פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< דצמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

אודות המועצה האזורית שפיר

 דבר ראש המועצה

 
תושבים יקרים !

הקמת אתר אינטרנט במועצה אזורית שפיר - זהו עבורי שלב נוסף בהתקדמות המועצה.

בראשית דרכי חלמתי כי יבוא היום ובלחיצת כפתור תוך התאמה לטכנולוגיה המתקדמת של שנות האלפיים, ניתן יהיה לקבל מידע רב וכל זאת מבלי לכתת רגליים, אלא מתוך נוחות מרבית ומהכורסא בבית.

באתר תמצאו מידע על אודות המועצה, ישוביה, הרקע להקמתם, מקור שמותיהם המיוחדים.

בנוסף תמצאו לשירותכם מידע אודות מחלקות המועצה, תחומי אחריותם ופעילותם הרבה והמגוונת.
כמו כן מספרי טלפון בהם ניתן להשיג מידע נוסף, להודיע, להתריע או להאיר.

עוד באתר מידע שפיר, עלון המועצה מראשית הדרך ועד כה, פרוטוקולים מוועדות המועצה ומליאתה ועוד כהנה וכהנה.

הקמת אתר המועצה הוא מבחינתי נדבך נוסף בהנגשת השירות לתושב.
שירות שאני באופן אישי דואג שיהיה איכותי, מסביר ומאיר פנים מתוך
ראייה כוללת של המועצה וראייה פרטנית של התושבים והישובים.

פנינו לעתיד להשבחת השירות ולשיפור פני הישובים, על-מנת להעלות את איכות חייהם של תושבינו – תושבי מ.א. שפיר.
data-cke-saved-src=http://www.shaffir.org.il/contentManagment/uploadedFiles/imageGallery/rosh_asher.JPG
אשר אברג′ל
מאז נובמבר 2002

 

 

דבר ראש המועצה

לפרטים נוספים >>

אודות המועצה האזורית שפיר

לפרטים נוספים >>

סמל המועצה

לפרטים נוספים >>

חזון המועצה

לפרטים נוספים >>

מרשם אוכלוסין - מועצה אזורית שפיר

נכון ל 31.5.2015 מספר התושבים במועצה הוא: 10,438 סה"כ.
לפרטים נוספים >>

יישובי המועצה

לפרטים נוספים >>

תצלומי אויר של ישובי המועצה

היכנסו לגלריות -> תצלומי אויר
לפרטים נוספים >>
תצלומי אויר של  ישובי המועצה

פרס ניהול תקין

פרס על ניהול תקין מוענק למועצה אזורית שפיר מזה מספר שנים - וגם השנה!!
לפרטים נוספים >>
פרס ניהול תקין

חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר

לפרטים נוספים >>

הודעות המועצה האזורית שפיר

לפרטים נוספים >>

ראשי המועצה בעבר

לפרטים נוספים >>