פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מועצה דתית אזורית שפיר
רבני הישוב עובדים במסגרת המועצה הדתית. 

תפקיד הרב המקומי של כל יישוב:

כשרות במכולות.
אישור כשרות לירק ללא תולעים ולמוצרי חקלאות שונים.

המועצה הדתית האזורית שפיר מספקת לתושבי יישובי המועצה שירותי דת בתחומים הבאים:

 נישואין, מקוואות, בתי כנסת, עירובין, תרבות תורנית, כשרות עסקים ושרותי קבורה.

 

עירוב

עירובין כל היישובים בתחום המועצה האזורית שפיר מנהלים אורח חיים דתי‚ העירוב בכל היישובים תקין ובכל יישוב יש אחראי שמינה ועד היישוב לבדוק את העירוב בכל יום שישי. בחלק מהישובים האחראי מקבל שכר מהוועד המקומי‚ אולם ברוב היישובים הבדיקה נעשית בהתנדבות. המועצה הדתית מבצעת תיקונים והחלפת עמודים לפי הצורך ההכרחי למנוע פסילת העירוב . הרב המקומי בכל יישוב אחראי לדאוג לבדיקת העירוב במושבו ולשאלות הלכתיות בנושא. ביישובים שאין רב ביישוב‚ ניתן לפנות לרבנים האזוריים לשאלות הלכתיות. בכל תקלה בעירוב יש לפנות לרב היישוב ולמועצה הדתית .
לפרטים נוספים >>
עירוב

נישואין

נישואין מנהל המחלקה: הרב יונה פורת שליט"א מחלקת נישואים אחראית על הנושאים הבאים: רישום נישואין‚ פתיחת תיק נישואין או תעודת רווקות‚ הדרכת כלות וחתנים‚ פרסום נישואין בעיתונות‚ עריכת חופה וקידושין. כל רבני היישובים בתחום המועצה האזורית שפיר רשאים לערוך חופה וקידושין . לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רחמים רבקה - 08-6814911, 050-4872229 שעות קבלת קהל - א-ה 8:00- 15:00
לפרטים נוספים >>
נישואין

מקוואות

מקוואות כל יישוב מיישובי המועצה כולל מקווה המופעל על ידי בלנית האחראית על פתיחתו‚ ניהולו התקין‚ ניקיונו ומתן שירות אישי למשתמשות במקווה. המועצה הדתית מספקת למקוואות סולר לחימום‚ חשמל‚ אחזקה שוטפת‚ חומרי ניקוי‚ חומר חיטוי‚ חלוקים ומגבות ואביזרי קוסמטיקה. בכל תקלה או אי שביעות רצון מהתנאים במקווה או מהשירות הניתן על ידי הבלנית יש לפנות למשרדי מועצה הדתית באבן שמואל. המקווה הוא שירות הניתן לנשים בלבד‚ למעט שני מועדים שמותר לגברים להשתמש במקווה לטבילה בראש השנה וביום כיפור . לשאלות הלכתיות בענייני טבילה ניתן להתקשר לרב יונה ינון שליט"א בירושלים.
לפרטים נוספים >>
מקוואות

תרבות תורנית

תרבות תורנית המועצה הדתית מסייעת בנושא הקניית טעמי המקרא לילדים בחלק מהיישובים‚ ברכישת ספרים לדף היומי וברכישת ספרים‚ סיוע בקיום אירועים בעלי אופי רוחני וסיוע לתלמודי תורה ביישובים. התקציב לצרכים שפורטו לעיל דל‚ כך שהמועצה הדתית משתדלת לשמור על איזון ולסייע לכל יישוב בהתאם לתקציב‚ כשמקרים דחופים מקבלים עדיפות גבוהה מאחרים. בנוסף לפעילות המועצה‚ כל רבני היישובים מספקים ביישובים בשיעורי תורה ‚ ונותנים שירותי דת לציבור ביישוב ‚ ויש אפשרות לבקש רב לכל נושא הדרוש מהמאגר של הרבנים ביישובי המועצה הדתית שפיר .
לפרטים נוספים >>
תרבות תורנית

כשרות עסקים

כשרות מנהל מחלקת כשרות ומקוואות: הרב האזורי שלום הכהן שליט"א. תפקיד מנהל המחלקה: הנפקת תעודות כשרות בתחום המועצה הדתית עבור עסקים קטנים כגון יקב יין‚ שמן זית‚ דבש‚ קייטרינג ומסעדות. תעודת הכשר מטעם המועצה הדתית תונפק לעסק שעמד בכל תנאי ההלכה. הנפקת תעודת כשרות כרוכה בתשלום אגרה לפי התעריף שנקבע בחוזר המשרד לשירותי דת. אישורי מבכירות לרפתות ביישובים.
לפרטים נוספים >>
כשרות עסקים

שירותי קבורה

חברא קדישא מנהל חברא קדישא וערובין: הרב האזורי גלעד משה שליט"א. האחראי הישיר לחברא קדישא: ר' אליעזר מגידיש‚ עובד המועצה הדתית‚ פלאפון - 050-4872228 המועצה הדתית מפעילה כ- 25 מתנדבים בחברא קדישא שעושים עבודת קודש שלא על מנת לקבל פרס‚ הן בהכנת קברים והן בטהרת הנפטר. השירות הניתן על ידי המועצה הדתית: הובלת הנפטר מבית החולים לבית העלמין. תכריכין לנפטר ללא תשלום (למעט תרכיכין מיוחדים לפי בקשת המשפחה). טהרה לנפטר. הכנת הקבר כולל תבניות קבורה קומפלט. לווי המשפחה בניירת הקשורה להנפקת רישיון הקבורה. סיוע והפנייה לגמ"ח לקבלת ציוד לשבעה. בנוסף לשירותים אלו‚ ניתן לרכוש קבר בחיים במשרדי המועצה הדתית באבן שמואל.
לפרטים נוספים >>