פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

השירות הוטרינרי

וטרינר: דר' ואדים איסקוביץ


טלפונים: 08-8509804, 050-7434993

שעות פעילות: ימים א', ב', ג', ה', 14:30 - 08:30

כתובת: באר טוביה (ליד טנא נוגה).

חיסונים לכלבים: ברחבת המועצה על פי פרסום

תחנת הסגר לכלבים: מ.א. באר טוביה

הרופא הווטרינר ברשות המקומית ממונה על "בריאות ציבור וטרינרית" ותפקידיו הם:

א. מניעת מעבר מחלות מבעלי חיים לאדם

 1. מלחמה במחלת הכלבת
  הכלבת הינה מחלה ויראלית הגורמת לדלקת מוח חמורה, היא פוגעת בכל מיני היונקים.
  המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים עם דם. לרוב על ידי נשיכה.
  מרגע ההדבקה הווירוס עושה דרכו אל חוט השדרה ומשם למוח, בפרק זמן של 3 עד 12 שבועות, שבהם בעל החיים לא מראה סימני מחלה.
  מרגע שהווירוס מגיע למוח, בעל החיים משנה התנהגותו ובדרך כלל הוא מת תוך שבעה ימים.
  לכן, בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת מוכנס למאורת תצפית (הסגר) למשך עשרה ימים. אם במהלך תקופה זו, נשאר בעל החיים בחיים - משמע שלא הייתה הכלבת מדבקת.

  מסימני המחלה:
  שינוי התנהגותי, נשיכת חפצים, שינוי קול, הופעת קצף בפה.
  בשלב הסופי בעל החיים אינו מגיב לגירויים, לוקה בשיתוק ובהתכווצויות ומת בייסורים.

  מניעת התפשטות מחלת הכלבת:
  חיסון בעלי החיים בזמן.
  שמירה על חיות המחמד ומניעת שוטטותם ברחובות.
  הודעה לרשות המקומית על בעלי חיים משוטטים.
  עיקור וסירוס חיות המחמד, על מנת להקטין את כמות בעלי החיים חסרי הבית.

  חשוב לזכור: חיות בר פעילות בדרך כלל בשעות החשיכה ופוחדות מבני אדם.
  חיית בר המשוטטת ביום ו"ידידותית" לבני אדם - חשודה בכלבת!
 2. חיסוני כלבים וחתולים בתרכיב נגד כלבת
  חיסון כלבים וחתולים בתרכיב נגד כלבת: 
  בהתאם לתקנות הכלבת (רישוי וחיסון) 1974, כל אדם שברשותו כלב מחויב לדאוג מדי שנה:
  1. לחיסון כלבו כנגד כלבת, החל מגיל 3 חודשים.
  2. להנפיק רישיון לכלב, מאת הרשות המקומית.

  תשלומים ועלויות:
  על פי חוק חייב אדם המחזיק בבעל חיים בתשלום אגרת רישיון וחיסון כלבת מדי שנה.
  עלות האגרה היום הינה 99 ₪. בעל חיים אשר עוקר/סורס זכאי להנחה של 70% .
  ההנחה תתקבל רק עם הצגת אישור ממרפאה וטרינרית על ניתוח הסירוס/עיקור.
 3. השתלת שבב אלקטרוני בבעלי חיים
  לאחרונה נכנסו לתוקף תקנות המחייבות סימון כלבים במשדר אלקטרוני זעיר המוחדר תת-עורי. עלות החדרת השבב האלקטרוני הינה 62 ₪.
 4. הנפקת רישיונות לאחזקת בעלי חיים (שאינם כלבים וחתולים) בתחום המועצה
  כל תושב המחזיק בעל חיים בעיר חייב להגיש בקשה לקבלת היתר להחזקת בעלי חיים. בעל החיים יוחזק באופן שלא יגרום למפגע רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים או מזיקים.
 5. לכידת כלבים משוטטים
  הודעות לגבי כלבים משוטטים ניתן למסור למחלקת התברואה. רצוי למסור את מרב הפרטים על מנת להקל באיתור הכלבים (גודל, צבע, סוג, מספר, שעות פעילות, מקומות מרבץ ועוד). התלונות יטופלו לפי מידת דחיפותן והכלבים המשוטטים ייאספו ויילקחו למתקן צער בעלי חיים בבאר טוביה.

  במידה ונלכד כלב השייך לבעלים יציג בעל הכלב רישיון לכלב, ויוכיח כי הוא חוסן לכלבת.
  שחרור הכלב מן הכלבייה כרוך בתשלום בסך 300 ₪.  כמו כן, בעל הכלב ישלם לכלבייה אגרת אחזקה בהתאם למספר הימים שהכלב הוחזק.
 6. טיפול בנשיכות ושריטות של בעלי חיים
  על פי פקודת הכלבת, 1934, חייב הבעלים של בעל חיים שנשך להודיע על הנשיכה ולהסגיר את בעל החים תוך 24 שעות לתצפית בת 10 ימים במאורות התצפית לכלבת.

