פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ספורט

ספורט במתנ"ס וביישובי  המועצה-עדכונים ומבזקים

 

*בשעה טובה שידרגנו את מגרשי הספורט המשולבים, במתחם בתי הספר ,ובמרכז שפירא.

  כמו כן אנו פועלים במרץ להשלמת שדרוג המגרשים ביישובי המועצה.

* מגרש הטניס פעיל למשחקים חופשיים, ולחוגי המתנ"ס, בקרוב מאוד נסיים את התקנת התאורה

   במגרש, כך שתתאפשר פעילות עד השעה ,23:00 וכן במוצאי שבת. לנוחיותכם מצורף נוהל השאלת

   המגרש-בסופשבוע יש ליצור קשר עם עמיחי-054-6438050.

נוהל השאלת מגרש טניס

1.המגרש ממוקם במרכז שפירא, ליד הצרכנייה, מול אולם האירועים של הישוב.

2.השימוש במגרש –חינם ,ועל אחריות המשתמש בלבד.

3.ציוד משחק באחריות המשתמש-במגרש רשת בלבד!.

4.השימוש לזוג מוגבל לשעתיים בלבד! (ברצף)

5.המעוניין להשתמש במגרש יזמין את הפעילות במשרדי המתנ"ס.

6.לאחר אישור חלון זמן פנוי, על המזמין להגיע למשרדי המתנ"ס:

   א.ימלא טופס השאלת מגרש.

   ב.יחתום על תקנון השימוש.

   ג.יקבל מפתח שיוחזר בתום הפעילות (עד שעתיים).( המגרש נעול !! למען הסדר הטוב.)

7.שעות להזמנת מגרש בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.כוללהזמנה ליום ו' ולמוצ"ש.

8. ניתן לבצע משחקים מתמשכים של כמה זוגות –בתאום עם המשרד.

9.ניתן לבצע החלפה בין זוגות במגרש–בתאום עם המשרד.

10.חריגות מנוהל זה לא יאפשרו  השאלה חוזרת לחורגים...

* קבוצות הכדורסל בליגת הילדים ובליגת הקטסל, החלו את פעילותם בליגה במסגרת איגוד הכדורסל

   אנו מאחלים להם הצלחה בהמשך הפעילות וחזרה בכוחות מחודשים לאחר הפגרה.

*קבוצת ההליכה "נשות  אלומה" צעדה במסגרת יום ספורט העממי הבינלאומי, תודה לגב' מרים כץ

  על ניהול ותיחזוק הקבוצה. קבוצת נשים נוספת צעדה במרכז שפירא ,וכן גברים שצעדו עצמאית.

*בימים הקרובים אפרסם את תוכנית הספורט לחופשת החנוכה.

* מתגבשת בימים אלה קבוצת נוער בכדורסל במרכז שפירא ,קבוצות המעוניינות להצטרף נא  לפנות

   לעמיחי .

*מרוץ שפיר ה-3 יערך בסוף חודש אפריל 2013. קבוצות הריצה שנטלו חלק במרוץ שפיר ה-2,

   מוזמנות להתחיל ולהתאמן. קבוצת "זומבה שפיר" "רצי אור מאופיר" "ילדי שפיר" מוזמנים להגדיל

   את מספר המשתתפים/פות.

 

                                                                                                                  

 

תמונות מחוג טניס שנפתח....

 

המגרשים המחודשים...

 אולם הספורט