פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< דצמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ישובי המועצה

מפת המועצה

לפרטים נוספים >>

אבן שמואל

מוטי יפרח - יו"ר 0528777978 דוד יפרח 050-2394619 נפתלי דרור 052-6878570 ניסים אמסלם 052-3114386 אברהם גניש 054-7586871 שרון ביאליק 052-3949999
לפרטים נוספים >>

איתן

ועד מוניציפלי: אלי חדד-יו"ר 052-8796304 אופירה חדד 052-5377166 יוסי דאהן 054-2255717 אריה חורי 050-5390787 ועד אגודה: קדושים מאיר-יו"ר 050-3959248 משה גבסי 052-8977761 דורון חדד 052-8796300 חביב פרץ 050-5373220 מנחם כהן 050-8854111
לפרטים נוספים >>

אלומה

מאיר אוחנא - 058-5671818 מיכאח סטרוד 052-7668180 אברהם גליק 050-4130399 אביסרור מאיר 050-4102735 רחמים נסמי נציג הישוב במליאה - אלימלך יובל רכז נוער - שרון ממן רכזת תרבות נשים - מרים כץ
לפרטים נוספים >>

זבדיאל

חייט עזרא - יו"ר 050-2773771 ענקי אלון 050-9366263 יפרח מרדכי 054-2333708 משה יצחק 054-6458748 ועד אגודה: חייט עזרא, ענקי אלון, יפרח מרדכי, משה יצחק, חוני יפת 052-255995, נתן עומסי 052-3929282, יצחק צנעני 052-9249727
לפרטים נוספים >>

זרחיה

איובי אלחנן - יו"ר 050-5281450 עזרי אבנר 052-2889015 מולאי מיכאל 050-7393865 אברהמי יהושע 054-2107050 לוי יעקב 050-8266021 ועד אגודה: לוי יעקב , אבנר עזרי , מולאי מיכאל, יהושע אברהמי, איובי אלחנן
לפרטים נוספים >>

מרכז שפירא

טרבלסי בני - יו"ר 054-2044137 אליזרע משה 052-2778131 ארבל מרדכי 052-7906486 בן דיין יעקב 050-7705100 ספקויני יעקב 054-2589259 עוזרי ירון 050-6246233 כהן חיה 054-7277078
לפרטים נוספים >>

משואות יצחק

מיקי לייזר 050-5698407 אסי פליישמן 050-7726742 יצחק רביב 050-8443660 שמעון לאופר 050-5246306 חמוטל דויטשמן 050-5422677 יהודה אורן 050-7501200
לפרטים נוספים >>

נועם

יפרח אליהו - יו"ר 052-5665950 כהן ציון 052-4483399 יפרח אליס 050-8445401 אלמליח אלי 08-6814584 בן חיים מרדכי 050-7664076
לפרטים נוספים >>

עוזה

שלמה בלולו - יו"ר 052-2780276 נחום מגידיש 057-5357086 גואטה אברהם 054-5914558 יוסי גואטה 050-8735017 שמעון מגידיש 052-3452255
לפרטים נוספים >>

עין צורים

וגשל מוטי- מזכיר 058-5588229 יורם ישרים - מרכז משק 050-2967779 עופר טל - גזבר 050-524644
לפרטים נוספים >>

קוממיות

בינט שמואל - יו"ר בש יונה - 052-7629312 סלומון מנחם קורץ יהודה קוט יהודה - 052-7637170
לפרטים נוספים >>

רווחה

רחמים מכלוף - יו"ר 054-4677251 מרים לוי 050-3402472 יהב רחמים 050-6911550 זהבה אליהו 052-3408315
לפרטים נוספים >>

שלווה

גואטה עמוס - יו"ר 057-5638653 עזר מימון 050-6892770 עמי חגג' 050-4444502 מאמו אמנון 050-4920852 חברי אגודה: מגידיש אברהם 050-9888682 גואטה שמעון, דוד מגידיש, בני חג'אג'
לפרטים נוספים >>

שפיר

רחמני אורי - יו"ר 050-5402710 בראון זהבה 052-4358652 אורלי בוגנים 052-3955048 נתן וינברגר 052-8022309 דב צייזלר 050-7424925 ועד אגודה: רחמני אורי, משה עדשה, בראון דוד, רוני אברהמי, יוסי צייזלר, שם טוב ביבי
לפרטים נוספים >>

מידע כללי לוועדי הישובים

לפרטים נוספים >>

דו"ח כספי מבוקר לוועדים- מתכונת אחידה

לפרטים נוספים >>

מתקני משחקים

לפרטים נוספים >>

רשימת ועדי ישובים מעודכן לינואר 2013‚ שבט תשע"ג

לפרטים נוספים >>

מידע לציבור - דף חירום ישובי - עין צורים

לפרטים נוספים >>