרצ"ב ולשלוח למחלקת החינוך בפקס מס'                08-8508913  או למייל
elli@shafir.org.il

 

במהלך השנים האחרונות גדלה אוכלוסיית המועצה האזורית שפיר, ועמה גם הצורך בנתינת מענה חינוכי לכלל התושבים, על כל גווניהם. בשל כך, החלה המועצה במהלך של הקמת תלמוד תורה ממלכתי דתי (תתמ"ד) בשטחה. אנו פותחים את שערינו בפני בני ובנות המועצה, ומזמינים אותם לגדול במוסד חינוכי, השואף להצמיח בוגרים ובוגרות יראי שמים, בעלי זהות ציונית לאומית, המחוברים לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, ואשר חפצים 'ללמוד ולעשות' מתוך שמחת התורה.

 

עקרונות התתמ"ד:

 

תתמ"ד מועצה אזורית שפיר חורט על דגלו העמקה בלימוד התורה, התגדלות ביראת שמים ובקיום המצוות, ורכישת מידות טובות ואחריות חברתית. התתמ"ד יהווה מוסד חינוכי העמל על פיתוח ועיצוב האישיות של תלמידיו, ויעניק להם את הכלים הדרושים על-מנת לגבש את אישיותם לכדי אישיות תורנית-רוחנית, בעלת מידות טובות, ושיעור קומה, התורמים לחברה ולקהילה.

 

ביה"ס התתמ"ד רואה חשיבות גדולה בהנחלת שלושת האהבות: "אהבת ד', אהבת התורה ואהבת ישראל", והוא יפעל להנחלתם בלב תלמידיו. ביה"ס רואה חשיבות גדולה ביישוב ארץ ישראל בתקופה גדולה זו, בה זכה עם ישראל לחזור אל ארצו ולהקים את מדינת ישראל.

 

ביה"ס התתמ"ד רואה חשיבות לעמידה בכל דרישות משרד החינוך בלימוד וידיעת מקצועות הליבה והעשרה, וישאף למצוינות והשגיות בתחומם, מתוך תפיסה שלמה של החיבור בין תורה לדרך ארץ.

 

הנחות יסוד:

1.      בית ספר תתמ“ד הוא מוסד מוכר ורשמי, בעל סמל מוסד, הכפוף לפיקוחו של משרד החינוך.

2.      בית הספר ישאף למצוינות בכל מקצועות הלימוד, קודש וחול.

3.      כמות נרחבת מהיקף סל שעות הלימוד יופנה ללימודי קודש.

4.      סל שעות מקצועות הליבה הנדרשים על פי חוזר מנכ“ל של משרד החינוך לא יפגע.

5.      תכני מקצועות הליבה, יכילו ככל הניתן חומרים וטקסטים מעולם הקודש.

6.      בית הספר ישאף להתאים את עצמו לקדמת הטכנולוגיה ולתוכנית התקשוב.

7.      בבית הספר יהיו מורים ומלמדים מקצועיים שאושרו ע“י משרד החינוך, בעלי גישה ערכית, ציונית ותורנית, ויהיו בעלי ידע חינוכי ופדגוגי.

8.      בית הספר יעביר את מוריו ומלמדיו השתלמות ייעודית במטרה להתאים את תוכנית הלימודים לחזון בית הספר ויעדיו.

9.      הרישום לתתמ"ד פתוח לכל בני ובנות המועצה שנפשם חשקה במסלול זה ואשר חפצים להעמיק את ידיעותיהם התורניות בסביבת לימוד תורנית, מתוך ידיעה כי הרוח החינוכית של בית הספר היא על פי תורת ישראל ומורשת חז"ל.

 להורדת טופס רישום