  מה לעשות במקרה נשיכה על ידי בעל חיים?
  יש לשטוף היטב את הפצע עם מים וסבון במשך מספר דקות ולפנות לקופת חולים לשם קבלת טיפול ראשוני. לאחר מכן יש צורך לפנות למשרד הבריאות - מדור נשוכים (חגית) טלפון 08-6745809. הנשוך חייב להגיע למשרד הבריאות על מנת שיהיה במעקב למניעת סכנת הדבקה בכלבת.

  חשוב מאוד לאתר את בעל החיים הנושך כדי להעבירו להסגר. במידה והנשוך לא מאתר את בעל החיים שנשך אותו יהיה צורך במתן טיפול של זריקות נגד כלבת, על מנת להימנע מכך חשוב ביותר לאתר את בעל החיים ולהעבירו להסגר בהקדם האפשרי. כלב עם בעלים- באחריות הבעלים להעבירו להסגר, כלב משוטט - באחריות הרשות.

  אם הכלב שבבעלותכם נשך/שרט:
  כל כלב שנשך/שרט חייב להיכנס להסגר של 10 ימים על מנת לוודא כי אינו נגוע בכלבת.
  תחנת ההסגר נמצאת בבאר טוביה, חיים - 050-2036624 הכלב נשאר בתחנה ומטופל באופן מסור. במידה והכלב אינו מראה סימני כלבת והוא בריא וחי, אחרי 10 ימים הכלב משוחרר לביתו, ואין צורך בטיפול נוסף לנשוך.
 7. טיפול במקרי התעללות בבעלי חיים
  בהתאם לחוק צער בעלי חיים 1994 כל פגיעה והתעללות בבעלי חיים הינה עבירה על החוק. ניתן להודיע למוקד על מקרי התעללות בבעלי חיים. התלונות יטופלו על ידי הרופא הווטרינר ונגד המתעלל תוגש תלונה במשטרה.

ב. פיקוח של בריאות בעלי חיים החיים עם בני האדם והמשמשים או מספקים את מזונו

ג. פיקוח על מזון מן החי

 1. פיקוח על מוצרי מזון מן החי. מזון מן החי הינו מוצר רגיש לקלקול. מזון מקולקל עלול לפגוע ולהזיק לבריאות ואף לגרום למוות.
 2. ביקורות בעסקים המוכרים מוצרי מזון מן החי. בכל עסק המוכר מזון מן החי מבוצעת ביקורת שגרתית על ידי הרופא הווטרינר ותברואן העירייה על מנת לוודא את תנאי אחזקת המזון וטיבו. בביקורת נבדקים פרמטרים כנקיון העסק, תקינות המקררים ורמת הקירור, רמת ההיגיינה של המזון ותוקף המכירה. במידה ונמצא מזון פגום ואסור לשימוש, הווטרינר מוסמך להשמידו.
 3. פיקוח על מפעלי מזון.
 4. פיקוח וטיפול ב"שחיטה שחורה", כלומר, שחיטה שלא על פי החוק. על פי חוק מחלות בעלי חיים, שחיטת בהמות, חל איסור על שחיטת בהמות מחוץ לבית מטבחיים מאושר. כל שחיטה מחוץ לבית מטבחיים מוגדרת כ"שחיטה שחורה" והבשר נחשב כמסוכן לבריאות היות ולא עבר בדיקה ופיקוח.
 5. פיקוח וטרינרי בשחיטה פולחנית. ניתן לקבל אישור לשחיטה שלא בבית מטבחיים בתנאי שהיא מוגדרת כשחיטה לצורכי נדר או פולחן. לשם ביצוע שחיטה פולחנית יש להגיש בקשה בכתב לראש הרשות ולציין את מקום השחיטה, מספר הבהמות וזמני השחיטה. ראש הרשות פונה לראש השירותים הוטרינריים ולאחר קבלת אישור ניתן לבצע את השחיטה בפיקוח הרופאה הוטרינרית של הרשות.

  ניתן לבצע שחיטה פולחנית רק בתנאים מתאימים:

  מקום השחיטה סגור משלוש צדדיו, הרצפה מחומר ניתן לשטיפה. 
  קיים מקור מים וצינור לשטיפה, ווים לתליית הבהמות.
  השחיטה תתקיים רק בפיקוח רופא וטרינר רשותי.

ד. איכות הסביבה - תברואה וטרינרית
מחלקת וטרינריה אחראית על טיפול בנושאים הבאים הנוגעים לתברואה וטרינרית:

 1. מטרדים שמקורם בבעלי חיים.
 2. ריחות רעים הנובעים מגידול בעלי חיים.
 3. מספר חריג של בעלי חיים המוחזקים בתנאי תברואה בלתי הולמים.
 4. מטרדי רעש.