פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< נובמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

נוער וצעירים

נוער וצעירים
 
היחידה לנוער וצעירים
מטפלת בנערים ונערות מגיל 12-18 . לכל אחד מבני הנוער מותאמת תכנית אישית, הנבנית תוך שמירה על כבוד הנער, שמירה על סודיות וגיוס הכוחות האישיים של כל נער ונער מתוך אמונה שרק במאמץ משותף אפשר להביא לשיפור והקלה משמעותית בתפקודם של הנער והנערה.
ביחידה מטפלים בכמה קשיים אופייניים  לנערים בגיל ההתבגרות:
קשיים בהתארגנות, שילוב במסגרות למידה, קשיים חברתיים ורגשיים, חרדות, דימוי-עצמי נמוך,
קשיים במערכות יחסים (הורים, אחים, חברים ועוד ).
היחידה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם המתנ"ס והחינוך, לצורך איתור הנערים הזקוקים למענים ובניית מענים מותאמים עבורם. המענים כוללים טיפולים פרטניים, קבוצתיים, סדנאות לבני הנוער ולהורים למתבגרים.
 
תכנית "מחוברים לנוער"
תכנית משותפת למחלקה לשרותים חברתיים, מחלקת החינוך, מתנ"ס ו"עיר ללא אלימות".
במסגרת התכנית עובדים 6 מדריכי-נוער במושבים בשעות הערב, המקבלים הדרכה מקצועית ע"י עו"ס התכנית ומרכז "עיר ללא אלימות". בנוסף מתקיימים סדנאות טיפוליות בליווי העו"סים.
בימים אלה מוקם מועדון נוער אזורי באבן-שמואל, שייתן מענה לכל יישובי הסביבה בתחום החברתי, לימודי וטיפולי.
 
קייטנת מוגנות
מסגרת ייחודית המופעלת בחודשי הקיץ, בה בני-נוער עוברים הכשרה אינטנסיבית שלאחריה הם מועסקים בקייטנות בחודש אוגוסט. מטרת התכנית הינה מניעת שוטטות, העצמת הנוער ומניעת כניסה למצבי סיכון.
 
טיפול בצעירים (18+)
נערים ונערות מעל גיל 18 ועד גיל 25, שאינם נשואים או הורים לילדים ואשר חשים שטרם מצאו את דרכם כמבוגרים בתחום התעסוקה, היחסים הבינאישיים והחיים האישיים. הליווי כולל תמיכה רגשית, הכוונה וכן הזדמנות למימוש יכולותיהם על ידי חשיפה והתאמה לקורסים והכשרה מקצועית.