פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

חינוך והשכלה

מערכת החינוך במועצה האזורית שפיר, בהכוונתו של ראש המועצה מר אשר אברג′ל, הציבה לה כמטרה לטפח את המצויינות במערכת ובתחום טיפולי הפרא - רפואי.

הרשות שואפת לתת הזדמנות שווה לכלל התלמידים, תוך שימת דגש על עזרה מרבית בתחום הלימודי באמצעות מערכת החינוך. כמו כן מערכת החינוך במועצה דואגת לפעילויות חינוכיות תרבותיות לכלל שכבות הגיל - טף ילדים ונוער.

יחידות המחלקה:

  • בתי ספר חטיבה ויסודי.
  • מחלקת גני הילדים.
  • מרכז לגיל הרך.
  • שרות פסיכולוגי חינוכי.
  • יחידת קבסי"ם.
  • בתי ספר עי"ס.  
  • ליווי והסעות.
  • ספריות ציבוריות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

פרס חינוך ישובי ארצי

לפרטים נוספים >>
פרס חינוך ישובי ארצי

מעונות ומשפחתונים

לפרטים נוספים >>

גני ילדים

לפרטים נוספים >>

בתי ספר יסודיים

במועצה האזורית שפיר פועלים שני בתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים ושלושה בתי ספר הפועלים במסגרת לא רשמית.
לפרטים נוספים >>

המרכז לגל הרך

לפרטים נוספים >>

חינוך מיוחד

לפרטים נוספים >>

היחידה לביקור סדיר

לפרטים נוספים >>

שירות פסיכולוגי חינוכי

לפרטים נוספים >>

פרויקט דילר

לפרטים נוספים >>
פרויקט דילר

מלגת מועצה/נדיבי לסטודנטים לשנת תשע"ח

מלגת המועצה/נדיבי לסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח
לפרטים נוספים >>

קורסי נובמבר במעוף קרית גת

לפרטים נוספים >>