פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

מחלקת גביה וארנונה

 

מנהלת המחלקה לימור בן שיטרית arnona@shafir.org.il 08-8508992
מחלקת גביה וארנונה
  אוקסנה ברייטל oksana@shafir.org.il 08-8508994
  אלינה ארונוב elina@shafir.org.il 08-8508954
  יפה ביתן yaffa@shafir.org.il 08-8508954
קבלת קהל ראשון - רביעי 08:00 - 15:30  
  שני 08:00 - 17:30  
  חמישי סגור  
פקס 08-8508950    במחלקת הגביה מתבצעת גביה של ארנונה, מס ועד, אגרות והיטלים, וכמו כן תשלומים בגין שירותים נוספים.
 
דרכי תשלום
ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים, מוקד טלפוני, הוראת קבע, כרטיס אשראי או במחלקת הגביה באחת מן הדרכים הבאות:
 
מחלקת הגביה: בשעות קבלת קהל

לצפיה בכל המידע אודות אגרות והיטלי ביוב לחצו כאן

מוקד טלפוני: 073-2100152 – זמין 24 שעות
אתר תשלומים: לתשלום ארנונה לחץ כאן לתשלום מים וביוב לחץ כאן
הוראת קבע: ניתנת הנחה בסך 2% מהארנונה, הסכום נגבה בשני תשלומים שווים ללא ריבית
להורדת הטופס הוראת קבע לחץ כאן.
כרטיס אשראי: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי. התשלום ניתן לביצוע גם באמצעות הטלפון: 08-8508954/312
להורדת טופס להוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי לחץ כאן.
 
הנחות על הארנונה:
 
ביום 25 לפברואר 1993 פורסמו לראשונה בקובץ תקנות 5503. תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה). התשנ"ג – 1993 (להלן התקנות הותקנו על ידי שר הפנים בתוקף סכמות לפי סעיף 12 (ב) בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג 1992, ובאו במקום סעיף 280 לפקודת העיריות.
 
מטרת התקנות היא להסדיר את נושא מתן ההנחות בארנונה לקבוצות אוכלוסייה שונות ולקבוע את שיעור ההנחה המרבי שרשות רשאית להעניק בכל שנה, שר הפנים משתמש בסמכותו מעדכן את התקנות בהתאם למדיניות הממשלתית.
 
תנאים ראשוניים לקבלת הנחה על תשלום הארנונה:
 מבקש ההנחה רשום בספרי המועצה כמחזיק בנכס.
  1. כתובת המגורים על פי הרשום בתעודת זהות של מבקש ההנחה הינה באחד מיישובי המועצה.
  2. התושב יהיה זכאי להנחה עבור נכס אחד בלבד.
  3. התושב יהיה זכאי להנחה אחת בלבד.
  4. דיון בבקשה להנחה יתקיים לאחר הצגת כל המסמכים הדרושים.
  5. עבור הנחת ועדה – מבקש ההנחה יידרש לחתום על תצהיר ויתור סודיות עבורו ועבור בת זוגו.
  הנחה על פי מבחן הכנסה:
 
הנחה זו מחושבת על פי ממוצע ההכנסות בשלושה החודשים האחרונים של השנה הלועזית – אוקטובר נובמבר דצמבר.
בחישוב ההכנסה לצורך בחינת זכאות להנחה עפ"י מבחן הכנסה, לא יכללו הקצבאות ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.
טבלת ההכנסות מפרטת את הכנסה החודשית  הממוצעת לפי מספר הנפשות לצורך חישוב ההנחה לחץ כאן.
  
ועדת הנחות
 ועדת הנחות מוסמכת לתת הנחה למחזיק בנכס הנכלל בהגדרה כ|"נזקק" לעניין זה "נזקק" הוא מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:
           ‎‎‎‎1. טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
           2. אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.  
מסמכים לקבלת הנחת "נזקק":
יש למלא טופס לבקשת הנחה לחץ להורדת הטופס.
  1. תלושי שכר עבור חודשים אוקטובר, נובמבר,דצמבר או טופס 106.
  2. טופס שומה אחרון לעצמאיים.
  3. אישור מביטוח לאומי על אי קבלת גימלה.
  4. צילום תעודת זהות וספח מעודכן של המבקש של הילדים מעל גיל 18 המתגוררים עמו.
  5. קבלת ואישורים עבור הוצאות חריגות.
 
הודעות כלליות:

להורדת טופס הצהרה על תיקון נזילת מים סמויה לחץ כאן

 

צווי ארנונה

לצפיה בצו ארנונה לשנת 2017 לחצו כאן

לצפיה בצו ארנונה לשנת 2016 לחצו כאן 

לצפיה בצו ארנונה לשנת 2015 לחצו כאן

לצפיה בצו ארנונה לשנת 2014 לחצו כאן

לצפיה בצו ארנונה לשנת 2013 לחצו כאן

לצפיה בצו ארנונה לשנת 2012 לחצו כאן