פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

רווחה בקהילה


המחלקה לשירותים חברתיים יושבת באבן שמואל ומקבלת קהל בתיאום מראש גם בשלוחה במרכז שפירא, מול בית ספר שפיר.
המחלקה פועלת לרווחת תושבי המועצה ובה צוות מסור של מנהלת, מזכירות, עו"סים ועוד.
לפניות דחופות, שלא בשעות עבודת המחלקה, ניתן לפנות למוקד המועצה בטלפון: 109 או 08-8600733.
 

 

אודות המחלקה

לפרטים נוספים >>

פרט ומשפחה

לפרטים נוספים >>
פרט ומשפחה

ילד ונוער

לפרטים נוספים >>
ילד ונוער

נוער וצעירים

לפרטים נוספים >>
נוער וצעירים

אוכלוסיות מיוחדות

לפרטים נוספים >>
אוכלוסיות מיוחדות

מפעל חושן

לפרטים נוספים >>
מפעל חושן

עבודה קהילתית

לפרטים נוספים >>
עבודה קהילתית

חוברת שירותים לילד ולמשפחה בקהילת שפיר

תושבים יקרים‚ מוגשת לכם בזאת חוברת שירותים לילד ולמשפחה בקהילת שפיר. החוברת היא פרי עבודה מאומצת וחשובה של צוות המחלקה לשירותים חברתיים במסגרת פרוייקט פיתוח גישה קהילתית. הרעיון של פיתוח גישה קהילתית והנגשת המידע והשירות לכלל תושבי מ.א. שפיר הוא נדבך נוסף במערך השירות לתושב‚ הנמצא בראש סדר עדיפויותינו. אני מברך את צוות המחלקה ומאחל לתושבינו לעשות שימוש מושכל ונכון במידע ובשירות. בברכה‚ אשר אברג'ל ראש המועצה
לפרטים נוספים >>

הכוונה מקצועית לצעירים אחרי צבא

לפרטים נוספים >>

אזרחים ותיקים - לשירותכם עלון 'זכויות שוות זהב'

המרכז את ההטבות וההנחיות לאזרח הוותיק.
לפרטים נוספים >>

סיכום יום המעשים הטובים

לפרטים נוספים >>
סיכום יום המעשים הטובים